Siirry pääsisältöön

Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma suunnittelee lääkevalmistetuotantonsa keskittämistä

Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma suunnittelee lääkevalmistetehtaidensa lukumäärän vähentämistä nykyisestä seitsemästä neljään keskittämällä tuotantoa kustannustehokkuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Tätä koskeva yt-menettely käynnistetään Oulun, Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtailla toukokuun aikana.


Orion-yhtymä Oyj:n lääketeollisuusyksikkö Orion Pharma keskittyy toiminnassaan yhä enemmän omiin innovatiivisiin, maailmanlaajuisen markkinapotentiaalin omaaviin alkuperävalmisteisiinsa sekä vahvan markkina-aseman ylläpitämiseen Suomessa monipuolisella tuotteistolla. Uudet tuotteet saavat pääpainon paitsi tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kansainvälisessä markkinoinnissa, enenevästi myös tuotannossa. Näiden tuotteiden valmistus on keskitetty Orion Pharman Espoon ja Turun tehtaisiin, joihin valmistetuotannon panostukset pääosin myös jatkossa kohdistuvat.

Orion Pharmalla on lääkevalmistetuotantoa yhteensä seitsemällä tehtaalla, joista yksi on Tanskassa. Tehtaiden määrä on liikevaihtoon suhteutettuna suuri. Määrään ovat aikanaan vaikuttaneet suomalaisen lääketeollisuuden toimialajärjestelyt 80-luvulla. Tehtaiden hajasijoitus ei kuitenkaan enää sovellu nykyiseen eikä tulevaan tilanteeseen, koska kaikkien lukuisten ja pienehköjen tehdasyksiköiden ylläpito ja kehittäminen ei ole liiketoiminnallisesti perusteltua.

Oulun tehtaalla valmistettavien infuusionestetuotteiden kannattavuus on oleellisesti heikentynyt kotimarkkinoilla voimakkaan hintakilpailun seurauksena ja yrityksessä harkitaan kriittisesti kyseisen liiketoiminnan jatkoa. Infuusionesteiden liikevaihto vuonna 1999 oli noin 47 miljoonaa markkaa. Myös Kemijärven ja Seinäjoen tehtaiden tuotteet, jotka ovat valtaosin vain Suomen markkinoilla, ovat viranomaisten hinnanalennusten ja hintakilpailun vaikutuksesta menettäneet kannattavuuttaan.

Orion Pharma pyrkii edelleen olemaan Suomen lääkemarkkinoilla johtava valmistaja ja markkinoija. Suunniteltujen toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa hoidollisesti tärkeiden tuotteiden kilpailukyky ja saatavuus myös jatkossa, mahdollisesti infuusiotuotteita lukuunottamatta. Tuotannon taloudellisuutta pyritään parantamaan keskittämällä tuotantoa Espoon ja Turun tehtaisiin ja mahdollisesti osittain teettämällä tuotteita alihankintana.


Orion-yhtymä Oyj Orion Pharmassa on päätetty yt-neuvottelujen käynnistämisestä Orion Pharman Oulun, Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden henkilöstön kanssa alkavan toukokuun aikana tavoitteena kustannustehokkuuden parantaminen tuotantoa keskittämällä. Käynnistyvät yt-neuvottelut koskevat noin 230 henkilöä, joista noin 175 työskentelee Oulun, 30 Kemijärven ja 27 Seinäjoen tehtailla. Seuraavan kahden vuoden aikana toimenpiteet saattavat merkitä tehtaiden henkilöstön siirtoa toisiin työtehtäviin ja mahdollisesti muuttoa toiselle paikkakunnalle tai irtisanomisia. Tuotannon keskittäminen ei koske Orion Pharman Fermionin lääkeraaka-ainetuotantoa Hangon ja Oulun tehtailla eikä Kuopion ja Tanskan lääkevalmistetehtaita.


Orion-yhtymä OyjPauli Torkko

Jyrki Mattila