Siirry pääsisältöön

Orion rakentaa ainutlaatuista lääkealan tutkimusekosysteemiä Suomeen – tavoitteena lyhentää uusien innovatiivisten lääkkeiden kehitysaikaa dataa ja tekoälyä hyödyntämällä

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.3.2023 klo 9.30

Orion käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa Suomeen ainutlaatuinen dataa ja tekoälyä hyödyntävä lääkealan tutkimusekosysteemi yhdessä muiden yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Business Finland on myöntänyt Orionille lähes 10 miljoonan euron rahoituksen ja varannut luotavaan ekosysteemiin osallistuville tutkimuslaitoksille ja yrityksille lisäksi yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa.

Orionin johtaman nelivuotisen ekosysteemihankkeen tavoitteena on lyhentää uusien innovatiivisten lääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen kuluvaa aikaa tekoälyä hyödyntämällä sekä datan käsittelyä ja analysointia tehostamalla. Tehokkaalla ja optimaalisella datan hyödyntämisellä voidaan lääketutkimusvaihetta nopeuttaa jopa kolme vuotta nykyisestä.

Tutkimusekosysteemin toiminta perustuu siihen kuuluvien toimijoiden hallussa olevan tiedon jakamiseen ja verkostossa olevan erityyppisen osaamisen hyödyntämiseen sekä uusien ennustavien mallien validointiin tarvittavan uuden datan luomiseen. Hankkeessa luodaan kokonaan uusia kyvykkyyksiä tuomalla tautibiologian, lääketutkimuksen ja datatieteen osaajia yhteen. Hankkeen aikana rakennettavan ekosysteemin toimintamallia koeponnistetaan useissa uusissa lääketutkimusprojekteissa ja samalla luodaan ekosysteemiyrityksille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

”Datan hyödyntäminen tekoälyn avulla on kilpailuvaltti uusia innovatiivisia lääkkeitä kehitettäessä, sillä se nopeuttaa kehitystä ja parantaa onnistumismahdollisuuksia huomattavasti. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, ja sen optimaalinen hyödyntäminen vaatii entistä enemmän resursseja sekä erityisosaamista. Suomessa on paljon korkean tason tietotaitoa, mutta osaaminen on jakautunut. Voimat yhdistämällä suomalaiset lääke-, bioteknologia- ja teknologia-alan yritykset, tutkimuslaitokset sekä korkeakoulut voivat menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Toimiva ja kukoistava lääkealan tutkimusekosysteemi houkuttelee myös alan osaajia ja investointeja Suomeen”, toteaa Orionin Innovative Medicines -yksikön johtaja Outi Vaarala.

Business Finlandin tavoitteena on lisätä kumppanuusrahoituksella innovaatiotoimintaa ja suomalaisyritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.


Yhteyshenkilö:
Outi Vaarala, johtaja, Innovative Medicines ja Research & Development
Orion Oyj
puhelin 050 966 3472        

                                                    

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.