Siirry pääsisältöön

Androgeenireseptorin estäjä ODM-201 - uutta tietoa eturauhassyövän hoidosta

ODM-201 on uudenlainen, suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon. Lääkettä valmistellaan parhaillaan kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin.

Androgeenireseptorin estäjä ODM-201 - uutta tietoa eturauhassyövän hoidosta

Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) urogenitaalisia syöpiä käsittelevässä symposiumissa (30.1.-2.2.2014) San Franciscossa esitettiin tuloksia kahdesta kliinisestä tutkimuksesta (ARADES ja ARAFOR), joissa käsiteltiin lääkkeen farmakokinetiikkaa (lääkeaineen käyttäytymistä elimistössä), turvallisuutta ja tehoa.

ARADES-tutkimuksen ensimmäisessä (NCT01317641) ja toisessa (NCT01429064) vaiheessa ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta arvioitiin 124 kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla kolmella eri annostasolla (100 mg, 200 mg ja 700 mg kahdesti päivässä annettuna). ODM-201-hoidon on todettu tehoavan hyvin näissä potilaissa. Tuloksia on esitetty aiemmin ESMO2012-, ASCO-GU2013- ja ECC2013- kongresseissa. Nyt ODM-201:n kliinistä tehoa analysoitiin lisää arvioimalla potilaiden luu- ja pehmytkudosvastetta. Valtaosalla ODM-201:llä hoidetuista potilaista taudin todettiin stabilisoituneen pehmytkudoksessa tai luuston etäpesäkkeiden eteneminen oli pysähtynyt 12 viikon hoidon aikana.

ODM-201:n ei ole prekliinisissä malleissa havaittu kulkeutuvan aivoihin, joten myös potilaiden keskushermostoon liittyvien haittavaikutusten esiintyvyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Näiden alustavien havaintojen perusteella ODM-201 ei aiheuta merkittävää riskiä keskushermoston turvallisuuden kannalta.

ARAFOR (NCT01784757) on ODM-201:n turvallisuutta ja tehoa selvittävä tutkimus, jossa todettiin vastaavuus ODM-201:n tabletti- ja kapselimuotojen välillä. Symposiumissa esitettiin 12 viikon tutkimusjakson tuloksia, jotka vahvistivat aiemmat ARADES-tutkimuksen havainnot. ARAFOR-tutkimuksessa on edelleen mukana 29 potilasta 30:stä aloittaneesta.

ARADES-tutkimuksessa mukana oleva johtava lääkäri Neal D. Shore, MD, Carolina Urologic Research Centeristä kommentoi: "Uudenlaisten androgeenireseptorien signaalinestäjien (ARSI) kehitys vaikuttaa ratkaisevasti kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien -potilaiden hoitovaihtoehtoihin, mutta muuttaa myös varhaisvaiheen eturauhassyövän tutkimusmenetelmiä. ARSI-luokan aineiden turvallisuuden ja siedettävyyden sekä mahdollisen tehon parantaminen enteilee vahvasti sitä, että sekä lääkärit että potilaat ottavat tämän uudenlaisen hoitomuodon (ODM-201) mielihyvin vastaan."

Lue tutkimusposterit (vain englanniksi) Orionin verkkosivuilta: http://www.orion.fi/Tutkimus-ja-tuotekehitys/Kongressijulkaisuja/

Eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on ihosyövän jälkeen yleisin miesten syöpä länsimaissa. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta tulee joillain potilailla taudista kastraatioresistentti, ja se leviää etäpesäkkeiseen muotoon.  Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

ODM-201
ODM-201 on uudenlainen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin nonkliinisissä malleissa.

Orion

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3500 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, Johtaja, Tutkimus ja kehitys, Orion Oyj puh. +358 50 966 3647

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi