Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.9.2012 KLO 15.30 Orion Oyj (Y-tunnus 1999212-6) on saanut The Capital Group Companies, Inc:ltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3.9.2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

The Capital Group Companies, Inc:n konserniin kuuluvat Capital Research and Management Company (CRMC) ja Capital Group International, Inc. (CGII) ovat aiemmin raportoineet omistuksensa erillisinä Finanssivalvonnan 12.9.2007 myöntämän poikkeuksen perusteella (J No 13/230/2007). 1.9.2012 voimaan tulleen yritysjärjestelyn seurauksena Finanssivalvonnan myöntämä poikkeus ei enää koske CRMC- ja CGII-yhtiöitä. Jatkossa The Capital Group Companies, Inc. raportoi omistuksensa kokonaisuudessaan.
The Capital Group Companies, Inc:n ilmoituksen mukaan sen hallinnoimien Orion Oyj:n osakkeiden määrä 3.9.2012 on yhteensä:

Osakelaji Kappalemäärä Osuus
osakkeiden kokonaismäärästä (%)
Osuus
äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita 0 0 0
B-sarjan osakkeita
ISIN:FI0009014377
8 313 900 5,8856 0,8427
Yhteensä 8 313 900 5,8856 0,8427

The Capital Group Companies, Inc:n ilmoittama rekisteritunnus: 86-0206507 (Taxpayer I.D.). Lisätietoja yhtiöstä: www.capgroup.com.
Orion Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 141 257 828 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 44 493 218 ja B-sarjan osakkeita 96 764 610 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 986 628 970 ääntä.


Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, puh. 050 966 3054
  

                                  

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi