Siirry pääsisältöön

Orion suunnittelee uudistavansa tutkimuksen ja tuotekehityksenä strategiaa ja organisaatiota

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.9.2020 KLO 14.00

Orion suunnittelee Tutkimus ja tuotekehitys -toimintonsa strategian muuttamista ja fokusointia uudelleen. Suunnitelluilla muutoksilla ja organisaatiouudistuksella tavoitellaan yhtiön tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä. Suunnitellut muutokset kohdistuvat koko Tutkimus ja tuotekehitys -organisaatioon, ja yhtiö aloittaa sitä koskevat yt-neuvottelut Suomessa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen uudelleenjärjestäminen edellyttää muutoksia toiminnon painopistealueisiin, organisaatiorakenteeseen ja raportointisuhteisiin, ja muutoksille on tuotannolliset perusteet.

Suunnitellun Orionin tutkimuksen ja tuotekehityksen strategian muuttamisen, uudelleenfokusoinnin sekä näitä tukevan organisaatiomuutoksen läpiviemiseksi Orion aloittaa Tutkimus ja tuotekehitys -toimintoaan (yli 500 henkilöä) koskevat yt-neuvottelut Suomessa − Espoossa, Turussa ja Kuopiossa. Neuvottelut koskevat Tutkimuksen ja tuotekehityksen koko henkilöstöä Suomessa kaikissa henkilöstöryhmissä.

Yhtiö on tänään antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan uudelleenjärjestelemisestä ja sekä mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Toiminnallisten muutosten ja uudelleenjärjestelyiden arvioidaan aiheuttavan henkilöiden vastuualueiden muutoksia, siirtoja toisiin tehtäviin, siirtoja toiselle paikkakunnalle, muutoksia työsuhteen ehtoihin ja mahdollisia irtisanomisia tuotannollisin perustein.

Neuvottelut saattavat johtaa enimmillään 25 henkilön vähennyksiin. Osa mahdollisista vähennyksistä on suunniteltu toteutettavaksi eläköitymisten, työn osa-aikaistamisen, koulutusmahdollisuuksien sekä koko Orion-konsernissa tapahtuvien uudelleensijoittamisten kautta. Jos irtisanomisiin päädytään, ne toteutettaisiin vuoden 2020 aikana.


Lisätietoja:

Outi Vaarala
johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
puhelin 050 966 3472
outi.vaarala@orionpharma.com


Jouni Turunen

henkilöstöjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 426 2821
jouni.turunen@orion.fi

Yhteyshenkilö medialle:

Terhi Ormio
viestintäjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 4646          
terhi.ormio@orion.fi

                                                  

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.