Siirry pääsisältöön

Orionin tutkimusta ja tuotekehitystä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut päättyneet – fokus kipuun ja onkologiaan

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.5.2022 KLO 10.00

Orion ilmoitti 24.3.2022 suunnittelevansa Tutkimus ja tuotekehitys -toimintonsa strategian fokusointia uudelleen. Yhtiö panostaa tulevaisuudessa uusien alkuperälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyönsä kahteen terapia-alueeseen, syöpäsairauksiin ja kipuun. Muutoksiin liittyneet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomessa on saatu päätökseen ja johtavat 32 henkilön irtisanomiseen, joista kuudelle tarjotaan uutta tehtävää Orionissa.

Keskittämällä resurssit yhtiö arvioi saavansa kehitettyä parhaiten uusia hoitoja potilaiden tarpeisiin sekä tehokkaimman vastineen T&K-panoksilleen. Valinta myös tukee parhaiten Orionin kasvustrategiaa.

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskivat yhteensä 430 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Orionin Tutkimus ja tuotekehitys -toiminnossa Suomessa ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat henkilöstöä niillä tutkimusalueilla, joihin panostaminen olisi uudelleenfokusoinnin seurauksena tarkoitus lopettaa eli neurodegeneratiivisissa sairauksissa sekä harvinaissairauksissa. Lisäksi Orion on päättänyt lopettaa meneillään olevan keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun indakateroli-glykopyrronium -yhdistelmävalmisteen kehittämisen. Orion kehittää parhaillaan keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettua tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tämä tutkimus saatetaan suunnitelmien mukaisesti loppuun.

Orionin uusien alkuperälääkkeiden tutkimuksen ja tuotekehityksen uudelleenfokusointi ei vaikuta nykyiseen myynnissä olevaan tuoteportfolioon. Tutkimuksen ja tuotekehityksen uusitussa fokuksessa onkologian merkitys Orionin kasvun ajurina on erittäin tärkeä.

Yhtiö jatkaa muun muassa myös yhtiölle tärkeän tuoteryhmän, inhaloitavien keuhkolääkkeiden valmistamista, myyntiä ja markkinointia - ja Orion aikoo tulevaisuudessakin panostaa jo markkinoilla oleviin keuhkolääkkeisiinsä.

Myös neurologisten sairauksien nykyisen tuotteiston myyntiä ja markkinointia jatketaan entiseen tapaan. Kivuntutkimus ja kipulääkkeiden markkina on houkutteleva Orionin kannalta ja siihen halutaan panostaa. Tätä ilmentää mm. 6.5.2022 julkistettu sopimus Jemincaren kanssa akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun voimakkaan ja selektiivisen NaV 1.8 -salpaajan kehittämisestä ja kaupallistamisesta.

Neuvottelujen lopputuloksena 32 työsuhdetta päättyy irtisanomiseen. Uutta tehtävää tarjotaan näistä 6:lle työntekijälle. Irtisanomiset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana, pääosin kesään mennessä. Irtisanomisten lisäksi uudelleenjärjestelyssä henkilöstöä siirretään toisiin tehtäviin Tutkimus- ja tuotekehitys -toiminnossa tai muihin tehtäviin Orion-konsernissa.

Orion antoi alun perin 24.3.2022 yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan uudelleenjärjestelemisestä ja sekä mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Neuvottelujen arvioitiin tällöin saattavan johtaa enimmillään 37 henkilön vähennyksiin.Lisätietoja:


Terhi Ormio
viestintäjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 4646          
terhi.ormio@orion.fi

                                                  

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat tällä hetkellä neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.