Siirry pääsisältöön

Orion esitteli lupaavia tuloksia uuden Alzheimerin taudin lääkkeen toisen vaiheen potilastutkimuksista American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa

Lehdistötiedote 21.3.2013 klo 9.00

Orion esitteli lupaavia tuloksia uuden Alzheimerin taudin lääkkeen toisen vaiheen potilastutkimuksista American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa

Orionin kehittämä uusi lääke (ORM-12741) voi tuoda apua Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden kokemiin kognitiivisiin ja käytösoireisiin. Toisen vaiheen kliinisen potilastutkimuksen mukaan ORM-12741-lääkeaihiolla oli merkittävä positiivinen vaikutus keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden tapahtumamuistiin. Tutkimustuloksia esiteltiin eilen American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa San Diegossa.

Kliinisessä faasi IIa -tutkimuksessa oli mukana 100 keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa ja käytösoireista potilasta, joille annettiin sattumanvaraisesti joko 30-60 milligrammaa tai 100-200 milligrammaa ORM-12741:tä tai lumelääkettä kahdesti päivässä kolmen kuukauden ajan kolinesteraasi-inhibiittorilääkityksen lisäksi. Myös memantiinin käyttö oli sallittua. Kolinesteraasi-inhibiittorit ja memantiini ovat Alzheimerin taudin hoidossa käytetyt lääkkeet tällä hetkellä. Tutkijat tai potilaat eivät tienneet, saivatko he oikeaa lääkettä vai lumelääkettä.
Lääkeaihion tehoa arvioitiin ensisijaisesti tietokonepohjaisella CDR-testillä, jolla mitattiin muun muassa muistin laatua sekä muistin nopeutta ja tarkkaavaisuutta. Neuropsykiatrisen haastattelun (NPI) avulla määritettiin vaikutuksia käytös- ja psykologisiin oireisiin.

Kolmen kuukauden jälkeen tutkijat testasivat monipuolisesti tutkimukseen osallistuneiden potilaiden muistia ja käyttäytymistä. ORM-12741-lääkettä käyttäneet potilaat suoriutuivat muistitesteistä selvästi paremmin kuin lumelääkettä käyttäneet potilaat. Lumelääkettä käyttäneiden tulokset olivat heikentyneet 33 prosenttia ennen tutkimuksen alkua mitatusta lähtötasosta. ORM-12741-lääkettä käyttäneiden tulokset sen sijaan paranivat 4 prosenttia. Lääkkeellä oli selvä ja tilastollisesti merkittävä positiivinen hoitovaikutus potilaiden muistin laatua mittaavissa muuttujissa verrattuna lumelääkettä käyttäneisiin potilaisiin 12 viikkoa kestäneen hoidon aikana. Vaikutus näkyi erityisesti tapahtumamuistia kuvaavassa muuttujassa. Lääkkeen eri vahvuuksia käyttäneiden potilasryhmien välillä ei havaittu selkeitä eroja. Lisäksi positiivinen suuntaus havaittiin käyttömuistin laatua mittaavissa tuloksissa sekä NPI-tuloksissa ensisijaisesti pienempää vahvuutta käyttäneessä potilasryhmässä. Muissa tuloksissa ei havaittu merkittäviä eroja. ORM-12741 oli yleisesti hyvin siedetty tutkimuksessa.

"On hienoa nähdä selvät positiiviset vaikutukset ensimmäistä kertaa potilastutkimuksissa lääkkeellä, jolla on uusi vaikutusmekanismi. Se että vaikutukset näkyvät erityisen selvästi tapahtumamuistia mittaavissa muuttujissa on rohkaisevaa, koska tämän heikentyminen on yksi tärkeimmistä Alzheimerin taudin oireista. Tutkimuksemme tulokset antavat lupauksen mahdollisuudesta aivan uudentyyppiseen hoitovaihtoehtoon tätä tautia sairastaville potilaille", kommentoi professori Juha Rinne, uudella ORM-12741-lääkkeellä tehdyn kliinisen vaiheen II -tutkimuksen päätutkija.

"Lupaavat tutkimustulokset ovat ilahduttavia, etenkin kun Alzheimerin tautiin on ollut haastavaa löytää uusia tehokkaita lääkkeitä. Olen tyytyväinen ja ylpeä Alzheimer-potilaiden elämän parantamiseen panostavista tutkijoista ja lääkäreistä, jotka ovat työskennelleet ahkerasti tämän merkittävän tavoitteen saavuttamiseksi", lisää Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Reijo Salonen.

Lue tutkimusposteri (vain englanniksi) täältä: http://www.orion.fi/congress-publications

ORM-12741
ORM-12741 on erittäin tehokas ja selektiivinen alfa-2c reseptorin (AR) antagonisti, jolla eläinmalleissa osoitetun tehon perusteella on ennustettu olevan suotuisia vaikutuksia kognitiivisiin ja käytösoireisiin Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Lääke oli myös hyvin siedetty ensimmäisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa, joita oli seitsemän. Se on ensimmäinen lääkeaine, joka vaikuttaa spesifisesti alfa-2C- alatyypin adrenergisiin reseptoreihin. Näiden reseptorien arvellaan vaikuttavan aivotoimintojen säätelyyn erityisesti stressitilanteissa.

Orion
Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja diagnostisia tuotteita. Yritys kehittää jatkuvasti uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yrityksellä on noin 3 500 työntekijää. Orionin A- ja B-osakkeilla tehdään kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä.

Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, johtaja, tutkimus ja kehitys, puh. +358 50 966 3647

Julkaisija:
Orion Oyj, Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi