Siirry pääsisältöön

Orion ja saksalainen tutkimusinstituutti DZNE aloittavat strategisen yhteistyön

Lehdistötiedote 7.3.2016 klo 12.00

Lääkeyhtiö Orion ja saksalainen tutkimusinstituutti DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) ovat sopineet aloittavansa strategisen yhteistyön tavoitteenaan uusien kohdeproteiinien tunnistaminen sekä uusien hoitomuotojen kehittäminen hermorappeumasairauksiin.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orionilla on etuoikeus aloittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyö minkä tahansa DZNE:n tunnistaman ja alustavasti validoiman kohdeproteiinin (vaikutusmekanismin) kanssa. Osapuolet toteuttavat yhdessä tutkimus- ja kehityshankkeita yhteisen suunnitelman sekä ennalta sovittujen roolien ja vastuiden mukaisesti. Molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan yhteishankkeissa. Lisäksi Orion ja DZNE ovat sopineet, että yksittäisiin yhteishankkeisiin liittyvät tulot tullaan jakamaan samassa suhteessa kuin osapuolten kehityskulut ovat kyseisessä hankkeessa jakautuneet.

"Uskon, että tällä yhteistyöllä voimme saavuttaa kaikkien osapuolten kannalta parhaan mahdollisen tuloksen. Orion on osoittanut kykynsä kehittää uusia innovatiivisia hoitoja molekyylistä lääkkeeksi. DZNE puolestaan voi hyödyntää laajaa tutkimusvoimaansa yhdeksällä paikkakunnalla Saksassa uusien vaikutusmekanismien löytämiseksi ja yhdessä eri saksalaisyliopistojen kanssa sillä on myös mahdollisuus tehdä kliinisiä tutkimuksia kaikissa eri vaiheissa. Ja mikä tärkeintä, yhteistyömme voi tuoda kauan kaivattuja uusia hoitovaihtoehtoja hermorappeumasairauksista kärsiville potilaille", toteaa Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen.

DZNE:n tieteellinen johtaja Pierluigi Nicotera kommentoi: "Tämä on uudenlainen julkisen yhteisön ja yrityksen välinen yhteistyömalli, jossa kumppanit osallistuvat yhteistyöhön tasapuolisesti. Hankkeemme on hyvä esimerkki siitä, että tutkimusinstituutti ja lääkeyhtiö voivat toimia yhdessä maailmanlaajuisesti. Kumppanuutemme tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kaventaa sitä kuilua, joka perinteisesti on ollut tieteellisen innovaation ja tehokkaan lääkekehityksen välissä."

DZNE on omistautunut tutkimaan erilaisten aivosairauksien eroja ja yhtäläisyyksiä keskittyen etenkin dementian eri muotoihin. Orion on yksi johtavista lääkeyhtiöistä Parkinsonin taudin saralla, ja yhtiöllä on useita lupaavia hermorappeumasairauksiin liittyviä kehityshankkeita. DZNE:n laaja tutkimustoiminta ja kyky löytää uusia vaikutusmekanismeja yhdistettynä Orionin kykyyn tutkia, kehittää sekä kaupallistaa uusia kemiallisia yhdisteitä luovat osapuolille ainutkertaisen mahdollisuuden yhdistää voimansa ja täydentää toistensa osaamista tavoitteenaan uusien innovatiivisten hoitomuotojen tuominen hermorappeumasairauksista kärsiville potilaille. Tutkimusinstituutin ja lääkeyhtiön välisen yhteistyön lisäämisellä voidaan saada tieteelliset keksinnöt teolliseen ja kaupalliseen lääkekehitykseen entistä tehokkaammin. 

DZNE

DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) on saksalainen tutkimusinstituutti, joka tutkii hermorappeumasairauksien syitä sekä kehittää keinoja niiden hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. DZNE kuuluu saksalaisten tutkimuskeskusten liittoon (Helmholtz Association), ja sillä on yhdeksän tutkimuskeskusta Saksassa (Berliini, Bonn, Dresden, Göttingen, Magdeburg, München, Rostock/Greifswald, Tübingen ja Witten). DZNE toimii tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, niiden klinikoiden sekä muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Holbeinstr. 13-15, 53175 Bonn, Germany
www.dzne.de
www.dzne.de/facebook
Twitter: @dzne_de

Lisätietoja antaa:
Dr. Dirk Förger, Head of Press and Public Relations Departement, DZNE
Puh.: +49-228-43302-260
Sähköposti: dirk.foerger@dzne.de

Orion
Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Orionintie 1 A, 02200 Espoo
http://www.orion.fi
Twitter: @OrionPharma & @OrionCorpIR

Lisätietoja antaa:
Reijo Salonen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Orion Oyj, puh. +358 50 966 3647