Siirry pääsisältöön

Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitealta (CVMP) myönteinen lausunto Orion Eläinlääkkeet –yksikön Tessie®-tuotteelle (tasipimidiini)

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.6.2021 KLO 9.30

Euroopan lääkeviraston (EMA) eläinlääkekomitea (CVMP) on antanut myönteisen lausunnon suosittaen Orion Eläinlääkkeet –yksikön Tessie®-tuotteen (tasipimidiini) myyntiluvan myöntämistä.

Tasipimidiinin käyttöaihe on äänipelosta tai omistajan lähdöstä aiheutuvan tilannekohtaisen ahdistuksen ja pelkoreaktion lyhytaikainen lievittäminen koirilla. Euroopan komission odotetaan tekevän lopullisen päätöksen myyntiluvan myöntämisestä tulevien kuukausien aikana.

Tasipimidiini on uusi vaikuttava aine, potentti ja selektiivinen alfa-2A-adrenoreseptorin agonisti, joka estää noradrenaliinin vapautumisen noradrenergisistä hermosoluista estäen järkytysrefleksin ja vaikuttaen siten tyynnyttävästi.Yhteyshenkilö:

Niclas Lindstedt, johtaja, Orion Eläinlääkkeet, Orion Oyj
p. 010 426 4116         
                                                    

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.