Siirry pääsisältöön

Androgeenireseptorin estäjä ODM-201 - uutta tietoa eturauhassyövän hoidosta

ODM-201 on uudenlainen, suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon. Lääke on parhaillaan etenemässä kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin.

Androgeenireseptorin estäjä ODM-201 - uutta tietoa eturauhassyövän hoidosta

Euroopan urologiayhdistyksen (EAU) vuotuisessa kongressissa (11.-15.4.2014) esitetään tuloksia kahdesta kliinisestä ODM-201:lla tehdystä tutkimuksesta. Tuloksissa käsitellään lääkkeen turvallisuutta ja tehoa kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiaa tai aikaisempaa CYP17-entsyymiä inhiboivaa hoitoa.


ARADES-tutkimuksen ensimmäisessä (NCT01317641) ja toisessa (NCT01429064) vaiheessa ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta arvioitiin 124:llä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavalla potilaalla kolmella eri annostasolla (100 mg, 200 mg ja 700 mg kahdesti päivässä annettuna).


ARAFOR (NCT01784757) on ODM-201:n turvallisuutta ja tehoa selvittävä 30 potilaan tutkimus, jossa todettiin vastaavuus ODM-201:n tabletti- ja kapselimuotojen välillä.

Molemmista tutkimuksista otettiin tarkempaan analyysiin potilaat, jotka eivät olleet saaneet kemoterapiaa ja aikaisempaa CYP17-entsyymin estohoitoa. Analyysi osoitti, että ODM-201 hoito on tehonnut hyvin 1200-1800 mg päiväannoksilla ja saanut aikaan merkittävän pitkäkestoisen laskun PSA-tasoissa suurimmalla osalla potilaista.


Professori Teuvo Tammela Tampereen Yliopistosta kommentoi: "ODM-201 on uusi kiinnostava hoitovaihtoehto eturauhassyöpään. Odotan innolla sen jatkokehitystä ja faasi III tutkimuksia".


Lue tutkimusposteri (vain englanniksi) Orionin verkkosivuilta

http://www.orion.fi/Tutkimus-ja-tuotekehitys/Kongressijulkaisuja/


  

Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on ihosyövän jälkeen yleisin miesten syöpä länsimaissa. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta tulee joillain potilailla taudista kastraatioresistentti, ja se leviää etäpesäkkeiseen muotoon.  Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.


ODM-201

ODM-201 on uudenlainen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin nonkliinisissä malleissa. 


Orion

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.


Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

            Yhteyshenkilö:
            Reijo Salonen, Johtaja, Tutkimus ja kehitys, Orion Oyj puh. 050 966 3647Julkaisija:
Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi