Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2011 KLO 12.40

Orion Oyj (Y-tunnus 1999212-6) on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa yhtiön omistamien Orion Oyj:n osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 7. marraskuuta 2011 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista äänistä.

Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa yhtiön yhteenlaskettu omistus ilmoituksen mukaan (prosenttiluvut pyöristettyjä):

OsakelajiKappalemääräOsuus
osakkeiden kokonaismäärästä %)
Osuus
äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita2 500 000 1,775,00
ISIN:FI0009014369
    Etola Oy2 300 0001,634,60
    Erkki Etola   200 0000,140,40
B-sarjan osakkeita000
ISIN:FI0009014377
Yhteensä2 500 000 1,775,00

Orion Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 141 257 828 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 45 194 218 ja B-sarjan osakkeita 96 063 610 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 999 947 970 ääntä.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, puh. 050 966 3054                     
             

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.