Siirry pääsisältöön

Orion lisensioi levosimendaani-injektiovalmisteen oikeudet USA:ssa ja Kanadassa Phyxiukselle

Orion Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 22.10.2013 klo 9.00

Orion lisensioi levosimendaani-injektiovalmisteen oikeudet USA:ssa ja Kanadassa Phyxiukselle

Orion Oyj ja Phyxius Pharma, Inc. ovat sopineet levosimendaani-injektiovalmisteen oikeuksien lisensioinnista Phyxius Pharmalle. Sopimuksen mukaan Phyxius Pharma kehittää ja kaupallistaa levosimendaanin USA:n ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon.

Matala minuuttivirtaus on yleinen komplikaatio sydänleikkauksen läpikäyvillä potilailla, eikä nykyisin sydänlihaslaman ehkäisyyn tai hoitoon ole olemassa hyväksyttyä lääkehoitoa.  Sydänleikatun potilaan sairastavuus ja kuolleisuus sydänlihaslamaan on korkea ja siihen liittyvät hoitokustannukset erittäin merkittäviä.  Phyxius  on saanut  Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n (Food and Drug Administration) Fast Track statuksen, joka mahdollistaa tiiviin yhteydenpidon FDA:n kanssa kehitysvaiheen aikana. Lisäksi FDA on hyväksynyt kliinisen tutkimussuunnitelman levosimendaanin vaiheen III tutkimuksen osalta (Special Protocol Assessment). 

Phyxius Pharma on eilen allekirjoittanut sopimuksen NASDAQ:ssa listatun Oxygen Biotherapeutics Inc.-nimisen yhtiön (NASDAQ: OXBT) kanssa. Sopimuksen mukaan Oxygen Biotherapeutics saa oikeudet levosimendaanin kehittämiseen ja kaupallistamiseen USA:ssa ja Kanadassa, ja samassa yhteydessä kolme Phyxiuksen johtohenkilöä siirtyy Oxygenin johtoryhmään. Kliinisen vaiheen III tutkimuksen alkaminen  riippuu Oxygen Biotherapeuticsin  hankkimasta rahoituksesta.

Sopimuksen mukaan Orion toimittaa  levosimendaanituotetta  USA:n ja Kanadan markkinoille. Phyxius maksaa Orionille ei-julkistettavia kehittämis- ja myyntitavoitteisiin sidottuja etappimaksuja sekä rojaltimaksuja markkina-alueen myyntiin perustuen.


Simdax® ja levosimendaani
Simdax® (levosimendaani) on sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettu Orionin oma alkuperälääke, joka on ollut markkinoilla vuodesta 2000. Lääkettä on saatavilla yli 50 maassa joko Orionin oman myyntiverkoston tai kumppanien kautta.  Tällä hetkellä jo yli 600 000:a potilasta maailmanlaajuisesti on hoidettu levosimendaanilla.

Simdax®-valmistetta käytetään äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen hoitoon silloin, kun tavanomainen hoito ei riitä, tai mikäli inotrooppinen tuki katsotaan tarpeelliseksi. Valmisteen ainutlaatuisten sydäntä suojaavien, sydänlihaksen supistusvoimaa lisäävien ja verisuonia laajentavien ominaisuuksien ansiosta Simdax®:sta on saatu lupaavia tuloksia myös useissa sydänkirurgiaan liittyvissä tutkimuksissa.
 
Lue lisää Oxygen Biotherapeuticsista:
www.oxybiomed.com


Yhteyshenkilö:
Liisa Hurme, johtaja, Alkuperälääkkeet-yksikkö, Orion Oyj
puhelin 050 966 2874


Julkaisija:


Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, FI-02200 Espoo
www.orion.fi


Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.