Siirry pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.10.2010 KLO 17.45

 

 

Orion Oyj (y-tunnus Y-tunnus 1999212-6) on saanut arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 13. lokakuuta 2010 markkinoilla tehdyillä kaupoilla laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.
Capital Research and Management Companyn hallinnoima omistus ilmoituksen mukaan:

Osakelaji Kappalemäärä Osuus
osakkeiden kokonaismäärästä (%)
Osuus
äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita 0 0 0
B-sarjan osakkeita
ISIN:FI0009014377
6 979 085 4,9407 0,6640
Yhteensä 6 979 085 4,9407 0,6640

 

Capital Research and Management Companyn ilmoittama rekisteritunnus: 95-1411037 (Taxpayer I.D.). Lisätietoja yhtiöstä: www.capgroup.com.

Orion Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 141 257 828 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 47 885 511 ja B-sarjan osakkeita 93 372 317 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Orionin kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1 051 082 537 ääntä.

Orion Oyj

 

Timo Lappalainen                      Olli Huotari
Toimitusjohtaja                          Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, puh. 050 966 3054

 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

 

 

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 ja muissa Euroopan maissa 600 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.