Siirry pääsisältöön

Orion ja Wisconsinin yliopisto aloittavat strategisen yhteistyön

Lehdistötiedote 14.12.2016 klo 8.00

Lääkeyhtiö Orion ja yhdysvaltalaisen Wisconsinin Madisonissa sijaitsevan yliopiston lääketieteen ja kansanterveystieteen laitoksen toimintaa tukeva Wisconsin Technology Innovation Initiative (Wi2) ovat sopineet aloittavansa strategisen yhteistyön, jonka tarkoituksena on uusien lääkkeiden löytäminen ja kehittäminen syöpäsairauksiin.

Sopimuksen mukaan Wisconsinin yliopisto on sitoutunut tarjoamaan identifioimansa ja alustavasti validoimansa kohdeproteiinit (vaikutusmekanismit) Orionille yhteisiksi tutkimusprojektiaihioiksi. Molemmat osapuolet osallistuvat yhdessä tutkimus- ja kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ennalta sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti sekä vastaavat omista kuluistaan koko yhteistyön ajan. Yhteishankkeisiin liittyvät tulot tullaan jakamaan samassa suhteessa kuin osapuolten kehityskulut ovat kyseisissä hankkeissa jakautuneet.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Wi2:n ja Wisconsinin yliopiston kanssa. Yliopistolla on merkittävää tieteellistä osaamista syöpätutkimuksessa ja se tekee hyvin laaja-alaisesti sekä kliinistä että perustutkimusta onkologian alueella. Se yhdistettynä Orionin kykyyn kehittää molekyylistä toimiva lääke tarjoaa meille merkittävän mahdollisuuden uusien hoitomuotojen löytämiseen, tutkimiseen ja kehittämiseen niitä kipeästi tarvitseville syöpäpotilaille", kertoo Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Reijo Salonen.

"Wi2 on innoissaan mukana mahdollistamassa tätä yhteistyötä", toteaa Wi2:n tieteellinen johtaja Richard L. Moss, PhD. "Yhteistyö Orionin kaltaisen globaalin kumppanin kanssa on tärkeä askel sen varmistamisessa, että Wisconsin yliopistolla tehdyt arvokkaat tieteelliset löydöt voidaan kehittää lääkkeiksi, jotka voivat pelastaa ihmishenkiä."

Wisconsinin yliopisto on yksi maailman johtavista yliopistoista biotieteiden tutkimuksessa ja teknologiakehityksessä. Wisconsin Technology Innovation Initiative (Wi2) on Wisconsinin yliopiston perustama voittoa tavoittelematon yritys, joka on keskittynyt kehittämään ja tukemaan innovaatioita. Yhteistyössä Orionin kanssa Wisconsinin yliopiston vahvuudet ovat uusien kohdeproteiinien löytäminen ja validoiminen, kehitettyjen lääkeaineiden biologinen testaus ja kliinisten tutkimusten tekeminen faasi IIA-vaiheessa.

Orionin panostus onkologiaan terapia-alueena on kasvanut merkittävästi, ja yhtiöllä on kolme lupaavaa kliinistä kehityshanketta syöpäsairauksien saralla. Orion on osoittanut kykynsä kehittää uusia, innovatiivisia hoitoja molekyylistä lääkkeeksi, joten yhteistyö suuren yliopiston kanssa parantaa merkittävästi mahdollisuuksia uusien innovatiivisten hoitomuotojen löytämiseen ja kehittämiseen onkologian alueella.

Wisconsin Technology Innovative Initiative (Wi2) ja Wisconsinin yliopisto

Wisconsin Technology Innovation Initiative on yksityinen yhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää ja tukea innovaatioita, joita syntyy Wisconsinin yliopiston lääketieteen ja kansanterveystieteen laitoksella. Wi2 tukee tiedekunnan ja yliopiston missiota kehittämällä innovatiivisia terveyttä edistäviä ja sairauksia lieventäviä hoitomuotoja sekä lisäämällä yliopiston kyvykkyyttä kouluttaa opiskelijoita lääketieteellisissä tuotekehitysprosesseissa. Wi2 tarjoaa tiedekunnalle, henkilökunnalle ja opiskelijoille lisää mahdollisuuksia kehittyä ja päästä käyttämään taitojaan tuotekehityksessä. Lisäksi se tukee yliopistoa, yrityksiä ja tutkimusinstituutteja lupaavien teknologioiden kaupallistamisessa.

Wisconsinin yliopiston monimuotoinen biotieteiden asiantuntijuus tekee yliopistosta maailmanlaajuisen johtajan bioteknologian, biotieteiden ja lääketieteen tutkimuksen alueella. Yhdysvaltojen yliopistoista Wisconsinin yliopiston tutkimuskulut ovat kuudenneksi suurimmat (vuonna 2016) ja sille myönnetään seitsemänneksi eniten patentteja vuosittain.  Yliopiston suurimpiin saavutuksiin biotieteiden alueella kuuluvat ensimmäinen luuydinsiirto, ensimmäinen synteettinen geeni ja ensimmäisten laboratoriomittakaavaisten kantasolualkioiden kehittäminen.

Orion

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.


http://www.orion.fi
Twitter: @OrionPharma & @OrionCorpIR

Lisätietoja:
Reijo Salonen, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Orion Oyj
Puhelin 050 966 3647