Siirry pääsisältöön

Orion suunnittelee tutkimuksen ja tuotekehityksen fokusoimista - tulevaisuudessa keskityttäisiin syöpäsairauksiin ja kipuun

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.3.2022 KLO 11.30

Orion suunnittelee Tutkimus ja tuotekehitys -toimintonsa strategian fokusointia uudelleen. Yhtiö panostaisi tulevaisuudessa uusien alkuperälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyönsä kahteen terapia-alueeseen, syöpäsairauksiin ja kipuun. Keskittämällä resurssit yhtiö arvioi saavansa kehitettyä parhaiten uusia hoitoja potilaiden tarpeisiin sekä tehokkaimman vastineen T&K-panoksilleen. Valinta myös tukisi parhaiten Orionin kasvustrategiaa. Uudelleenfokusointiin liittyvät mahdolliset muutokset, joita suunnitellaan, kohdistuisivat niihin terapia- ja tutkimusalueisiin, joihin Orion ei tulevaisuudessa enää panostaisi. Yhtiö aloittaa niitä toimintoja koskevat yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomessa. Nykyisen tuoteportfolion myynti jatkuu ennallaan. Toteutuessaan tutkimus- ja kehitysalueiden uudelleenfokusoinnin ja uusitun organisaation arvioidaan olevan valmis kesään mennessä.

Orionin tutkimus- ja tuotekehitys -toiminto suunnittelee panostavansa uusien alkuperälääkkeiden kehityksessä tulevaisuudessa useiden tutkittavien terapia-alueiden sijaan syöpäsairauksiin ja kipuun. Syöpäsairaudet on jo pitkään ollut yksi Orionin lääketutkimuksen kolmesta ydinterapia-alueesta, ja yhtiö on raportoinut viime vuosina useista onnistuneista tutkimushankkeista. Syövän hoidossa Orionin kehittämä darolutamidi on lanseerausvaiheessa globaalisti Bayerin kanssa, ja ARASENS-tutkimuksen hyvät tulokset vahvistavat tähän liittyviä odotuksia. Toinen Orionin kehittämä eturauhassyövän hoitoon tähtäävä molekyyli ODM-208 on myös edennyt onnistuneesti kliinisissä tutkimuksissa.

Orionilla on myös ollut jo vuosia neurologisten sairauksien terapia-alueella tehtäviä kivunhoitoon liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Kipu on yksi yleisimmistä syistä hakeutua terveydenhuollon vastaanotolle, ja se aiheuttaa merkittävää yhteiskunnallista taakkaa terveydenhuollon kuormituksen ja menetetyn tuottavuuden muodossa. On siis suuri tarve uusille tehokkaille ja turvallisille hoitovaihtoehdoille, jotka eivät aiheuta riippuvuutta. Tällä hetkellä myöhäisessä tutkimusvaiheessa olevista hankkeista useampi liittyy kipuun. Orion etsii parhaillaan myös kumppania kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen.

”Syövän- ja kivunhoidon tutkimus ovat alueita, joissa tapahtuu paljon ja tuloksia syntyy. Näillä alueilla on vielä paljon saavutettavaa potilaiden kannalta. Haluamme suunnitteilla olevilla muutoksilla keskittää kaikki Orionin uusien alkuperälääkkeiden tutkimus- ja kehityspanokset näille terapia-alueille. Onkologia on jo vahvasti edustettuna kliinisissä kehityshankkeissamme. Kivun hoitoon meillä on lupaavia uusia lääkkeitä kehityksessä, ja odotamme etenevämme lähimmän vuoden aikana kliiniseen tutkimukseen. Olemme myös tehneet paljon töitä etsimällä uusia yhteistyömahdollisuuksia kivun hoidon saralla. Ajatuksena on panostaa näille alueille ja saada hoitoja potilaille mahdollisimman tehokkaasti sen sijaan, että hajauttaisimme voimavaroja useisiin tutkimusalueisiin pienemmin panoksin. Siten tuemme parhaiten myös Orionin kasvustrategiaa”, toteaa Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Outi Vaarala.

Osa käynnissä olevista tutkimuksista jatkuu – osan lopettamista harkitaan

Suunnitelmissa olisi lopettaa asteittain syksyyn 2022 mennessä panostukset neurodegeneratiivisten sairauksien kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudin ja harvinaissairauksien tutkimiseen. Lisäksi yhtiö arvioi varhaisessa kehitysvaiheessa olevien uusien inhaloitavien keuhkolääkkeiden kaupallisia mahdollisuuksia.

Orion kehittää parhaillaan uutta inhaloitavaa keuhkolääkettä (tiotropium-valmistetta) Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tämä tutkimus saatettaisiin suunnitelmien mukaisesti loppuun, ja tämän tuotteen ja koko Easyhaler-tuoteperheen osuus Orionin lähivuosien kasvussa on tärkeää.

Tutkimus- ja kehitystoimintansa tasapainottamiseksi Orion myös kehittää tai kehityttää yhteistyökumppaniensa kanssa samanaikaisesti useita uusia rinnakkaislääkevalmisteita. Tämä työ jatkuisi ennallaan - samoin eläinlääkkeiden tutkimus- ja kehitystyö.

Nykyisen tuoteportfolion myynti jatkuu ennallaan

Orionin suunnittelema uusien alkuperälääkkeiden tutkimuksen ja tuotekehityksen uudelleenfokusointi ei vaikuttaisi nykyiseen myynnissä olevaan tuoteportfolioon. Tutkimuksen ja tuotekehityksen uusittuun fokukseen mahdollisesti valikoituvan onkologian merkitys Orionin kasvulle on erittäin tärkeä, ja suunnitellut muutokset toteutuessaan korostaisivat tuon terapia-alueen merkitystä Orionin kasvun ajurina.

Yhtiö jatkaa muun muassa myös yhtiölle tärkeän tuoteryhmän, inhaloitavien keuhkolääkkeiden valmistamista, myyntiä ja markkinointia - ja Orion aikoo tulevaisuudessakin panostaa jo markkinoilla oleviin keuhkolääkkeisiinsä.

Myös neurologisten sairauksien nykyisen tuotteiston myyntiä ja markkinointia jatketaan entiseen tapaan. Uudeksi fokusalueeksi mahdollisesti valittava kivuntutkimus ja kipulääkkeiden markkina on houkutteleva Orionin kannalta, ja se tukisi Orionin nykyistä tuoteportfoliota.

Uudelleenfokusointi ja organisaatiomuutos käynnistävät muutosneuvottelut

Orionin Tutkimus- ja tuotekehitys -toiminnon suunniteltu uudelleenjärjestäminen edellyttäisi muutoksia toiminnon painopistealueisiin, organisaatiorakenteeseen ja raportointisuhteisiin, ja muutoksille on tuotannolliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät perusteet. Uudelleenfokusoinnin sekä näitä tukevan organisaatiomuutoksen läpiviemiseksi Orion aloittaa tänään yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskevat yhteensä 430 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Suomessa - Espoossa, Turussa ja Kuopiossa niillä tutkimusalueilla, joihin panostaminen olisi uudelleenfokusoinnin seurauksena tarkoitus lopettaa eli neurodegeneratiivisissa sairauksissa sekä harvinaissairauksissa. Näissä toiminnoissa olevaa henkilöstöä siirrettäisiin mahdollisuuksien mukaan syöpätutkimukseen ja kivuntutkimukseen.

Yhtiö on tänään antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan uudelleenjärjestelemisestä sekä mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Toiminnallisten muutosten ja uudelleenjärjestelyiden arvioidaan aiheuttavan henkilöiden vastuualueiden muutoksia, siirtoja toisiin tehtäviin, siirtoja toiselle paikkakunnalle, muutoksia työsuhteen ehtoihin ja mahdollisia irtisanomisia tuotannollisin perustein.

Neuvottelut saattavat johtaa enimmillään 37 henkilön vähennyksiin. Osa mahdollisista vähennyksistä on suunniteltu toteutettavaksi eläköitymisten, työn osa-aikaistamisen, koulutusmahdollisuuksien sekä koko Orion-konsernissa tapahtuvien uudelleensijoittamisten kautta.

Suunnitelmien mahdollisesti toteutuessa uudelleenfokusoidun Orionin Tutkimus- ja tuotekehitys -toiminnon arvioidaan aloittavan kesään 2022 mennessä.


Lisätietoja:


Terhi Ormio
viestintäjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 4646          
terhi.ormio@orion.fi

                                                  

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat tällä hetkellä neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.