Siirry pääsisältöön

ODM-201 levinneen eturauhassyövän hoidossa - Lupaavia tuloksia kliinisestä faasi II -tutkimuksesta (ARADES-tutkimus)

Professori Karim Fizazi, ARADES-tutkimuksen päätutkija, esitti tänään tutkimuksen faasi II-vaiheen tuloksia European Cancer Congress 2013 -kokouksessa Amsterdamissa. ARADES-tutkimus tehtiin potilailla, joilla oli pitkälle edennyt kastraatioresistentti eturauhassyöpä. Orion Oyj, Orion Pharma ja Endo Pharmaceuticals olivat tutkimuksen sponsoreita (NCT01317641). Tutkimukseen otettiin potilaita, joita oli aiemmin hoidettu abirateronilla tai kemoterapialla, tai jotka eivät olleet vielä saaneet kemoterapiaa.

ODM-201 levinneen eturauhassyövän hoidossa - Lupaavia tuloksia kliinisestä faasi II -tutkimuksesta (ARADES-tutkimus)

Tutkimus selvitti ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta 124:llä potilaalla kolmella eri annostasolla (100mg, 200mg and 700mg annettuna kahdesti päivässä).

Tulokset osoittivat, että:

  • ODM-201:lla oli tehokas syövän kasvua estävä vaikutus kaikissa potilasryhmissä.
    • Kahdentoista viikon hoidon jälkeen 86 %:lla potilaista, jotka eivät olleet saaneet aikaisemmin abirateronia tai kemoterapiaa, todettiin >50 % PSA:n lasku annostasolla 700 mg kahdesti päivässä.
  • ODM-201 oli hyvin siedetty kaikissa potilasryhmissä, myös niillä potilailla, joita oli hoidettu aikaisemmin abirateronilla tai kemoterapialla.
    • Haitat olivat pääosin lieviä ja niiden katsottiin liittyvän tautiin. Useimmiten raportoitiin väsymystä (14 %), selkäkipua (14 %) ja ummetusta (13 %). 
    • Tutkimuksen aikana ei todettu hoitoon liittyviä epileptisiä kohtauksia toisin kuin muilla saman luokan aineilla.

ARADES-tutkimuksen päätutkija, Prof. Karim Fizazi, Insitut Gustave Roussyn Syöpälääketieteellisen osaston johtaja Villejuifista Ranskasta, kommentoi:

 "Tehokkaan syövän kasvua estävän vaikutuksensa ja loistavan turvallisuusprofiilinsa ansiosta ODM-201 on selvästikin yksi lupaavimmista uuden sukupolven eturauhassyöpälääkkeistä. Odotan innokkaasti laajempaa tutkimusta tällä molekyylillä eturauhassyövän eri vaiheissa".


Eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on ihosyövän jälkeen yleisin miesten syöpä länsimaissa. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla taudista tulee kastraatioresistentti, ja se leviää etäpesäkkeiseen muotoon. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

ODM-201
ODM-201 on uudenlainen, uuden sukupolven androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka ei muista antiandrogeeneista poiketen kulkeudu aivoihin nonkliinisissä malleissa. Androgeenireseptorin yliekspressio-tilanteessa sillä ei ole samaa osittain agonistista vaikutusta kuin bikalutamidilla (joka on perinteinen antiandrogeeni). Toisin kuin bikalutamidi, ODM-201 estää androgeenireseptorin toimintaa myös estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan.

Posterin esittely
ODM-201:stä esitetään prekliinisiä tutkimustuloksia otsikolla "ODM-201 - new generation androgen receptor (AR) inhibitor with excellent antiandrogenic and antitumor activity in nonclinical models of CRPC",   kongressin posterisessiossa "Genitourinary Malignancies  - Prostate Cancer" maanantaina 30.9.2013 klo 9.30-12.00.

Orion
Orion Oyj on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Yhteyshenkilö:

Reijo Salonen, Johtaja, Tutkimus ja kehitys, Orion Oyj
Puh. 050 966 3647


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi