Siirry pääsisältöön

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko alkoi - Välittämö100.fi -verkkopalvelu haastaa suomalaiset välittämään omaishoitajista

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.11.2017

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Teemaviikon 26.11. -3.12.2017 kunniaksi Orionin ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteinen verkkopalvelu Välittämö100.fi haastaa kaikki suomalaiset laittamaan hyvän kiertämään.


Tänä vuonna sata vuotta täyttäneen Orionin sekä Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteisen Välittämö100.fi-verkkopalvelun kautta sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat lahjoittaa erilaisia palveluita Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistysten jäsenille. Lahjoittaa voi esimerkiksi määräaikaisia lehtitilauksia tai vaikkapa risteily-, liikunta- tai muita lahjakortteja. Kaikki lahjoitukset ovat vastikkeettomia, eli raha ei palvelussa liiku.

"Arkeen kertyy helposti kaikenlaisia ylimääräiseksi jääviä palveluita, kuten erilaisia lahjakortteja, elokuvalippuja tai lomamatkan aikana postilaatikon tukkivia lehtiä. Välittämö100.fi:n tarkoitus on mahdollistaa helposti tällaisten palveluiden jakaminen omaishoitajille - ihmisille, jotka ovat omistautuneet läheisensä hoitamiselle", kertoo Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio.

Verkkopalvelun idea on, että kynnys lahjoittamiselle on mahdollisimman matala. Välittämö100.fi:n kautta voi lisäksi lahjoittaa myös omaa aikaa omaishoitajan arjen helpottamiseksi. Apu voi olla vaikkapa lumenluontia, kaupassakäyntiä tai muita omaishoitajan puolesta tehtäviä arjen pikku askareita.

"Omaishoitoperheitä on monenlaisia. Joukossa on sekä ikääntyvistä puolisoistaan huolehtivia, että esimerkiksi pitkäaikaissairaita tai vammaisia lapsia kotona hoitavia suomalaisia. Omaishoitajana toimivan arki on vaativaa, ja omaishoitajuus vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin. Siksi on erityisen tärkeää tukea näitä perheitä", toteaa Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnanjohtaja Marja Tuomi.


Tutkimuksen mukaan suomalaiset kaipaavat helppoja tapoja auttaa

Orionin tänä vuonna teettämän tutkimuksen (n=1002) mukaan moni suomalainen osallistuisi hyväntekeväisyyteen enemmän, jos tarjolla olisi helppoja tapoja osallistua. Tätä mieltä oli noin 40 % vastaajista. Nuorista, 18-22-vuotiaista yli puolet oli tätä mieltä.

Kyselytutkimuksen mukaan omien läheisten auttaminen on suomalaisten yleisin tapa tehdä hyväntekeväisyyttä (56 % vastaajista). Vaikka suurin osa on kiinnostunut läheisten auttamisesta, kiinnostaa tuntemattomien auttaminen silti jopa 20 % vastaajista. Jopa 46 % haluaa auttaa heikommassa asemassa olevia, ja 32 % vastaajista on kiinnostunut lahjoittamaan järjestöille.

Orion sekä Omaishoitajat ja läheiset -liitto juhlivat satavuotiasta Suomea teemalla 'Yhdessä omaishoidon puolesta'. Välittämö100.fi:n on tarkoitus jatkaa toimintaansa Suomi100- ja Orion 100 -juhlavuosien yli vuoden 2018 loppuun.

                                                                                        
Lisätietoja:


Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646, terhi.ormio@orion.fi

Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja läheiset  -liitto ry
Puh. 050 367 3443, marja.tuomi@omaishoitajat.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fiTutkimuksen tiedot:
Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Cint sen sähköisessä kuluttajapaneelissa. Lopullinen 1 002 suomalaisen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18-80v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3500 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlaansa vuonna 2017.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja omaishoitoperheiden edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi