Siirry pääsisältöön

Orion ja Endo Pharmaceuticals uudenlaiseen T&K-yhteistyöhön

Orion Oyj (Nasdaq OMX Helsinki: ORNAV ja ORNBV) on allekirjoittanut sopimuksen Endo Pharmaceuticalsin (Nasdaq: ENDP) kanssa uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa.

 

Tämän T&K-yhteistyön puitteissa yritykset alkavat kehittää yhteensä kahdeksaa lääkeaihiota, joista yksi on kliinisessä vaiheessa yhdistämällä saman määrän tutkimusohjelmiaan. Yhteistyö antaa molemmille yrityksille mahdollisuuden yksinoikeudella lisensoida toistensa tutkimusohjelmia ennalta päätetyissä kehitysvaiheissa ja jakaa kaikki kehityskustannukset.

 

"Yhteistyösopimus Endon kanssa on erinomainen asia. Se vahvistaa välittömästi syöpälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä molemmissa yrityksissä. Sopimus myös noudattaa täydellisesti Orionin T&K-strategiaa keskittyä riskit jakaviin kumppanuuksiin. Odotamme kovasti uusien syöpälääkkeiden kehittämistä potilaille yhdessä Endon kanssa", sanoo Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Reijo Salonen.

 

"Kumppanuus Orionin kanssa on merkittävä virstanpylväs Endon T&K-yhteistyön muuntautumisessa", sanoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Ivan Gergel Endo Pharmaceuticalsista. "On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Orionin kaltaisen kokeneen kumppanin kanssa ja kehittää uusia lääkkeitä ja terveydenhuollon ratkaisuja rahoittajille, lääkäreille ja potilaille. Tällainen yhteistyö sopii loistavasti uuteen tehokkaaseen ja suorituskykyiseen virtuaali-T&K-malliimme."

 

Yritykset kehittävät yhteistyön tuloksena syntyviä tuotteita yhdessä ja jakavat kaikki kehityskustannukset.  Orion saa markkinointioikeudet Euroopassa ja Venäjällä, Endo puolestaan Pohjois-Amerikassa. Yritykset maksavat toisilleen rojalteja omien markkina-alueittensa myynnistä ja päättävät yhdessä tehokkaimmat markkinointikeinot muilla markkina-alueilla toisen vaiheen tutkimusten jälkeen sekä jakavat niiltä saadut tuotot.


 

Antiandrogeenioptio

Samaan aikaan yhteistyösopimuksen solmimisen kanssa Endo on hyödyntänyt mahdollisuutta lisensoida pisimmällä kehityksessä olevan yhteistyön alaisista lääkeaihioista. Se on Orionin kehittämä uusi androgeenireseptoriantagonisti pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon, jonka kehitystyötä yritykset jatkavat nyt yhdessä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Ensimmäisen vaiheen kliininen tutkimus alkaa lähitulevaisuudessa.

 

Endo

Endo Pharmaceuticals on yhdysvaltalainen terveydenhuollon erikoisratkaisuja tuottava yritys, joka keskittyy laadukkaisiin brändättyihin tuotteisiin ja geneerisiin erityistuotteisiin. Endo on saavuttanut vahvan aseman terveydenhuollon markkinoilla ennakoimalla korkealaatuisen ja kustannustehokkaan hoidon tarpeen. Tavoitteena on olla terveydenhuollon ammattilaisten ja rahoittajien ensisijainen kumppani, joka kehittää toisiaan täydentäviä innovatiivisia tuotteita diagnostiikan, lääkkeiden, laitteiden ja kliinisen tiedon alalla vastaamaan potilaiden tarpeisiin mm. kivunlievityksen, urologian, onkologian ja endokrinologian alalla. Lisätietoja Endo Pharmaceuticalsista ja sen tytäryhtiöistä HealthTronicsista ja Qualitests Pharmaceuticalsista osoitteesta www.endo.com.
  

Orion

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 ja muissa Euroopan maissa 600 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.orion.fi

 

Orion markkinoi ja jakelee Euroopan-laajuisesti Endon Vantas®-nimistä tuotetta.

 

 

Orion Oyj

 

Yhteyshenkilöt:

 

Orion Oyj:  Reijo Salonen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, puh. 050 966 3647

 

Endo Pharmaceuticals: Kevin M. Wiggins, viestintä
puh. +1 610 459 7281


 

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, FI-02200 Espoo
www.orion.fi

 

 

 Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja diagnostisia tuotteita. Orionin farmaseuttinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyy seuraaviin ydinterapia-alueisiin: keskushermoston lääkkeet, syövän ja tehohoidon lääkkeet sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 772 milj. euroa. Yhtiö sijoitti 95 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystyöhön. Vuoden 2009 lopulla konsernilla oli yhteensä 3100 työntekijää, joista 2500 Suomessa ja 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeilla tehdään kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä.