Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuden lääke- ja hoitomuotoja ekosysteemissä

Tulevaisuuden lääke- ja hoitomuotoja ekosysteemissä
ORION OYJ                                    LEHDISTÖTIEDOTE                           17.9.2018

Orion Oyj on koonnut Business Finlandin tuella kansallisen "Uudet toiminta- ja soveltamistavat - Tulevaisuuden kokonaisvaltaiset lääke- ja hoitomuodot" ekosysteemin. Ekosysteemi yhdistää ainutlaatuisella tavalla kansainvälisen tason akateemisen poikkitieteellisen tietämyksen lääketutkimukseen ja -kehitykseen. 

Orion haluaa auttaa potilaita parhaalla mahdollisella tavalla, perustuen entistä täsmällisempään  sairauksien biologian ja potilaan arkipäivän ymmärtämiseen. Orion myös laajentaa osaamistaan biologisiin lääkeaineisiin (terapeuttiset proteiinit) ja alkaa systemaattisesti pilotoida muitakin uusia lääketeknologioita.  Orion on yhdessä valittujen suomalaisten yliopistoryhmien ja yritysten kanssa koonnut Business Finlandin tukeman "Uudet toiminta- ja soveltamistavat" -ekosysteemin.

Tämä  tulevaisuuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoitomuotojen ekosysteemi tähtää sairauksien patologian ja ilmentymän ymmärtämiseen ja hoitamiseen kehittämällä uusia isoja lääkemolekyylejä ja diagnostisia tuotteita sekä jatkuvan seurannan laitteita. Ekosysteemissä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Folkhälsanin tutkimuslaitos. Orionin lisäksi yrityksistä ovat mukana Perkin-Elmer, Syrinx Bioanalytics, AdmeScope, Petsofi, Forendo Pharma ja InMe Oy.

Harvinaissairaudet voivat tarjota yksinkertaistetun ja rationaalisen tien lääkevaikutuskohteiden ja -mekanismien löytämiseen ja uusien teknologioiden kehittämiseen. Suuri tarve on myös potilaiden biologisten alaryhmien tunnistamiseen sekä taudin ilmentymien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja mittaamiseen (24/7 mahdollistavat teknologiat).

Keskitymme aluksi suomalaisen tautiperimän harvinaissairauksiin, jotka ilmenevät hermoston rappeumaoirein. Näiden tautimekanismeja selvittämällä  pyritään ymmärtämään myös yleisien hermostosairauksien mekanismeja ja tunnistamaan hoitokohteita.  Ekosysteemin tähän tavoitteeseen osallistuvat  akatemiaprofessori Anu Wartiovaara (Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja HiLife) ja professori Anna-Elina Lehesjoki (Folkhälsan tutkimuslaitos, Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja HiLife) ovat kansainvälisesti meritoituneita lääketieteellistä tutkimusta tekeviä asiantuntijoita ja heidän tautimekanistiset tutkimuksensa ovat avanneet uutta merkittävää tietämystä hermoston ja lihasten perinnöllisistä rappeumataudeista.


Potilaiden taudin liikehäiriöiden mittaamiseen ja raportoimiseen tarkoitettujen digitaalisten sovellusten kehittämiseen, suhteutettuna tutkittuun tarkkaan taudin etenemisvaiheeseen ja mitatuihin biomarkkereihin, osallistuvat professori  Pasi Karjalainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto) ja Professori Reetta Kälviäinen (Itä-Suomen yliopisto ja  Epilepsiakeskus,  Kuopion Yliopistollinen keskussairaala) sekä epidemiologi Laura Laakso Petsofi Oy:stä.  Näitä digitaalisia sovelluksia voidaan käyttää kliinisissä tutkimuksissa sekä potilaiden seurannassa kotioloissa, jolloin voidaan saada selville potilaan sellaisia oireita, joita ei ole todettavissa lääkärissä käynnin yhteydessä. PerkinElmer osallistuu tautien diagnostisten menetelmien kehittämiseen.
  

Uusia lääketeknologioita ekosysteemissä tutkivat kaksi tutkimusryhmää Turun Yliopistossa.  Professori Pasi Virta (Orgaaninen kemia, Turun yliopisto) ryhmineen kehittää uusia teknologioita vasta-aineiden kemialliseen muokkaamisen sekä nukleotidilääkkeiden kudos- ja soluspesifiseen kohdennukseen. Professori Urpo Lamminmäki (Bioteknologia, Turun yliopisto) ryhmineen jatkokehittää olemassa olevaa rekombinanttivasta-ainekirjastoa palvelemaan tutkimusryhmien ja lääke- ja diagnostiikkateollisuuden tarpeita. Orionin lisäksi teknologiatutkimuksessa ovat mukana yritykset, joiden kanssa on yhteisiä tavoitteita ja hyötyjä; Syrinx Bioanalytics, Admescope, InMe Oy ja Forendo Pharma.

Kaikki yliopistoryhmät kouluttavat huippuasiantuntijoita uusien hoitomuotojen kehittämiseksi Suomessa.  Ekosysteemissä luotu osaaminen on laajennettavissa kansallista kilpailukykyä lisääväksi kompetenssiksi luoden pohjaa useiden yritysten kehitykselle ja kansainväliselle kasvulle.

Lisätietoja:
Professori Antti Haapalinna, Johtaja, Harvinaissairaudet terapia-alue,
Biologiset lääkkeet, Biomarkkerit ja uudet hoitomuodot yksikkö, Tutkimus ja Tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. 050 966 7670 tai antti.haapalinna@orionpharma.com

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.