Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 1.12.2000 ilmoittanut Orion-yhtymä Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa:

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on 30.11.2000 tehdyillä kaupoilla myynyt Orion-yhtymä Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeita. Tehtyjen kauppojen johdosta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon omistusosuus Orion-yhtymä Oyj:ssä on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Tämän johdosta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa, että sen omistaman osakepääoman osuus Orion-yhtymä Oyj:n koko osakepääomasta on 2,66 prosenttia, sen omistamien A-sarjan osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien A-sarjan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 5,10 prosenttia ja että sen omistamien B-sarjan osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,12 prosenttia sekä että sen omistamien kaikkien osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 4,88 prosenttia.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:

1
Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero

Orion-yhtymä Oyj, 136.003

2
Ajankohta, jona omistusosuus on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan

30.11.2000

3
Osakelajikohtaisesti tarkka omistusosuus kysymyksessä olevan yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 30.11.2000 tapahtuneiden kauppojen jälkeen

	

Osakelaji Kpl-määrä Osuus Osuus kaikkien Osuus kaikkien
osake- saman sarjan osakkeiden
pääomasta osakkeiden tuottamasta
tuottamasta äänimäärästä
äänimäärästä
A-os. 1.758.500 2,60 % 5,10 % 4,87 %
B-os. 38.300 0,06 % 0,12 % 0,01 %
Yhteensä
A- ja B-os. 1.796.800 2,66 % 4,88 %

Orion-yhtymä Oyj:llä on yhteensä 67.518.421 kappaletta 1,70 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-sarjan osakkeita 34.448.547 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 33.069.874 kappaletta. Orion-yhtymä Oyj:n A- sarjan osakkeet tuottavat kukin 20 ääntä ja B-sarjan osakkeet tuottavat kukin 1:n äänen. Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on siten 114.781.315,70 euroa ja Orion-yhtymä Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on siten yhteensä 722.040.814 kappaletta ääntä.


4
Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma Sampo, 321.855


Orion-yhtymä Oyj


Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja

Henry Haarla
Lakiasiainjohtaja