Siirry pääsisältöön

Orionille positiivisia II-vaiheen tutkimustuloksia uudesta Parkinsonin taudin hoitoon suunnatusta levodopa-tuotteesta

Orion Oyj LEHDISTÖTIEDOTE

Viestintä                                                     23.10.2012 klo 12.30


 

Orionille positiivisia II-vaiheen tutkimustuloksia uudesta Parkinsonin taudin hoitoon suunnatusta levodopa-tuotteesta

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon parhaillaan kehittämä uusi levodopa-tuote, ODM-101, on menestyneesti läpäissyt kliinisen vaiheen II  -tutkimukset. Päätulokset osoittavat tuotteen olevan tehokkaampi pidemmälle edennyttä Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoidossa kuin vertailutuotteena käytetty Stalevo®-lääke. Tutkimus tehtiin yli 100 potilaalla Euroopassa.

Uudella ODM-101-tuotteella tehdyn kliinisen vaiheen II -tutkimuksen päätutkija, professori Claudia Trenkwalder, kommentoi tuloksia:

"Tämä vaiheen II -tutkimus osoittaa, että ODM-101-tuotteella on potentiaalia olla merkittävästi Stalevoa tehokkaampi Parkinson-potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluoireita. ODM-101 vähensi päivän aikana potilaille tulevia riittämättömän hoitovasteen jaksoja. Nämä edut saavutettiin ilman päivittäisiä toimintoja haittaavien tahattomien liikkeiden lisääntymistä (dyskinesia)."

Stalevo on Orionin oman lääketieteellisen tutkimuksen ja kehityksen tuloksena syntynyt lääke. Kliininen kokemus on vakiinnuttanut Stalevon standardihoidoksi Parkinsonin tautia jo pidempään sairastaneille potilaille, joilla esiintyy levodopan annosvasteen heikkenemisestä johtuvia motorisia tilanvaihteluita. Stalevo on tehostettu levodopa-hoito, joka sisältää yhdessä tabletissa levodopan ja sen vaikutusta tehostavat entsyyminestäjät entakaponin ja karbidopan. Entakaponituotteiden vuoden 2011 yhteenlasketulla myynnillä mitattuna Orion on maailman johtava Parkinson-lääkkeiden valmistaja (IMS Health 2012).



Tietoa Parkisonin taudista
Parkinsonin taudille tyypilliset oireet kuten vapina ja liikkeiden hitaus syntyvät, kun potilaan aivot eivät kykene tuottamaan riittävästi motoriikkaa säätelevää dopamiini-nimistä välittäjäainetta. Levodopa on dopamiinin luonnollinen esiaste  ja näin ollen standardilääke Parkinsonin taudin oireiden hoidossa. Yksin käytettäessä valtaosa levodopasta kuitenkin hajoaa potilaan kehossa ennen kuin se ehtii kulkeutua aivoihin. Levodopan vaikutusta tehostamaan onkin kehitetty entakaponin kaltaisia entsyymin estäjiä.   On kuitenkin selvää, että potilaiden hoidossa tarvitaan edelleen uusia ja vieläkin tehokkaampia levodopavalmisteita.

Aloittaessaan hoidon levodopalla potilas tyypillisesti kokee oireidensa pysyvän hyvin hallinnassa koko päivän. Tätä hyvän vasteen jaksoa kutsutaan usein "kuherruskuukaudeksi". Sairauden edetessä levodopan teho kuitenkin vähitellen hiipuu ja sen oireita parantava vaikutus muuttuu epäsäännöllisemmäksi.

Orion

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja diagnostisia tuotteita. Yritys kehittää jatkuvasti uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä Easyhaler® -keuhkolääkkeet. Orionin liikevaihto vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja yrityksellä on noin 3400 työntekijää. Orionin A- ja B-osakkeilla tehdään kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä.


Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, johtaja, tutkimus ja kehitys, Orion Oyj
puhelin +358 50 966 3647

 
Julkaisija:

Orion Oyj Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi