Siirry pääsisältöön

Orion tuo markkinoille uuden Dexdor®-tehohoitorauhoitteen

LEHDISTÖTIEDOTE 5.10.2011 klo 10.00


Orion Oyj (Nasdaq OMX Helsinki: ORNAV ja ORNBV) ilmoitti tänään Euroopan tehohoitoyhdistyksen (ESICM) vuosikokouksessa Berliinissä, että yhtiö on aloittanut uuden dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) lanseeraukset. Orion sai Dexdorille Euroopan Unionin laajuisen keskitetyn myyntiluvan syyskuussa, ja tuote on jo saatavilla Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Monissa muissa Euroopan maissa tuote tulee saataville vuoden 2012 aikana.


Dexdoria käytetään sedaatioon aikuisilla tehohoitopotilailla, jotka eivät tarvitse syvempää sedaatiota kuin tasoa, jossa potilas on herätettävissä puhuttelemalla (vastaa RASS [Richmond Agitation-Sedation Scale] -asteikolla pisteitä välillä 0 ja -3). Deksmedetomidiini on ensimmäinen uusi tehohoitorauhoite Euroopassa yli vuosikymmeneen. Tehohoitolääketieteen professori (University College London) Mervyn Singer sanoo, että deksmedetomidiini on tervetullut uutuus.


"Rauhoitteiden käyttö tehohoidossa on vasta viime aikoina noussut isoksi keskustelunaiheeksi. Olemme käyttäneet vuosia huoletta opiaatteja, bentsodiatsepiinejä ja propofolia, koska olemme pitäneet niitä vaarattomina tai korkeintaan välttämättömänä pahana. Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että käytössä olevat rauhoitteet voivat aiheuttaa potilaille riippuvuutta ja lisääntynyttä sekavuutta. Lisäksi niiden hemodynaamiset ja immuunijärjestelmää heikentävät ominaisuudet saattavat aiheuttaa piileviä haittoja kuten lisääntynyttä tulehdusriskiä sairaalassa ja lisääntynyttä katekoliamiinien käyttöä sokin hoidossa. Nämä komplikaatiot johtavat pitempiaikaisiin neurokognitiivisiin ja fysiologisiin ongelmiin sekä potilaan fyysisen kunnon heikentymiseen ja hitaampaan toipumiseen. Toisin sanoen potilas pystytään pelastamaan, mutta sen hintana on heikentynyt elämänlaatu. Euroopassa äskettäin hyväksytty deksmedetomidiini tarjoaa tehohoitoon uuden vaihtoehdon, jonka käyttöön luovat hyvän pohjan laajat kokemukset Yhdysvalloissa sekä Euroopassa saadut lupaavat tutkimustulokset. Deksmedetomidiinilla rauhoitettu potilas on herätettävissä ja hän pystyy kommunikoimaan sekä tekemään yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa. Potilas tuntee vähemmän kipua eikä hänen hengityksensä taso heikkene. Toisin sanoen deksmedetomidiinilla pystytään välttämään monet käytössä oleviin rauhoitteisiin liittyvät huonot puolet. Deksmedetomidiinia ei pidä nähdä yleislääkkeenä tai patenttiratkaisuna, mutta se tarjoaa tärkeän vaihtoehtoisen ja toipumista edistävän tavan rauhoittaa potilas", sanoo professori Singer.

 

MIDEX- ja PRODEX -tutkimukset myyntiluvan taustalla


Dexdorin saama myyntilupa perustui kahden kolmannen kliinisen vaiheen tutkimuksen tuloksiin. Tulokset Orion Oyj:n deksmedetomidiinilla tehdyistä MIDEX- ja PRODEX-tutkimuksista kevyttä tai kohtalaista rauhoitusta (sedaatiota) tarvitsevilla, hengityslaitehoidossa olevilla tehohoitopotilailla osoittavat, että deksmedetomidiini oli yhtä tehokas rauhoite (sedatiivi) kuin käyttöön vakiintuneet vertailuvalmisteet midatsolaami ja propofoli. Lisäksi deksmedetomidiinilla todettiin olevan lisäetuja vakiintuneisiin valmisteisiin nähden. Potilasturvallisuutta koskevat tulokset olivat yhdenmukaiset deksmedetomidiinin tunnettujen vaikutusten kanssa eikä merkittäviä uusia potilasturvallisuutta koskevia huolenaiheita ilmennyt.


Deksmedetomidiini

 

Deksmedetomidiini on Orionin oman lääketutkimuksen kehittämä selektiivinen alfa2-agonisti. Tuote on ollut markkinoilla Precedex®-nimisenä tehohoitorauhoitteena Yhdysvalloissa vuodesta 2000 ja Japanissa vuodesta 2004 alkaen. Yhdysvalloissa ja Japanissa tuotetta myy Hospira-yhtiö Orionin lisenssillä.


Orion Oyj

 

Yhteyshenkilö:
Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -kehitys, puh. 050 966 3647


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi


Orion

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja diagnostisia tuotteita. Orionin farmaseuttinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyy seuraaviin ydinterapia-alueisiin: keskushermoston lääkkeet, syövän ja tehohoidon lääkkeet sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 850 miljoonaa euroa. Yhtiö sijoitti 85 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystyöhön. Vuoden 2010 lopulla konsernilla oli yhteensä 3 100 työntekijää, joista 2 450 Suomessa ja 650 muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeilla tehdään kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja osoitteesta www.orion.fi