Siirry pääsisältöön

Orion tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.4.2021 KLO 9.00

Yhtenä Orionin toimintaa ohjaavana periaatteena on vastuun kantaminen ympäristöstä. Orion on halunnut asettaa itselleen aiempaa korkeamman tavoitteen kasvihuonekaasupäästöissä ja sen uusi tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Haastava tavoite edellyttää monia toimia esimerkiksi energiamuotojen valinnassa.

Orionin ensimmäinen vastuullisuusohjelma julkaistiin vuonna 2019. Ohjelmassa on neljä vastuullisuusteemaa, joista yksi on ympäristö. Ilmastonmuutos on olennainen osa tätä ympäristöteemaa. Orion on tehnyt jo vuosia töitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi, ja tämä työ on osoittautunut tehokkaaksi. Aiempi tavoite, 75 prosentin vähennys vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä, on nyt hyvässä vauhdissa. Sen vuoksi yhtiö sitoutuu vielä tiukempaan tavoitteeseen, joka on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030.

”Koska työ on edennyt hyvin, on tavoitetasoa nostettu. Viime vuosina tehdyn työn myötä tunnemme tarkasti oman toimintamme vaikutukset hiilijalanjälkeemme. Energiankulutuksella on siinä suuri osuus. Käyttämästämme energiasta 45 prosenttia on sähköä, joten sähkön tuotantotapa vaikuttaa huomattavasti kokonaisuuteen”, Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen mainitsee.

Kasvihuonekaasuja vähennetään pääasiassa energiatehokkuusohjelman toimenpiteillä ja lisäksi hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Hiilijalanjäljen pienentäminen on konkreettinen ja mitattavissa oleva tavoite. Viime vuoden 2020 loppuun mennessä Orion on jo vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 58 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

Orionin oman toiminnan suurimmat päästöt syntyvät kiinteistöjen ja toimintojen kuluttamasta lämmöstä ja prosessien olosuhteiden ylläpitoon eli ilman kuivaukseen ja lämmitykseen tarvittavasta höyrystä.

Miten kohti hiilineutraaliutta?

Orion edistää edelleen systemaattisella työllä energiatehokkuushankkeita, joissa tavoitteina on sekä ostoenergian käytön että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Seuraavat keskeiset keinot kohti hiilineutraaliustavoitetta ovat uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön ja höyryn osuuden lisääminen. Tämä edellyttää tulevaisuudessa investointeja höyryn tuotannon muutoksiin. Näitä voivat olla muun muassa siirtyminen maakaasusta ja raskaasta polttoöljystä uusiutuviin energiamuotoihin. Näillä konkreettisilla toimenpiteillä Orion vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeä. Kunnianhimoisten, konkreettisten päästövähennystoimien lisäksi jäljelle jäävä, liiketoiminnan jatkumisen kannalta välttämätön hiilijalanjälki kompensoidaan vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2019 Orionilla tehtiin elinkaarianalyysi jauheinhalaattorin hiilijalanjäljestä. Laajassa elinkaariarvioinnissa huomioitiin kuormitustekijöitä tuotteen raaka-aineista lopputuotteen jakeluun ja hävittämiseen. Elinkaarianalyysi antoi tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon ja missä kohtaa tuotteen arvoketjussa hiilijalanjälkeä kertyy. Analyysin mukaan suuri osa tuotteeseen liittyvistä päästöistä syntyy toimitusketjussa yrityksen omien toimintojen ulkopuolella.

Tällaisen analyysitiedon, kuten Orionin toimitusketjun päästöjenkin arvioiminen on tärkeää. Ympäristö ja siten myös ilmastoasiat ovat osa yhtiön toimittajavaatimuksia, riskiarvioita ja toimittajahallintaa. Tähän Orion panostaa tulevaisuudessa entistäkin enemmän, sillä vain yhteistyöllä on saavutettavissa koko arvoketjun hiilineutraalius.

Yhteyshenkilöt:

Noora Paronen
Head of Corporate Responsibility
Puhelin 050 966 2258
noora.paronen@orion.fi


Yhteyshenkilö medialle:
Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
Puhelin 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi
                                              

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.