Siirry pääsisältöön

Orionin Turun tehtaalla tuotanto käynnistynyt marraskuisen tulipalon jälkeen

Tuotanto Orionin Turun lääketehtaalla on käynnistynyt marraskuun lopulla sattuneen tulipalon jälkeen. Tuotantokatkos jäi ensiarvioita lyhyemmäksi.

Tuotantolinjojen käynnistäminen on aloitettu lääketehtaan usealla osastolla, ja valtaosa tehtaan tuotantolinjoista on jo käytössä tai käynnistysvaiheessa.

Tehtaan ylösajon valmisteluun tehtiin töitä hieman yli kolme viikkoa. Alkuvaiheen arvioihin nähden tuotantokatkos jäi lyhytaikaisemmaksi.

"Ensimmäiset tuotantoerät ovat valmistuneet. Myös varastotoiminnoissa on päästy purkamaan tehtaalle saapuneita suuria materiaalikuormia", toteaa Orionin tuotantojohtaja Iikka Keskinen. 

Orion on aloittanut myös muutamien kysytyimpien tuotteiden valmistuksen Espoossa, jotta kaikkien tuotteiden saatavuus saadaan pidettyä hyvänä.

Orion Oyj

Yhteyshenkilö:
Iikka Keskinen, tuotantojohtaja, Orion Oyj, puh. 050 966 2720

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, FI-02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 86 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.