Siirry pääsisältöön

Tutkija Hannes Lohelle 75 000 euron tunnustus - Koirien geenitutkimus auttaa myös ihmissairauksien ymmärtämisessä

Orion-Farmos Tutkimussäätiö on luovuttanut tänään 75 000 euron suuruisen palkintoapurahan tutkija, professori Hannes Lohelle, joka on rakentanut Suomeen ainutlaatuisen ja merkittävän koirien tautigeenitutkimusohjelman. Siitä saatua tietoa voidaan soveltaa myös ihmissairauksien tutkimiseen.

Hannes Lohi, 37v, toimii ryhmänjohtajana Helsingin yliopistossa sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Palkinto myönnettiin hänelle tunnustukseksi ja kannustukseksi tutkimustyöstä biolääketieteen alalla. Nyt ensi kertaa jaetusta "Orion-Farmos Tutkimussäätiön palkinto" -nimisestä palkintoapurahasta 15 000 euroa on henkilökohtaista palkintoa ja 60 000 euroa apurahaa.

Hannes Lohen tänään Helsingin yliopiston Biomedicumissa pitämä avoin yleisöluento "Uusien tautigeenien jäljillä - apuna ihmisen paras ystävä" valotti hänen Suomeen rakentamaansa koirien tautigeenitutkimusohjelmaa. Sen perusteella koirilla ja ihmisillä on hyvin samankaltainen tautikirjo ja tautiperimä - eli samat sairaudet ja niissä samat geenit.

"Voimakas jalostaminen on jakanut koirat satoihin rotuihin ja samalla rikastanut niihin satoja erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Geenitutkijalle tiukasta roturakenteesta on hyötyä, sillä se helpottaa usein geenien löytämistä pienemmistäkin tutkimusaineistoista. Koira on iso eläin ja elintoiminnoiltaan pitkälti ihmisen kaltainen, joten sairaudetkin muistuttavat ja kehittyvät usein samalla tavalla omien sairauksiemme kanssa. Sairauksiin vaikuttavat ympäristötekijät ovat samat koirille ja ihmisille. Koirien kautta voidaankin tunnistaa uusia tautigeenejä ja tautimekanismeja, jotka auttavat ymmärtämään myös ihmisten sairauksia", Lohi sanoo. Hänen tutkimusryhmänsä tekemät geenilöydöt luovat osaltaan pohjaa myös diagnostiikan, hoitojen ja mahdollisten lääkkeiden kehittämiseksi.

"Jatkossa uskon, että koirilla on paljon annettavaa käyttäytymis- ja persoonallisuuspiirteiden tutkimuksessa. Muissa eläinlajeissa ei ole helposti nähtävissä samaa vaihtelua ja toisaalta edullista roturakennetta geenien paikantamiseksi", Lohi jatkaa.

Aktiivinen yhteistyö koiraharrastajien kanssa
Hannes Lohi on viimeisen viiden vuoden aikana rakentanut vaikuttavan kansainvälisen yhteistyöverkoston alan tutkijoiden ja koiraharrastajien kanssa. Osoituksena tästä on yksi maailman suurimmista koirien dna-pankeista, joka sisältää yli 40 000 näytettä yli 250 rodusta. Tutkimustyö pohjaa siis vapaaehtoisuuteen perustuviin tutkimuksiin yhteistyössä koiraharrastajien kanssa. Innostavalla tyylillään hän on saanut koiraharrastajat ja eläinlääkärit joukolla mukaan keräämään näytteitä.

"Nuoren ja lahjakkaan Hannes Lohen tutkimusavaus on ollut kansainvälinen tieteellinen menestys, ja se säteilee uusia projekteja ja yhteistyötä hänen oman ryhmänsä toiminnan lisäksi myös muiden tutkimusryhmien toimintaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  Palkinnon tarkoituksena on tunnustaa nuorten tutkijoiden merkittäviä ansioita ja kannustaa tuleviin saavutuksiin. Hannes Lohen poikkeuksellisen monipuolinen ja kansainvälinen tutkijanura on tästä erinomainen esimerkki", toteaa Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

Tietoa palkinnosta
Orion Oyj juhlistaa 95 vuottaan tukemalla tutkimusta säätiön kautta tänä vuonna tavallista merkittävämmällä summalla. Palkinnon kohderyhmänä olivat korkeintaan 45-vuotiaat dosentit ja professorit lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden kuten kemian ja fysiikan aloilla. Ehdotus palkinnon saajasta saattoi olla mistä tahansa organisaatiosta. Palkintoa ei voinut hakea, vaan ehdotuksen palkinnon saajaksi tekivät Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallituksen jäsenet, jotka edustavat Suomen yliopistojen viittä lääketieteellistä tiedekuntaa, eläinlääketieteellistä tiedekuntaa, Suomalaista lääkäriseura Duodecimia, Suomalaisten Kemistien Seuraa ja Suomen Farmaseuttista yhdistystä.

Orion-Farmos Tutkimussäätiö

Hannes Lohi
Syntynyt
14.10.1974, Rovaniemen maalaiskunta

Akateemiset tutkinnot:
10/2006   Dosentti, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto
10/2002         Filosofian tohtori, Lääketieteellisen genetiikan osasto, Helsingin         yliopisto

4/1999   Filosofian maisteri, Luonnontieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

 • Väitteli tohtoriksi vuonna 2002 professori Juha Keren ryhmästä Helsingin yliopistosta kunniamaininnalla. 

 • Menestyksekäs post doctoral -jakso The Hospital for Sick Children-tutkimusinstituutissa Torontossa, Kanadassa.  

 • Mm. akateemikko Leena Palotie oli rekrytoimassa Hannes Lohen takaisin Helsingin yliopistoon ja Folkhälsanin tutkimuskeskukseen itsenäiseksi ryhmänjohtajaksi syksyllä 2006.   

 • Syksyllä 2006 hänelle myönnettiin Suomen Akatemian akatemiatutkijan viisivuotinen virka uuden ajankohtaisen ja kiinnostavan tieteenalueen, koiragenomiikan, rakentamiseksi Suomeen.
   

 • Vuoden 2008 alusta hänet kutsuttiin eläinlääketieteellisen molekyyligenetiikan professoriksi.  

 • Johtaa noin 20 hengen tutkimusryhmää. 

 

Muita palkintoja ja huomionosoituksia uralla:

 • Palkinto tieteellisestä rohkeudesta; Suomen Akatemia, 2007 

 • Vuoden Nuori Menestyjä; Nuorisokauppakamari, 2009 

 • Lemmikkien terveyden edistämisen kunniakirja tutkimusryhmälle; Finnexpo, 2010 

 • Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kannustuspalkkio, 2010 

 • Saki Paatsama -tunnustuspalkinto; Suomen Eläinlääkäriliitto, 2012 

Merkittäviä apurahoja:

 • Euroopan tiedeneuvoston myöntämä arvostettu
  1,4 miljoonan euron apuraha (ERC Starting Grant), syksy 2010 

 • 1,2 miljoonan euron tutkimusrahoitus Jane ja Aatos Erkon säätiöstä yhdessä professori Juha Keren kanssa, kevät 2012 

Julkaisuja:

 • Noin 70 julkaisua, useita johtavissa alan lehdissä, esimerkiksi:
  Science, Nat Genet, PLoS Genet
   

Muuta:

 • Useita luottamus- ja arviointitehtäviä Helsingin yliopistossa ja sen ulkopuolella 

 • Suosittu yleisöluennoitsija 

 • Tutkimustulosten kaupallistaminen DNA-diagnostiikkayrityksen kautta,
  Genoscoper Oy 

 

 

Lisätietoja:

 

Hannes Lohi
hannes.lohi@helsinki.fi
Puhelin: 0400 420 121

Risto Renkonen Olli Peltoniemi
Orion-Farmos Tutkimussäätiön
hallituksen puheenjohtaja
Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallituksen jäsen
Helsingin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan dekaani


risto.renkonen@helsinki.fi
Puhelin: 040 553 5219
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen varadekaani

olli.peltoniemi@helsinki.fi
Puhelin: 040 538 1621

Lataa kuvia Hannes Lohesta Orionin aineistopankista (ilman käyttäjätunnuksia): http://materialbank.orion.fi  / julkinen aineistopankki / avoin osio / muita henkilökuvia

 

Julkaisija:
Orion-Farmos Tutkimussäätiö

Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakaa vuosittain sijoitustuottonsa apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Tutkimussäätiö on viime vuosina jakanut hakumenettelyyn perustuvia apurahoja vuosittain yhteensä 500 000-650 000 euroa eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille. Lisäksi viimeisen viiden vuoden aikana säätiö on tukenut isompia lääketieteellisiä hankkeita noin 600 000 eurolla.