Siirry pääsisältöön

Orion kehittää immuno-onkologian lääketutkimuksen alustan osana kansallista tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO:a

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.6.2020 KLO 14.30

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO aloitti toimintansa toukokuussa Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden -ohjelmassa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa. Orion on yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä, ja projektissa on tavoitteena kehittää Orionilla immuno-onkologian lääketutkimuksen alusta (IO platform).

Helsingin yliopiston koordinoima Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia immunoterapia-alan hankkeita, jotka tullaan toteuttamaan Helsingin ja Turun yliopistoissa, kolmessa yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa ja kahdeksassa suomalaisessa yrityksessä. Hankkeessa on mukana myös useita potilasjärjestöjä ja yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä. Orion on yksi hankkeessa mukana olevista lääkeyrityksistä.

Syöpäsairaudet ovat yksi Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueista. Cancer IO -hankkeessa on tavoitteena kehittää immuno-onkologian lääketutkimuksen alusta (IO platform) Orionilla.

Onkologiset lääkehoidot ovat yhä useammin ns. yhdistelmähoitoja, joissa immunologinen lääkehoito on keskeinen komponentti. Immunologinen lääkehoito on syövän hoidossa tehokas, erityisesti yhdistettynä muihin syövän mekanismeihin kohdistuviin hoitoihin. Projektissa kehitettävä lääketutkimuksen alusta mahdollistaa uusien immuno-onkologisten lääkkeiden kehittämisen tulevaisuudessa.

”Näiden tavoitteiden saavuttamista edistää ratkaisevasti Cancer IO -verkostossa olevien akateemisten toimijoiden ja yrityspartnereiden kanssa tehtävä yhteistyö. Kaikki hankkeessa olevat tahot tuovat asiantuntemusta ja teknologioita projektiin. Cancer IO -konsortiossa suomalaisten biopankkien näytteet sekä akateemisten tutkijoiden ainutlaatuiset solumallit tarjoavat mahdollisuuksia innovatiivisiin ratkaisuihin yksilöllisen lääkehoidon kehittämiseksi ja vasteiden monitorointiin”, toteaa Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtajana kesäkuun alussa aloittanut Outi Vaarala.

Immuno-onkologisten lääkkeiden tutkimus on Orionille uusi alue, ja tutkimuksessa käytettyjen tutkimusmenetelmien ja -teknologioiden kehitystyö vaatii uutta osaamista ja monipuolista asiantuntemusta. Yhtiö on jo panostanut tämän osaamisalueen vahvistamiseen viimeisen vuoden aikana ja on myös rekrytoinut IO-tiimin tutkimusalustan kehittämistyötä varten.

Cancer IO-ohjelma
 

Cancer IO-ohjelma pyrkii vastaamaan immuno-onkologia-ajan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa sekä luomalla uusia lähtökohtia IO-lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä.

Immuno-onkologia (IO)

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle. Immunoterapia kuitenkin poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista. Immunoterapialla ei nimittäin pyritä tuhoamaan suoraan syöpäsolukkoa, vaan herättämään elimistön oma immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan.

                                                                                                                                   
Yhteyshenkilö:
Outi Vaarala, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 3472

Yhteyshenkilö tiedotusvälineille:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 4646Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.