Siirry pääsisältöön

Orionille oikeudet inkontinenssilääke Kenteraan® Recordatilta

Lisenssisopimus vahvistaa Orionin urologian ja onkologian tuoteportfoliota Pohjoismaissa ja Sveitsissä
 
 
Orion Oyj on saanut italialaiselta Recordati S.p.A. -yhtiöltä Pohjoismaat ja Sveitsin kattavat markkinointioikeudet Kentera®-lääkkeeseen, jota käytetään virtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon hoitoon. Lääke on reseptilääke, jonka valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe on pakkoinkontinenssin ja/tai tihentyneen virtsaamistarpeen ja kiireellisen virtsaamispakon oireenmukainen hoito potilailla, joiden rakon toiminta on epävakaa. Kenteran vaikuttava aine on oksibutyniini ja lääke annostellaan ihon kautta laastarilla kahdesti viikossa. Kentera on toistaiseksi ainoa muulla tavoin kuin suun kautta annosteltava inkontinenssin hoitoon hyväksytty valmiste.
 
Kentera on yhdysvaltalaisen Watson Pharmaceuticals, Inc:n kehittämä lääke, ja se on jo laajasti markkinoilla eri puolilla maailmaa. Se sai myyntiluvan Yhdysvalloissa 2003 ja Euroopassa 2004. Euroopan laajuiset markkinointioikeudet siirtyivät Recordatille muutama kuukausi sitten, jota ennen ne olivat UCB Pharmalla.
 
Orion tuo Kenteran markkinoille kaikissa Pohjoismaissa jo kesäkuun kuluessa ja Sveitsissä arviolta vuoden loppupuolella. Recordati saa Orionilta rojalteja myyntituotoista.
 
Kentera on tärkeä uusi tuote Orionin urologian ja onkologian ydinterapia-alueen tuoteportfoliossa, johon hiljattain lisensioitiin myös implanttimuotoinen eturauhassyöpälääke Vantas® (histreliini) yhdysvaltalaiselta Indevus-yhtiöltä Euroopan laajuisin oikeuksin. Jo ennestään portfoliossa on injektiona annosteltava eturauhassyöpälääke Enanton® (leuproreliini asetaatti) japanilaisen Takedan lisenssillä.
 
Virtsankarkailu on sekä miehillä että naisilla iän myötä yleistyvä vaiva, joka hankaloittaa ja rajoittaa normaalia päivittäistä elämää monin tavoin. Siitä kärsii arviolta jopa puolet 35-64 -vuotiaiden ikäluokan väestöstä, eli se on yleisempi kuin esimerkiksi astma, diabetes tai mahahaava. Hyvin usein vaivan hoidon aloittaminen pitkittyy sen takia, että vaivasta kärsivä häpeilee sen ottamista puheeksi lääkärinsä kanssa tai ei tiedä, että tehokkaita hoitokeinoja on jo olemassa. Virtsankarkailuongelmiin ovat erikoistuneet gynekologit, urologit, geriatrit ja neurologit. Myös yleislääkäreillä on keskimäärin hyvä tietämys hoitomahdollisuuksista.
 
Kenteralla on virtsarakkoa relaksoiva vaikutus. Oksibutyniini toimii asetyylikoliinin kilpailevana antagonistina postganglionisissa muskariinireseptoreissa saaden aikaan virtsarakon sileän lihaksen relaksaation.
 
 
 
Yhteyshenkilöt Orionissa:
Liisa Hurme, johtaja, Alkuperälääkkeet, puh. 050 966 2874
Pekka Kaivola, johtaja, Global Sales, puh. 050 966 3618
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A
02200 Espoo
 
 
 

Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa noin 3 170 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.