Siirry pääsisältöön

Orion hankkii Parkinsonin taudin Stalevo-lääkkeen myyntioikeudet tietyissä Euroopan maissa

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.12.2018 KLO 15.00

Orion hankkii Parkinsonin taudin Stalevo-lääkkeen myyntioikeudet tietyissä Euroopan maissa

Orion Oyj ja Novartis Pharma AG ovat sopineet, että Orionin kehittämän Parkinsonin taudin Stalevo®-lääkkeen Novartiksen myynti- ja jakeluoikeudet tietyissä Euroopan maissa siirtyvät takaisin Orionille.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon kehittämän ja patentoiman Stalevo®-alkuperälääkkeen  (vaikuttavat aineet levodopa, karbidopa, entakaponi) Novartiksen myynti- ja jakeluoikeudet Euroopassa siirtyvät Orionille 3.12.2018.

Keskushermostosairaudet on yksi Orionin kolmesta ydinterapia-alueesta, ja Parkinsonin taudin lääkkeet ovat liikevaihdoltaan Orionin suurin lääkevalmisteperhe. Stalevo on ollut markkinoilla vuodesta 2003.

Orion on myynyt ja markkinoinnut Stalevo-lääkevalmistetta Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa, Puolassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Tehdyn sopimuksen perusteella Stalevo-valmisteen myynti- ja markkinointioikeudet siirtyvät takaisin Orionille lisäksi kaikkiaan 18 EU-maassa sekä joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa Euroopassa. Novartis jatkaa Orionin myynti- ja jakelijakumppanina Sveitsissä.

Orionin tavoitteena on jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Stalevo-lääkevalmisteen myyntioikeuksien kotiutus tukee Orionin kasvutavoitteita Euroopassa. Orion maksaa Stalevo-valmisteen myyntioikeuksien siirrosta sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 24,5 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Orion arvioi, että myyntioikeuksien palautuminen tuo sille Stalevon lisämyyntiä alkuvaiheessa vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa.

"Se, että lääkkeen kehittäjä ja valmistaja vastaa itse koko kotimarkkina-alueellaan Euroopassa myös valmisteen myynnistä ja jakelusta, korostaa entisestään Orionin roolia merkittävänä keskushermostosairauksiin panostavana lääkeyhtiönä. Uskon myös, että pystymme järjestelyn myötä entistä parempaan toimitusvarmuuteen ja asiakaspalveluun koko Euroopassa", Orion-konsernin kasvuun tähtäävistä hankkeista vastaava johtaja Markku Huhta-Koivisto toteaa.

Lisätietoja:
Markku Huhta-Kovisto, johtaja, Kasvuhankkeet, Orion Oyj
puhelin 050 966 3540

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.