Siirry pääsisältöön

Orion ja Bayer julkistavat darolutamidin ARAMIS-tutkimuksesta saatua uutta tietoa eturauhassyövästä

Orion Oyj Lehdistötiedote 5.2.2019 klo 15.00 Orion ja Bayer julkistavat darolutamidin ARAMIS-tutkimuksesta saatua uutta tietoa eturauhassyövästä

Vuoden 2019 ASCO GU -syöpäsymposiumissa esitetään kliinisen III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset darolutamidi-tutkimusyhdisteen käytöstä etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoidossa.

Orion Oyj ja Bayer ilmoittivat tänään, että niiden yhdessä kehittämää darolutamidi-tutkimusyhdistettä koskevia tutkimustuloksia esitellään Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO GU) urogenitaalisia syöpiä käsittelevässä symposiumissa San Franciscossa 14-16.2.2019.

Esitettäviä tietoja ovat muun muassa III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset. Satunnaistetulla lumekontrolloidulla kaksoissokkotutkimuksella arvioitiin darolutamidin turvallisuutta ja tehokkuutta etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla ja joilla on riski syövän leviämiseen. Darolutamidia kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

Bayer aikoo keskustella ARAMIS-tutkimuksen tuloksista ja myyntilupahakemuksen jättämisestä terveysviranomaisten kanssa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen.

ASCO GU -syöpäsymposiumissa San Franciscossa esitellään seuraavia merkittäviä darolutamiditutkimuksia ja niiden tuloksia:

ARAMIS: Efficacy and safety of darolutamide in non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC)

  • Abstrakti: 140, Board A4, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress, Oral Abstract Session A: Prostate Cancer
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST (posteriesitys) ja 13.45-13.55 PST (suullinen esitys)

Higher blood-brain barrier penetration of [14C]apalutamide and [14C]enzalutamide compared to [14C]darolutamide in rats using whole-body autoradiography

  • Abstrakti: 156, Board F21, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

ODENZA: A study of patient preference between ODM-201 (darolutamide) and enzalutamide in men with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC)

  • Abstrakti: TPS334, Board N10, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

Drug-drug interaction (DDI) of darolutamide with cytochrome P450 (CYP) and P-glycoprotein (P-gp) substrates: Results from clinical and in vitro studies

  • Abstrakti: 297, Board D5, Poster Session B: Prostate Cancer, Urothelial Carcinoma, and Penile, Urethral, Testicular, and Adrenal Cancers
  • Ajankohta: Perjantai 15.2.2019 klo 12.15-13.45 PST ja 17.15-18.15 PST

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Darolutamidista on saatu lupaavia I- ja II-vaiheen tuloksia kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Parhaillaan on käynnissä III-vaiheen tutkimus levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (ARASENS) hoidosta. Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidiä.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
  
Bayer

Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja heidän elämänlaatuaan parantaviksi. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisella tavalla. Vuonna 2017 Bayerilla oli noin 99 800 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 35 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 4,5 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilö ja mediakontaktit:
 
Terhi Ormio
Viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.