Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Keskinänen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 29.5.2000 ilmoittanut Orion-yhtymä Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa:

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 26.5.2000 tehdyllä kaupalla ostanut Orion-yhtymä Oyj:n A-sarjan osakkeita. Kauppa perustuu Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon ja Instrumentarium Oyj:n välillä 5.11.1998 tehtyyn sopimukseen koskien Orion-yhtymä Oyj:n A-sarjan osakkeiden myyntiä ja ostoa. Nyt tehdyn kaupan johdosta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon omistusosuus Orion-yhtymä Oyj:ssä ylittää arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Tämän johdosta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa, että sen omistaman osakepääoman osuus Orion-yhtymä Oyj:n koko osakepääomasta on 3,59 prosenttia, sen omistamien A-sarjan osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien A-sarjan tuottamasta äänimäärästä on 6,61 prosenttia ja että sen omistamien B-sarjan osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,42 prosenttia sekä että sen omistamien kaikkien osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 6,33 prosenttia.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:

1 Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero

Orion-yhtymä Oyj, 136.003


2 Ajankohta, jolta omistusosuus ilmoitetaan

26.5.2000


3 Osakelajikohtaisesti tarkka omistusosuus kysymyksessä olevan yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 26.5.2000 tapahtuneen kaupan jälkeen

Osuus
kaikkien Osuus
saman sarjan kaikkien
Osuus osakkeiden osakkeiden
Kpl- Osake- tuottamasta tuottamasta
Osakelaji määrä pääomasta äänimäärästä äänimäärästä

A-osake 2.284.929 3,38% 6,61% 6,31%
B-osake 138.121 0,20% 0,42% 0,02%

Yhteensä
A- ja B-
osakkeita 2.423.050 3,59% 6,33%


Orion-yhtymä Oyj:llä on yhteensä 67.518.421 kappaletta 1,70 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-sarjan osakkeita 34.565.547 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 32.952.874 kappaletta. Orion-yhtymä Oyj:n A-sarjan osakkeet tuottavat kukin 20 ääntä ja B-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden äänen. Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on siten 114.781.351,70 euroa ja Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on siten yhteensä 724.263.814 kappaletta ääntä.


4 Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo, 321.855


Orion-yhtymä Oyj


Pauli Torkko

Henry Haarla