Siirry pääsisältöön

Orionin tuore tutkimus:Tiedon puute ja oireiden häpeily esteinä ummetuksen hoitamiselle

Suomalaiset jättävät ummetuksen usein hoitamatta oireiden häpeilyn ja tiedon puutteen vuoksi. Lisäksi hoitoihin liittyy vahvoja ennakkoluuloja, ilmenee Orionin alkuvuodesta toteuttaman laajan tutkimuksen tuloksista. Pitkään jatkuneena ummetus häiritsee työntekoa, vaikeuttaa painonhallintaa ja vähentää matkustushalukkuutta. Mitä pidempään ummetus on jatkunut, sitä vaikeampi siitä on päästä eroon.
 
Ummetus on suomalaisille arkaluontoinen vaiva, josta on vaikea keskustella edes lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Oireita häpeilevät erityisesti nuoret ja työikäiset naiset, jotka kärsivät usein tilapäisestä ummetuksesta. Ummetukseen haetaan tyypillisesti apua apteekista vasta siinä vaiheessa, kun oireet tuntuvat sietämättömiltä. Tiedon puutteen vuoksi ummetuksen hoitoihin liittyy vahvoja ennakkoluuloja. Noin 90 % tutkimuksen vastaajista koki sopivan hoitomenetelmän valinnan vaikeaksi. Lähes yhtä moni halusi lisää tietoa ummetuksen syistä ja hoitomahdollisuuksista.
 
Pitkään jatkuneesta ummetuksesta vaikea päästä eroon
"Ummetuksen hoidon lykkääminen johtaa yleensä vaivan pahenemiseen, jolloin siitä on hankala päästä eroon. Apteekista löytyvien ummetuksen itsehoitolääkkeiden käyttö ei eroa muista lääkkeistä - ohjeita noudattamalla niiden käyttö on turvallista. Pitkään hoitamattomana jatkunut ummetus voi aiheuttaa monenlaisia haittoja. Peräpukamat ja peräaukon haavaumat ovat näistä yleisimpiä. Pahimmillaan se voi hoitamattomana johtaa suolitukokseen tai suolen kiertymään", gastroenterologi Petri Pesonen Mehiläisestä toteaa.
 
"Ummetuksen taustalla on yleensä useamman tekijän yhteisvaikutus, sillä elämäntapojen lisäksi myös mielialat, kiire ja ympäristön muutos vaikuttavat vatsan toimintaan. Ummetuksen hoidossa korostetaan usein ravinto- ja liikuntatottumusten muuttamista, mikä saattaa joskus aiheuttaa turhautumista. Ummetuksen hoitaminen elämäntapojen muutoksen avulla vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä vatsan oppiminen uuteen rytmiin voi viedä useita kuukausia", Pesonen muistuttaa.
 
Ummetus vie työtehon ja halukkuuden matkustaa
Tutkimuksessa nousi vahvasti esille ummetuksen vaikutus työhön ja vapaa-aikaan. Yli 80 % vastaajista kertoi ummetuksen vaikeuttavan arjen rutiineja, kuten ruokailutottumuksia ja painonhallintaa. Myös ympäristönvaihdosten koettiin vaikuttavan kielteisesti vatsan toimintaan. Puolet tutkimukseen osallistuneista koki ummetuksen häiritsevän matkustamista ja vähentävän matkustushalukkuutta. Kolmasosa sanoi välttelevänsä sosiaalisia tilanteita silloin, kun ummetuksen oireet vaivaavat. Ummetuksella on merkittävä vaikutus myös työskentelyyn. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen(1 mukaan toiminnallisista maha-suolivaivoista kärsivät henkilöt menettävät työpanoksestaan vähintään yhden kokonaisen työpäivän jokaista 40-tuntista työviikkoa kohden.
 
Yleistä kaikissa ikäluokissa
Vatsan toiminta vaihtelee hyvin yksilöllisesti, joten ummetukselle ei voida antaa tarkasti rajattua määritelmää. Eri arvioiden mukaan 2-28 % suomalaisista kärsii vaivasta. Etenkin nuorilla ja työikäisillä ummetus ilmenee kiireisen elämäntyylin kylkiäisenä. Naiset kärsivät ummetuksesta useammin kuin miehet, ja vaiva yleistyy iän myötä. Orionin tutkimuksen yli tuhannesta vastaajasta 86 % oli naisia, iältään keskimäärin 41 vuotta. 
 
Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa vatsan toiminnasta
"Orionin uuden ummetuslääkkeen, Pegorionin, tuotekehitysvaiheessa halusimme toteuttaa tutkimushankkeen, joka auttaisi ymmärtämään ummetuksen hoitoa ja siihen liittyviä haasteita syvällisemmin. Suorastaan yllätyimme, kuinka paljon tietoa ummetuksesta kaivattiin. Tutkimustulosten perusteella olemme suunnitelleet verkkopalvelun, joka on tarkoitettu avuksi ummetuksen oireiden tunnistamiseen, syiden ymmärtämiseen ja sopivan hoitotavan löytämiseen. Tiedon luotettavuuden takaavat palvelun toteutukseen osallistuneet lääkärit ja farmaseutit", kertoo Orionin Lääkeliiketoiminnan lääketieteellinen johtaja Pekka Järvensivu. Verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.vapautavatsasi.fi.
 
Tutkimus
Orion toteutti yhteistyössä Writing Median kanssa alkuvuodesta 2008 tutkimuksen ummetuksesta ja sen hoitoon liittyvistä haasteista. Vastuullisina tutkijoina toimivat Jani Ahonala, Petra Lehmusto ja Thomas Holm. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastatteluja, verkkokyselyä, mystery shoppingia ja netnografiaa. Tutkimukseen osallistui yli 1000 ummetuksesta kärsivää ihmistä, joista 86 % oli naisia. Vastaajien ikä vaihteli 14 ja 87 vuoden välillä. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin useita lääkäreitä sekä apteekki- ja hoitohenkilökuntaa.
 
 
Lähteet
 
(1 Locke G. R. et al. American College of Gastroenterology 2007. http://www.gi.org/media/releases/2007am/Work%20Productivity%20in%20Functional%20GI%20Diseases.pdf
 
 
Lisätietoja
 
Gastroenterologian erikoislääkäri Petri Pesonen, Mehiläinen, Helsinki
puh. 040 8383 986
 
Lääketieteellinen johtaja Pekka Järvensivu, Orion Lääkeliiketoiminta
puh. 010 426 3616
 
Verkkopalvelu löytyy osoitteesta
 
Liitteet
Taustatietoa ummetuksesta
 
 
Orion Oyj, viestintä
Viestintäpäällikkö Tuula Laitinen p. 050 966 2136
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj Viestintä
PL 65, 02101 Espoo