Siirry pääsisältöön

Välittämö100-verkkopalvelussa voi lahjoittaa palveluita omaishoitoperheille

Lehdistötiedote 16.5.2017

Välittämö100-verkkopalvelussa voi lahjoittaa palveluita omaishoitoperheille

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisille arvokkainta hyväntekeväisyyttä on läheisten auttaminen. Kyselyyn vastanneiden enemmistö uskoo myös oman auttamishalukkuutensa kasvavan, mikäli tarjolla olisi helpompia tapoja osallistua hyväntekeväisyyteen. Orionin ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhdessä suunnittelema Välittämö100.fi-verkkopalvelu tarjoaa sekä yksityishenkilöille että yrityksille mahdollisuuden auttaa omaishoitoperheitä.

Tänä vuonna sata vuotta täyttävän Orionin sekä Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteinen Välittämö100-verkkopalvelu on avautunut osoitteessa välittämö100.fi. Välittämön kautta sekä suomalaiset yksityishenkilöt että yritykset voivat lahjoittaa erilaisia palveluita Omaishoitajat ja läheiset -liiton rekisteröityneille omaishoitajajäsenille. Lahjoitettavia palveluita voivat olla esimerkiksi määräaikaiset lehtitilaukset tai risteily-, liikunta- tai muut palvelulahjakortit. Palvelun kautta voi lahjoittaa myös omaa aikaa, kuten apua pihatöissä. Lahjoituksen antajan ja omaishoitajan yhteydenpito tapahtuu palvelussa sähköpostin välityksellä.

"Arkeen kertyy helposti kaikenlaisia osittain ylimääräiseksi jääviä palveluita, kuten käyttämättömiä kuntosalikortteja tai lomamatkan aikana postilaatikon tukkivia sanomalehtiä. Välittämön tarkoitus on mahdollistaa tällaisten palveluiden jakaminen omaishoitajille - ihmisille, jotka ovat omistautuneet läheisensä hoitamiselle", kertoo Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio.

Orion teetti huhtikuussa kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten ajatuksia hyväntekeväisyydestä. Tutkimuksen (n=1002) mukaan suomalaisille arvokkainta hyväntekeväisyyttä on läheisten auttaminen (66 %). Toisiksi arvokkaimmiksi kyselyyn vastanneet arvioivat erilaiset lasten (57 %) ja vanhusten tukipalvelut (56 %). Moni suomalainen myös osallistuisi hyväntekeväisyyteen enemmän, jos tarjolla olisi helppoja tapoja osallistua (39 %). Nuorista, 18-22-vuotiaista yli puolet (53 %) on tätä mieltä.

"Omaishoitoperheitä on monenlaisia. Joukossa on sekä ikääntyvistä puolisoistaan huolehtivia, että esimerkiksi sairaita tai vammaisia lapsia kotona hoitavia suomalaisia. Omaishoitajana toimivan arki on vaativaa, ja omaishoitajuus vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin. Siksi on erityisen tärkeää tukea näitä perheitä", toteaa Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnanjohtaja Marja Tuomi.  

Tutkimus: Suomalaiset haluavat tehdä hyväntekeväisyyttä, koska se on oikein

Kyselytutkimuksen mukaan omien läheisten auttaminen on suomalaisten yleisin tapa tehdä hyväntekeväisyyttä (56 %). Toisena on lahjoittaminen järjestöille (32 %). Kyselyyn vastanneista naiset (19 %) kertoivat auttavansa tuntemattomia selvästi miehiä (10 %) useammin.

Myös nuorille aikuisille tuntemattomien auttaminen on selvästi tärkeämpää kuin vanhemmille ikäpolville: Alle 35-vuotiaista liki kolmannes (29 %) piti tuntemattomien auttamista arvokkaimpana hyväntekeväisyyden muotona, kun taas 56-80-vuotiaista vastaajista vain noin joka kymmenes (12 %) oli samaa mieltä.

Yli puolet vastaajista katsoi, että syyksi osallistua hyväntekeväisyyteen riittää, että se on oikein
(52 %). Lisäksi lähes puolet kertoi haluavansa auttaa heikommassa asemassa olevia (46 %). Naisista lähes kolmannes (27 %) kertoi olevansa huolestunut maailman tilasta, kun miehistä vain 17 % oli samaa mieltä. Myös etenkin nuoret, 25-35-vuotiaat aikuiset (32 %) kertoivat kantavansa huolta maailmasta selvästi muita ikäryhmiä enemmän.

Vastauksena kysymykseen siitä, minkälaisia palveluita suomalaisilta usein jää itseltään käyttämättä, lähes puolet (46 %) vastaajista mainitsi risteilylahjakortin. Yksi kolmesta (29 %) on jättänyt käyttämättä bonussetelin, ja joka viides (22 %) elokuvalipun.

Orion sekä Omaishoitajat ja läheiset -liitto juhlivat satavuotiasta Suomea teemalla 'Yhdessä omaishoidon puolesta'. Välittämön on tarkoitus jatkaa toimintaansa Suomi100- ja Orion 100
-juhlavuosien yli ja vakiinnuttaa paikkansa välittämisen osoitteena, jonne yhä useampi suomalainen löytää myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksen tiedot:
Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Cint. Tiedot kerättiin huhtikuussa 2017 Cintin sähköisessä kuluttajapaneelissa. Lopullinen 1 002 suomalaisen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18-80v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Lisätietoja:


Terhi Ormio, Viestintäjohtaja, Orion Oyj
puh. 010 426 4646, terhi.ormio@orion.fi

Marja Tuomi, Toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
puh. 020 7806 514, marja.tuomi@omaishoitajat.fi