Siirry pääsisältöön

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA hyväksyy lisäindikaationa darolutamidin käytön yhdessä dosetakselin kanssa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.8.2022 klo 9.30
 • Darolutamidi on nyt hyväksytty etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen, sekä levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (mHSPC) hoitoon.
 • Hyväksyntä saatiin FDA:n Real-Time Oncology Review (RTOR) -pilottiohjelman puitteissa ja se perustuu vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tuloksiin, jotka osoittivat että darolutamidin käyttö yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) ja usein käytetyn solunsalpaajahoidon (dosetakseli) kanssa pidensi merkitsevästi levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa verrattuna ADT:n ja dosetakselin yhdistelmään.
 • Darolutamidi yhdessä solunsalpaajahoidon (dosetakseli) ja ADT:n kanssa pienensi kuoleman riskiä 32,5 prosentilla verrattuna dosetakselin ja ADT:n yhdistelmään. Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli samankaltainen hoitoryhmien välillä.

Orionin yhteistyökumppani Bayer kertoo, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt darolutamidin lisäindikaatiota koskevan täydentävän uuden myyntilupahakemuksen (sNDA), joka koski suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin käyttöä yhdessä dosetakselin kanssa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (mHSPC) hoidossa.

Hyväksyntä perustuu vaiheen III ARASENS-tutkimuksen myönteisiin tuloksiin, jotka osoittivat, että darolutamidi liitettynä tavanomaiseen hormonaaliseen hoitoon (androgeenideprivaatioterapia, ADT-hoito) ja usein käytettyyn solunsalpaajaan (dosetakseli) pienensi merkitsevästi (32,5 prosentilla) levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavien potilaiden kuoleman riskiä verrattuna ADT:n ja dosetakselin yhdistelmään. Tulokset julkaistiin äskettäin The New England Journal of Medicine -lehdessä.1 Darolutamidi on jo hyväksytty yli 70 markkinalla eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Yhdysvallat, Euroopan unioni (EU), Japani ja Kiina, kauppanimellä Nubeqa® etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen. Darolutamidia arvioidaan parhaillaan myös muissa tutkimuksissa eturauhassyövän taudinkulun eri vaiheissa.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpään liittyvä kuolinsyy miesten keskuudessa Yhdysvalloissa, ja jopa kolmanneksella potilaista tauti leviää etäpesäkkeiseksi.2, 3 Levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän esiintyvyys Yhdysvalloissa on lisääntynyt 72 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.4 Arviolta joka kolmas potilas, jolla todetaan levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä, on elossa viisi vuotta diagnoosin jälkeen, ja useimmilla tauti etenee kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC).3, 4

FDA myönsi hakemukselle nopeutetun käsittelyn (Priority Review) ja se jätettiin FDA:n Real-Time Oncology Review (RTOR) -pilottiohjelman puitteissa. RTOR-ohjelman tavoitteena on tarjota hakemusten tehokkaampi käsittelyprosessi, jotta turvalliset ja tehokkaat syöpähoidot olisivat mahdollisimman nopeasti potilaiden saatavilla. Arviointeja on meneillään myös FDA:n onkologian huippuosaamiskeskuksen (Oncology Center of Excellence, OCE) Project Orbis -hankkeen alla. Project Orbis -hankkeen puitteissa siihen osallistuvat eri maiden terveysviranomaiset voivat samanaikaisesti vastaanottaa ja yhteistyössä arvioida syöpähoitoja koskevia hakemuksia.

Orion ja Bayer kehittävät darolutamidia yhdessä.

ARASENS-tutkimus

ARASENS on kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, joka alun perin suunniteltiin arvioimaan suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin turvallisuutta ja tehoa yhdessä androgeenideprivaatioterapian (ADT) ja solunsalpaajahoidon (dosetakseli) kanssa potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC). Tutkimuksessa satunnaistettiin 1 306 potilasta suhteessa 1:1 joko saamaan kahdesti päivässä 600 mg darolutamidia tai vastaavaa lumelääkettä ADT:n ja dosetakselin lisäksi.

Tutkimuksen ensisijainen päämuuttuja oli kokonaiselinaika. Toissijaisia muuttujia olivat muun muassa aika syövän etenemiseen kastraatioresistentiksi (CRPC), aika kivun pahenemiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan (yleensä murtuma) sekä aika myöhemmän syöpähoidon aloittamiseen, jotka kaikki mitattiin 12 viikon välein. Turvallisuutta ja siedettävyyttä arvioitiin haittatapahtumia seuraamalla. Tutkimuksen tulokset julkaistiin The New England Journal of Medicine -lehdessä.1 ARASENS-tutkimus osoitti, että darolutamidi yhdessä dosetakselin ja ADT:n kanssa pienensi kuoleman riskiä merkitsevästi (32,5 prosentilla) verrattuna dosetakselin ja ADT:n yhdistelmään. Parannukset toissijaisissa muuttujissa tukivat ensisijaisessa päämuuttujassa (kokonaiselinaika) havaittua hyötyä.1

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu syöpä. Vuonna 2020 arviolta 1,4 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä, ja noin 375 000 miestä kuoli sairauteen.5

Useimmilla miehillä eturauhassyöpä on diagnoosihetkellä paikallinen, jolloin sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Kun syöpä uusiutuu, kehittyy etäpesäkkeitä tai syöpä leviää, tavanomainen hormonaalinen hoito (androgeenideprivaatioterapia, ADT) on tämän hormonisensitiivisen taudin hoidon kulmakivi. Levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavien miesten hoito aloitetaan tavanomaisella hormonihoidolla (ADT:llä), androgeenireseptorin estäjällä (ARi) ja ADT:llä tai solunsalpaaja (sytostaatti) dosetakselin ja ADT:n yhdistelmällä. Hoidosta huolimatta suurella osalla miehistä levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee lopulta kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), mikä lyhentää potilaan elinaikaa.

Darolutamidi

Darolutamidi on suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä (ARi), jolla on kemiallisesti ainutlaatuinen rakenne ja joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää sen toimintaa. Prekliinisten mallien ja terveillä ihmisillä saatujen kuvantamistietojen perusteella darolutamidi ei juurikaan läpäise veri-aivoestettä.6, 7  Tätä tukevat vaiheen III ARAMIS-tutkimuksessa havaittu keskushermostoon liittyvien haittavaikutusten vähäinen esiintyvyys lumelääkkeeseen verrattuna sekä vaiheen II ODENZA-tutkimuksessa havaittu verbaalisen muistin säilyminen tutkimusjakson aikana.8

Darolutamidi on hyväksytty yli 70 markkinalla eri puolilla maailmaa kauppanimellä Nubeqa® etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen. Darolutamidia arvioidaan parhaillaan myös muissa tutkimuksissa eturauhassyövän taudinkulun eri vaiheissa, mukaan lukien vaiheen III ARANOTE-tutkimus, jossa arvioidaan darolutamidia yhdessä ADT:n kanssa verrattuna ADT-hoitoon levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavilla potilailla, sekä ANZUPin (kansainvälinen syöpätutkimuksen yhteistyöryhmä, Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group) johtama vaiheen III tutkimus, jossa tutkitaan darolutamidia paikallisen eturauhassyövän liitännäishoitona (adjuvanttihoito), kun syövän uusiutumisriski on erittäin suuri (DASL-HiCaP, ANZUP1801). Lisää tietoa näistä tutkimuksista löytyy sivulta www.clinicaltrials.gov.

Yhteyshenkilö:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja
Orion Oyj
puhelin 050 966 4646        

Viite

 1. Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 386:1132-1142 (2022).
 2. Siegel DA, O’Neil ME, Richards TB, Dowling NF, Weir HK. Prostate Cancer Incidence and Survival, by Stage and Race/Ethnicity — United States, 2001–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:1473–1480. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6941a1.
 3. Ng, K., Smith, S., Shamash, J. Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer (mHSPC): Advances and Treatment Strategies in the First-Line Setting. Oncol Ther 8, 209–230 (2020). https://doi.org/10.1007/s40487-020-00119-z.
 4. Hahn AW, Higano CS, Taplin ME, Ryan CJ, Agarwal N. Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer: Optimizing Patient Selection and Treatment. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2018 May 23;38:363-371. https://doi.org/10.1200/edbk_200967
 5. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21660. Haettu toukokuussa 2022.
 6. Zurth C, Sandmann S, Trummel D, et al. Higher blood–brain barrier penetration of [14C]apalutamide and [14C]enzalutamide compared to [14C]Darolutamide in rats using whole-body autoradiography. ASCO GU. Abstract 156.
 7. Williams S. Mazibuko N, O’Daly O. Analysis of cerebral blood flow (CBF) in regions relevant to cognitive function with enzalutamide ENZA) compared to darolutamide (DARO) and placebo (PBO) in healthy volunteers American Society of Clinical Oncology Genitourinary (ASCO GU) Cancers Symposium; February 13, 2020; San Francisco, CA; Abstract: 326
 8. Colomba E, Jonas S. F., Eymard J.C., et al. Objective computerized cognitive assessment in men with metastatic castrateresistant prostate cancer (mCRPC) randomly receiving darolutamide or enzalutamide in the ODENZA trial, ESMO Virtual Congress; September 16 2021; E-Poster: 603P.


Julkaisija:

Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.