Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE 2.5.2023 KLO 16.15

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, välillisesti ja rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Orionin osakkeiden osuus on 1.5.2023 ylittänyt viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,94 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
0,09 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
5,03 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
141 134 278 osaketta
  
787 749 536 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377   6 972 993 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
  4,94 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ 6 972 993 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
4,94 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 133 020 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
0,09 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 5 725 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
      KOHTA B YHTEENSÄ 138 745 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
0,09 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
    Olli Huotari
Johtaja, Corporate Functions 
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.