Siirry pääsisältöön

Orion ja Veripalvelu yhteistyöhön uuden CAR T -syöpähoidon kehittämiseksi

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.6.2021 KLO 8.00

Orion Oyj ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ovat tehneet sopimuksen tutkimusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on kimeerisen antigeenireseptorin (chimeric antigen receptor, CAR) sisältävän T-soluvalmisteen (CAR T-soluhoito) kehitys.

Syövän immuunihoidot ja yhtenä sen toteutustavoista CAR T -soluhoidot ovat tuoneet aivan uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. CAR T -soluhoidossa potilaan omia valkosoluja muokataan geneettisesti niin, että ne käyvät potilaan oman syövän kimppuun tuhoten sitä. Tällä hetkellä CAR T -soluilla hoidetaan vaikeita verisyöpiä.

Ensimmäiset CAR T -soluhoidot saivat myyntiluvan USA:ssa 2017 ja Suomessa 2019 uusiutuneen akuutin lymfaattisen leukemian ja B-solulymfooman hoitoon. Hyvistä hoitotuloksista huolimatta CAR T-soluhoidoissa on tunnistettu kehitystarpeita, minkä vuoksi CAR-T-soluterapiaan liittyvää tutkimusta tehdään edelleen.

Veripalvelulla on pitkä kokemus solututkimuksesta sekä kudosvalmisteiksi luokiteltavien istukkaveri- ja kantasolusiirteiden toimittamisesta sekä lääkkeeksi luokiteltavien ATMP-soluvalmisteiden valmistuksesta. Veripalvelulla on myös osaamista ja tarvittavat puhdastilat solujen tutkimukseen sekä korkeatasoiseen valmistukseen.

Orionilla on vahva tutkimusinfrastruktuuri ja Orion on tuonut useita alkuperälääkkeitä markkinoille eri terapia-alueilta. Orionin onkologialääkkeiden terapia-alue tutkii ja kehittää uusia alkuperälääkkeitä syövän hoitoon. Viime vuosina Orion on laajentanut tutkimustoimintansa mm. syövän immunologisiin hoitoihin.

Uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon

Tutkimusyhteistyö pohjaa uusiin innovaatioihin, jotka parantaisivat CAR T-soluvalmisteen rakennetta. Veripalvelussa tutkimusta johtavan ylilääkäri Matti Korhosen mielestä yhteistyö tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittää uusia soluhoitovalmisteita potilaiden hoitoon. Orionin T&K:n Discovery Sciences -osaston johtajan, Ph.D. Oliver Cooperin mukaan Orionin osaaminen lääkekehitystyössä antaa tälle hankkeelle tarvittavaa vauhtia.

”Kohdennetut immuunihoidot ovat avanneet aivan uudenlaisia mahdollisuuksia syövän hoitoon, ja on tärkeää, että Suomessakin viedään tätä kehitystä eteenpäin. Uskon myös, että kehitystyön tuloksena aiempaa useampi potilas pääsee hyötymään tästä tehokkaasta hoidosta”, Matti Korhonen toteaa

Projektipäälliköt Satu Juhila Orionista ja Jan Koski Veripalvelusta toteavat yhteistyön alkaneen hyvin: ”Molemmat osapuolet ovat erittäin innoissaan yhteistyön mahdollisuuksista, ja suomalaisen soluterapiakehityksen eteenpäin viemisestä. Uskomme yhteistyön tuovan paljon uusia mahdollisuuksia soluterapiavalmisteiden kehitystyössä.”

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Tehtäviin kuuluvat niin verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin myös luovutetun veren testaus ja verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varastointi ja jakelu sairaaloihin. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii myös kantasolusiirteiden välittämisestä, elin- ja kantasolusiirtojen kudostyypityksistä sekä eräistä vereen liittyvistä laboratoriotutkimuksista. Veripalvelun Solutuotantokeskus kehittää ja tuottaa kokeellisia soluhoitovalmisteita potilaiden hoitoon. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tekee alaansa liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tarkemmat tiedot Veripalvelun vuosikertomus 2020.

Lisätietoa:

Orion Oyj:
Outi Vaarala
johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. 010 426 3472
outi.vaarala@orion.fi

Yhteyshenkilö medialle:

Terhi Ormio
viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puhelin 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi 

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu:
Matti Korhonen, ylilääkäri
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Puhelin 050 396 9450
matti.korhonen@veripalvelu.fi

Yhteyshenkilö medialle:
Willy Toiviainen, viestintä - ja henkilöstöjohtaja
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Puhelin 040 523 7451
willy.toiviainen@veripalvelu.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.