Siirry pääsisältöön

Darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmä lisää merkitsevästi etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten kokonaiselinaikaa

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.1.2020 klo 8.30

Lopulliset kokonaiselinaikaa koskevat tulokset III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksesta osoittavat, että darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon (androgeenideprivaatioterapia, ADT) yhdistelmä lisää tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten kokonaiselinaikaa verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmään.

Aiemmin julkaistut tulokset ARAMIS-tutkimuksesta osoittavat darolutamidin ja ADT:n yhdistelmän pidentävän tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä elinaikaa, joka oli tutkimuksen päämuuttuja, verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmään. Kokonaiselinaikaa ja muita toissijaisia muuttujia koskevat tarkemmat päivitetyt tulokset sekä lääkkeen pidempiaikaisen käytön turvallisuutta koskeva päivitys julkaistaan myöhemmin tieteellisessä konferenssissa.

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä darolutamidi, joka on androgeenireseptorin estäjä (ARi), on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa, Japanissa ja Brasiliassa. Bayerilla on myyntilupahakemusprosessi meneillään Euroopan Unionissa ja meneillään tai suunnitteilla muilla alueilla.


Yhteyshenkilö:


Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä, Orion Oyj
Puh. 050 966 2721
tuukka.hirvonen@orion.fi


Julkaisija:
Orion Corporation
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.