Siirry pääsisältöön

Orionilta laihdutuslääke koirille

 
 
Laihdutuslääkkeen vaikuttava aine on mitratapiidi. Lääke on liuosvalmiste, jota annostellaan ylipainoiselle tai liikalihavalle koiralle kerran päivässä kahdeksan viikon hoitokuurina. Kuuri annetaan kahdessa kolmen viikon jaksossa ja välissä on kahden viikon tauko.
 
Ylipaino aiheuttaa koirille terveydellisiä riskejä, kuten ihmisellekin. Maailman koirista noin 40 prosentin arvioidaan olevan ylipainoisia. Suomessa on 600 000 rekisteröityä koiraa, joista ylipainoisia on noin 25 - 30 prosenttia.
 
Ylipainoisten ja etenkin liikalihavien koirien terveysriskejä ovat muuan muassa sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, hengitysvaikeudet ja nivelrikko. Koirilla ylipainoksi todetaan 10 prosentin ylitys ihannepainosta ja liikalihavuus yli 20 prosenttia ihannepainon.
 
 
Nykyinen hoito ei yksin aina riitä
 
Tähän mennessä koirien ylipainoon ja liikalihavuuteen ei ole ollut lääkehoitoa, mutta ensimmäiset myyntiluvat koirien lihavuudenestolääkkeelle on myönnetty Yhdysvalloissa vuoden 2006 lopulla. Hoitoina on tähän asti ollut eläinlääkärin ohjeistama dieetti, välipalojen ja herkkujen välttäminen, liikunnan lisääminen sekä elintapojen muuttaminen. Tarjolla on lukuisia dieettiruokia koirille, mutta koira helposti vierastaa ruokinnan vaihtumista tai sille aiheutuu joko iho- tai muita oireita.
 
Koiranomistajien asenteet saattavat estää koiran ylipainon hoitamisen nykymenetelmin. Dieettiruoka on usein muuta ravintoa kalliimpaa. Koiran omistaja ei halua "kiusata" lemmikkiään tiukalla kuurilla ja hänellä saattaa myös itsellään olla paino-ongelmia. Kaikki koiranomistajat eivät välttämättä pidä lemmikkinsä ylipainoa tai liikalihavuutta sairautena.
 
 
Mitä mitratapiidi on?
 
Yarvitan sisältää vaikuttavana aineena mitratapiidia, joka auttaa alentamaan koirien painoa ja antaa alkukimmokkeen painon vähentymiseen muiden toimenpiteiden ohella. Yarvitan on väritön tai kellertävä liuos. Sitä on saatavilla kolmessa pakkauskoossa: 55 ml:n tai 120 ml:n pullossa korkeintaan 36 kg painaville koirille ja 210 ml:n pullossa korkeintaan 48 kg painaville koirille. Näitä isommille koirille sopiva lääkitys kootaan painoa vastaavina annoksina. Lääkeannos lasketaan aina koiran senhetkisen painon perusteella.
 
 
Mitratapiidin käyttöaihe
 
Yarvitania käytetään painonhallinnan apukeinona ylipainoisille tai liikalihaville täysikasvuisille koirille. Lääkkeen ensisijainen tehtävä on käynnistää koiran hallittu painonlasku elämäntapa­muutosten ohella. Tähän kuuluu myös koiran ruokinnan muutos. Ilman lääkitystä koiran painon pudottaminen edellyttää usein suurta kärsivällisyyttä omistajaltaan, sillä painonpudotus on hidasta. Lääkevalmiste on todettu hyvin siedetyksi.
 
Lääkevalmistetta annetaan koiralle kolmen viikon ajan. Tämän jälkeen seuraa kahden viikon tauko lääkityksessä, jolloin eläinlääkäri arvioi koiran ruokinnan sen energiatarpeen perusteella. Tämän jälkeen koira saa lääkevalmistetta toiset kolme viikkoa samalla, kun ruokavaliota muutetaan (3-2-3 -viikkohoito-ohjelma). Yarvitan-liuos annostellaan koiran ruokaan tai se voidaan antaa suoraan suuhun.
 
 
Lääkkeen tutkimuksiin perustuvat hyödyt
 
Suositusannoksena ja 3-2-3 -viikkohoito-ohjelmalla Yarvitan alensi lihavien koirien painoa kontrolliryhmään verrattuna. Painoa alentava vaikutus oli noin 8 prosenttia hoitoa edeltävästä painosta. Tämä hoito on painonhallintaohjelman ensimmäinen toimenpide. Hoitoon on yhdistettävä ruokavalion ja elämäntavan muutos, joita on jatkettava hoidon loputtua (Janssen Field Study USA & UK, 2006).
 
 
Lääkkeen vaikutusmekanismi
 
Yarvitanin vaikuttava aine mitratapiidi toimii suolistossa estämällä MT-proteiinia (mikrosomaalinen triglyseridien siirtäjäproteiini, MTP). MTP-inhibiittori estää rasvan imeytymisen. Tämä proteiini liittyy normaalisti ruokavaliossa olevien rasvojen imeytymiseen. Estämällä tämän proteiinin Yarvitan vähentää rasvojen imeytymistä suolistosta. Vaikutusmekanisminsa ansiosta Yarvitanilla on myös vähäinen ruokahalua vähentävä vaikutus.
 
 
Miten mitratapiidia on tutkittu?
 
Yarvitania on tutkittu koirilla sekä laboratorio- että kenttätutkimuksissa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtiin kaksi suurta kenttätutkimusta liikalihavilla terveillä koirilla, joiden paino oli 20 % suosituspainoa korkeampi. Noin kolme neljännestä koirista sai Yarvitania ja loput saivat lääkevalmistetta, josta vaikuttava aine oli poistettu.
 
Tutkimuksen aikana koirat saivat tarpeen mukaan myös muita lääkevalmisteita, kuten rokotteita, matolääkkeitä, kirppu- ja punkkihoitoja, antibiootteja sekä tulehduslääkkeitä.
 
Virallisesti Yarvitan on todettu yhteensopivaksi ainoastaan tavallisimpien tulehduskipulääkkeiden ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävien ACE-estäjien kanssa. Yarvitan on osoittautunut hyvin siedetyksi lääkevalmisteeksi.
 
 
Euroopan myyntilupaviranomainen EMEA on myöntänyt Yarvitanille myyntiluvan koko Euroopan unionin alueelle 14.11.2006. Myyntiluvan haltija on Janssen Animal Health B.V.B.A. Belgium. Orion on saanut lääkkeen markkinointioikeudet Suomeen perustuen pitkäaikaisen yhteistyöhönsä Janssen Animal Healthin kanssa.
 
Janssen Animal Health  on 50 vuotta vanha yhtiö ja osa belgialaista Janssen Pharmaceutica
-yhtiötä, joka kuuluu Johnson & Johnson -konserniin.
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja Orionissa
Asiantuntijalääkäri, ELT Minna Rinkinen, puh. 050 966 2773
Myyntijohtaja Sauli Niinistö, puh. 050 966 7596
 
Viestinnässä: viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, p. 050 966 2136
 
 
 
 
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
PL 65, 02101 Espoo