Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.9.2011 KLO 13.25

Orion Oyj (Y-tunnus 1999212-6) on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 22. syyskuuta 2011 markkinoilla tehdyillä kaupoilla noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.
Capital Research and Management Companyn hallinnoima omistus ilmoituksen mukaan:

 

 

Osakelaji Kappalemäärä Osuus
osakkeiden kokonaismäärästä (%)
Osuus
äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita 0 0 0
B-sarjan osakkeita
ISIN:FI0009014377
7 196 174 5,0944 0,7135
Yhteensä 7 196 174 5,0944 0,7135

 

Ilmoituksen jälkeen 400 000 kappaletta Orionin A-sarjan osaketta on muutettu B-sarjan osakkeeksi. Tämän jälkeen Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen osuus kokonaisäänimäärästä on 0,7189 %.
Capital Research and Management Companyn ilmoittama rekisteritunnus: 95-1411037 (Taxpayer I.D.). Lisätietoja yhtiöstä: www.capgroup.com.
Orion Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 141 257 828 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 45 247 646 ja B-sarjan osakkeita 96 010 182 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1 000 963 102 ääntä.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, puh. 050 966 3054

                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

 

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.