Siirry pääsisältöön

Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakaa 50-vuotisjuhlansa kunniaksi tutkimukseen 0,65 miljoonaa euroa

Orion-Farmos Tutkimussäätiö on jakanut 50. toimintavuotensa kunniaksi tavanomaista enemmän tukea lääketieteelliseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee Suomen Molekyylilääketieteen Instituuttia 100 000 eurolla vuonna 2008 ja on tehnyt periaatepäätöksen vastaavan suuruisesta tuesta vuosille 2009-2012. Lisäksi Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt kolmen vuoden ajaksi yhteensä 105 000 euron rahoituksen Helsingin yliopiston määräaikaisen, osa-aikaisen elinsiirtokirurgian ja -immunologian professuurin perustamiseksi.
 
Orion-Farmos Tutkimussäätiö on jakanut varsinaisia apurahoja tänä vuonna yhteensä 450 000 euroa lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille. Suuria apurahoja on jaettu seitsemälle äskettäin väitelleelle tutkijalle oman tutkimustyön käynnistämiseen.
 
Luettelossa on kaikki apurahojen saajat:
 
LT Alhopuro Pia, Helsinki, Mikrosatelliitti-instabiilin paksu- ja peräsuolisyövän mutatomi, 8 000 €
LT Hirvonen Jussi, Turku, Aivojen endokannabinoidijärjestelmän kuvantaminen alkoholiriippuvuudessa, 20 000 €
FT Leino Marina, Porvoo, Epiteelisoluilla ilmenevän, mikrobeja tunnistavan, reseptorin tutkiminen, 20 000 €
FT Pylkäs Katri, Jääli, Perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen liittyvät geneettiset muutokset, 20 000 €
FT Ruotsalainen Heli, Oulu, Adiponektiinin oligomeeristen muotojen syntymisen säätely, 20 000 €
LT Taimen Pekka, Kaarina, Nuclear lamin A in progeria syndrome and aging, 15 000 €
LT Turpeinen Miia, Oulu, Lääkemetaboliaentsyymien ja kuljetusproteiinien farmakogenomiikka, 20 000 €
 
DI Aho Jatta, Espoo, Luonnonaine pektenotoksiinin ABCDE-rengas fragmentin synteesi, 4 000 €
ELL Airikkala Ilona, Vantaa, Kylätason kotieläinhoitajien ja perusterveydenhuollon saatavuuden merkitys siipikarjan ja nuorkarjan terveydelle ja tuottavuudelle Masinagudi-Mudumalain alueella, Intiassa, 3 000 €
FM Alanne Mervi, Helsinki, Sydän- ja verisuonitauteihin liittyvän tulehdusreaktion genetiikka, 3 000 €
FM Alanärä Tiina, Espoo, Tulehdussolusignalointi systeemisissä sidekudostaudeissa ja nekrotisoivissa vaskuliiteissa, 3 000 €
FM Alinikula Jukka, Turku, Bcl-6-syöpägeeni ja Ikaros-kasvurajoitegeeni puolustusjärjestelmän kehityksen ja toiminnan säätelijöinä, 4 000 €
LK Bergman Miika, Turku, Antibioottien kulutuksen vaikutus kliinisesti merkittävien bakteerien resistenssiin, 4 000 €
FM Blom Tea, Helsinki, Reseptorityrosiinikinaasien KIT ja VEGFR2 rooli aivosyöpien synnyssä ja kehittymisessä, 3 000 €
LK Fan Meng, Tampere, The role of the p22phox gene polymorphisms in atherosclerosis, 4 000 €
LL Fanta Samuel, Helsinki, Munuaisensiirron saaneiden lapsipotilaiden siklosporiini-lääkityksen optimointi matemaattisen mallintamisen ja farmakogenetiikan avulla, 4 000 €
MSc Guse Kilian, Helsinki, Munuaissyövän geeniterapia onkolyyttisillä adenoviruksilla, 4 000 €
LK Haapasalo Joonas, Turku, Hiilihappoanhydraasit II, IX ja XII diffuuseissa astrosytoomissa: yhteys proliferaatioon, prognoosiin ja hoitoon, 3 000 €
LL Haveri Hanna, Lohja, GATA-transkriptiotekijät ihmisen ja hiiren ruoansulatuskanavan limakalvossa: merkitys normaalin limakalvon uusiutumisessa, tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja syövän synnyssä, 3 000 €
ELL Heinola Teppo, Koivula, Naudan kroonisessa nivelrikossa esiintyvien makroskooppisten ja mikroskooppisten muutosten vaikutus nivelnesteen matriksmetalloproteinaasi 2 ja 9 pitoisuuteen, 4 000 €
FM, LK Heinonen Miika, Kuopio, Matalaenergisen ruokavalion ja painonhallinnan vaikutus rasvakudoksen tuottamiin peptideihin metabolisessa oireyhtymässä, 4 000 €
FM Helenius Katja, Helsinki, Cdk7-kinaasikompleksin rooli PPA-reseptorien säätelijänä, 3 000 €
FM Hicks Anna, Kuopio, Kantasoluhoitojen käyttö aivohalvauksesta toipumisen tukena, 4 000 €
LL Hirvonen Meeli, Helsinki, Kaarikäytävä- ja seisomatasapainovasteiden uudet tutkimusmenetelmät ja kliininen sovellus, 3 000 €
LL Hollmén Maria, Helsinki, Munuaissiirron jälkeinen varhainen vaurio ja sen vaikutus elinten laatuun sekä elinsiirtojen ennusteeseen, 4 000 €
FM Huhtamo Eili, Helsinki, Denguevirusten molekyyliepidemiologia, 3 000 €
LL Huilaja Laura, Oulu, Kollageeni XVII (BP180) tyvikalvon toiminnassa ja ihosairauksissa, 4 000 €
FM Huusko Tuija, Kiviniemi, Rinta-aortan aneurysmien perintötekijöiden tutkimus, 4 000 €
LL Hänninen Kari, Lappeenranta, Genetic polymorphism of growth factors and inflammatory cytokines in schizophrenia, 4 000 €
FM Illman Sara, Helsinki, Epilysiinin (MMP-28) biologiset toiminnot, 4 000 €
LK Inkala Matias, Kuopio, Superoksididismutaasimimeetti AEOL 10113 stentin sisäisen restenoosin ehkäisyssä, 4 000 €
FM Jalkanen Reetta, Vantaa, X-kromosomaalisen tappisauva-dystrofian ja Ahvenanmaan silmäsairauden geenitutkimus, 3 000 €
FM Kakkola Laura, Helsinki, Post doc -kauden tutkimus: HER-viruksen ja/tai HHMMT-viruksen lähetti-RNA potilaan veressä - Uusi ja parempi diagnostinen markkeri rintasyövälle?, 4 000 €
FM Kallio Anu, Turku, Selektiivisten estrogeenireseptorien muuntelijoiden (SERM) vaikutus rintasyöpäsolujen ja luun solujen kuolemaan, 3 000 €
FL Karppi Jouni, Kuopio, Ravinnon karotenoidien merkitys elimistön rasvojen hapettumisessa ja sydän- ja syöpätautien ehkäisyssä, 4 000 €
FM Katajisto Pekka, Helsinki, LKB1 kasvurajoitegeenin toiminta ruoansulatuskanavan polypoosissa, 4 000 €
FM Kellokoski Eija, Oulu, Greliinin vaikutus valtimonkovettumataudissa, 3 000 €
MD Kharatishvili Irina, Kuopio, Development and characterization of the animal model of post-traumatic epilepsy in humans. Identification of surrogate markers for post-traumatic epilepsy, 4 000 €
Proviisori Kilpeläinen Miia, Kuopio, Mikro- ja nanopartikkeleiden avulla annosteltujen peptidihormonien in vivo-vaikutukset, 4 000 €
LL Kirjavainen Mikko, Espoo, Olkahermopunoksen syntymävaurio, erbin pareesi, 4 000 €
ELK, KTK Knuuttila Anna, Helsinki, Aleutian tauti -viruksen esiintyminen suomalaisissa ja virolaisissa villeissä näätäeläimissä ja suomalaisissa freteissä, 4 000 €
FM Koponen Jonna, Hiltulanlahti, Lentivirusvektorit sydän- ja verisuonitautien geeni- ja kantasoluterapiassa, 4 000 €
LL Koskela Anu, Espoo, Aivojen serotoniinitransporttereiden kuvantaminen lihavuuden ja syömishäiriöiden yhteydessä, 4 000 €
FM Koskinen Kaisa, Turku, Verisuonen seinämäsoluissa tulehduksen aikana ilmeneviä tartuntamolekyylejä käsittelevä väitöskirjatyö, 4 000 €
TkL Kostiainen Mauri, Espoo, Synteettisillä polymeereillä muokatut proteiinit ja niiden sitoutuminen DNA:han, 4 000 €
LL Kubin Anna-Maria, Oulu, Sydämen supistusvoimaa säätelevien signaaliteiden identifiointi, 3 000 €
LL Kuisma Mari, Oulu, Lannerangan päätelevymuutosten kuvantaminen, 3 000 €
LK Kumpulainen Elina, Kuopio, Tulehduskipulääkkeiden keskushermostopenetraatio, populaatiofarmakokinetiikka ja analgeettiset pitoisuudet lapsilla, 3 000 €
DI Kumpulainen Esa, Espoo, Amaminolien A, B ja niiden johdannaisten kokonaissynteesi sekä biologisen aktiivisuuden määrittäminen, 4 000 €
FM Lappalainen Riikka, Tampere, Kantasoluterapia aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa, 4 000 €
LL Lehto Soili, Kuopio, Epätyypillisen masennustilan biologisia löydöksiä, 3 500 €
FM Lehtonen Heli, Helsinki, Perinnöllisen leiomyomatoosi- ja munuaissyöpäsyndrooman kliininen kuva ja molekulaarinen tausta, 4 000 €
ELL Leinonen Merja, Helsinki, Abdominal contrast enhanced ultrasound in cats, 3 000 €
LK Leinonen Pekka, Oulu, Epidermiksen kalsiumvälitteinen viestintä ja soluliitokset Hailey-Hailey ja Darrier potilailla, 4 000 €
FM Lemmelä Susanna, Helsinki, Eksfoliaatio-oireyhtymän ja avokulmaglaukooman molekyyligenetiikka Suomessa, 3 000 €
Proviisori Lipsanen Tanja, Espoo, Leijupetiprosessin ymmärtäminen ja loppupisteen määritys prosessianalyyttisillä PAT-menetelmillä, 3 000 €
MSc Lohela Marja, Helsinki, VEGF-C:n ja ANG2:n vaikutukset veri- ja imusuonien uudismuodostukseen ja endoteelisoluihin säädeltävissä siirtogeenisissä hiirimalleissa, 4 000 €
DI Lundbom Jesper, Espoo, Ihmisen triglyseridivarastojen rasvahappokoostumuksen määrittäminen In Vivo, 4 000 €
MD Ma GuoFeng, Helsinki, Kulumajäämä ja luunsyöjäsolut tekolonkan aseptisessa irtoamisessa, 4 000 €
Proviisori Matilainen Laura, Kuopio, Syklodekstriiniteknologian hyödyntäminen peptidirakenteisten lääkeaineiden formuloinnissa, 4 000 €
ELL Melamies Marika, Vantaa, Pharmacological aspects of inhaled budesonide in healthy dogs, 3 000 €
LL Meretoja Atte, Helsinki, PERFECT Stroke (PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes in stroke), 4 000 €
Proviisori Myöhänen Timo, Kuopio, Prolyylioligopeptidaasin karakterisointi ja mahdollisuudet lääkekehityksessä, 3 000 €
FM Mäkelä Anna, Jyväskylä, Monivaikutteisten bakulovirussyöpäterapiavektoreiden kehittäminen sekä kasvunestotehokkuuden karakterisointi ihmisen eri syöpäsoluissa, 3 000 €
FM Nieminen Anni, Helsinki, c-Myc oncogeenin aiheuttama solujen herkistyminen TRAIL-sytokiinille, 4 000 €
FM Nikkilä Jenni, Oulu, Familiaalisen rinta- ja rinta-munasarjasyövän alttiusgeenien karakterisointi pohjoisuomalaisessa potilasaineistossa, 4 000 €
FM Nuopponen Markus, Helsinki, Kontrolloitu radikaalipolymerointi lämpöherkän poly (N-isopropyyliakryyliamidin) lohkopolymeerien nanorakenteiden hallinnassa, 4 000 €
LK Pasanen Marja, Helsinki, Solukalvon kuljetusproteiini OATP1B1:n geneettinen polymorfia ja sen vaikutus kolesterolikääkkeisiin, 3 000 €
LL Pelli Hanna, Colorado USA, Exploring roles for macrophages in preventing pancreatitis associated diabetes, 4 000 €
FM Piltti Katja, Helsinki, Hermokantasolujen uusiutumisen ja erilaistumisen molekulaarinen säätely, 4 000 €
FM Porola Pauliina, Helsinki, Sukupuolihormonit Sjögrenin syndroomassa, 4 000 €
FM Pulkki Minna, Vantaa, Munasoluperäisten kasvutekijöiden aktivaatio ja signalointi, 3 000 €
FM Pulkkinen Pasi, Kempele, Menetelmän kehittäminen luun lukuuden ja osteoporoottisen murtumariskin arviointiin, 3 500 €
FM Puranen Camilla, Tampere, Sepelvaltimotaudin syntyyn liittyvät biokemialliset merkkiaineet, 3 000 €
Proviisori Puttonen Katja, Kuopio, Prolyylioligopeptidaasi-entsyymin estäjien potentiaaliset solusuojavaikutukset, 3 000 €
FM Pääkkönen Virve, Oulu, Geenien ilmentymisen pulpassa ja odontoblasteissa laaja-alainen analyysi, 4 000 €
EL Rahi Melissa, Turku, P-glykoproteiinin vaikutus lääkeaineläpäisevyyteen solukalvossa, 4 000 €
Fil. yo Raitila Anniina, Vantaa, AIP geenin toiminta kasvainten muodostumisessa, 3 000 €
LL Raivio Tiina, Tampere, Potilaan oman punasolukudos-Transglutaminaasin käyttöön perustuvat kokoverivasta-ainetestit keliakian diagnostiikassa, 4 000 €
FM Rivinoja Antti, Oulu, Golgin pH häiriöt ja sokerointi syöpäsoluissa, 4 000 €
LL Saari Teijo, Turku, Sytokromi P450 entsyymin estäjien vaikutus anestesiologiassa ja tehohoidossa käytettyjen lääkeaineiden metaboliaan, 4 000 €
LL Saarikoski Liisa, Turku, Leptiini ja adiponektiini suomalaisilla lapsilla ja aikuisilla ja niiden yhteys sydän- ja verisuonitauteihin, lihavuuteen ja metaboliseen oireyhtymään, 3 000 €
FM Salo Antti, Oulu, Lysiinihydroksylaasi 3 soluvälitilassa ja sidekudossairaudessa, 3 000 €
FM Sammalisto Sampo, Helsinki, Pituuskasvun geenitaustan selvittäminen yhdistämällä geenikartoitusaineistoja, 3 000 €
LL Sammalkorpi Heli, Mikrosatelliitti-instabiilin paksusuolisyövän geneettinen tausta, 4 000 €
FL Saunavaara Jani, Turku, Keuhkojen magneettikuvaus hyperpolaroidun jalokaasun avulla, 4 000 €
LL Savonen Kai, Kuopio, Kliininen rasituskoe ja kardiovaskulaarikuolleisuus (epidemiologinen seurantatutkimus miehillä), 3 000 €
LL Schönberg-Norio, Grankulla, Inhemska campylobakterieinfektioner sommaren 2002: epidemiologi, infektionskomplikationer och bakteriestammarnas egenskaper, 3 000 €
FM Sillanpää Heidi, Espoo, Uudet antigeenit Lymen borrelioosin diagnostiikan kehittämisessä, 4 000 €
ELL Simojoki Heli, Tuusula, Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien aiheuttama utaretulehdus - patogeneesitutkimus kokeellisen infektiomallin avulla, 3 000 €
DI Strandin Tomas, Helsinki, Cytopathology of hantavirus infection in nephropathia epidemica, 3 000 €
LL Tiainen Johanna, Jyväskylä, Biohajoavien itselujitettujen antibioottia sisältämättömien ja siprofloksasiini-antibioottia vapauttavien PLGA 80/20 implanttien soveltuvuus kasvojen ja kallonalueen kirurgiaan - histologinen ja mekaaninen arvio, 2 000 €
LL Tikkanen Minna, Helsinki, Plasentaatiohäiriöiden uudet biomarkkerit, 4 000 €
FM Toriseva Mervi, Parainen, Matriksin metalloproteinaasien merkitys haavan paranemisessa ja ihosyövässä, 4 000 €
LK Tulamo Riikka, Helsinki, Inflammaatio ihmisen aivovaltimoaneurysman seinämässä, 4 000 €
LK Tuuminen Raimo, Helsinki, PDGF -ligandit ja reseptorit sydänsiirteen akuutissa ja kroonisessa hyljintäreaktiossa, 4 000 €
ETM Uusitalo Liisa, Tuusula, Antioksidanttivitamiinien ja -hivenaineiden saanti varhaisella iällä ja tyypin 1 diabeteksen kehittyminen, 4 000 €
FM Ylilauri Mikko, Jyväskylä, Hormonitoimintaan vaikuttavien yhdisteiden mittaaminen hiivasoluihin perustuvilla biosensoreilla, 4 000 €
 
 
Lisätietoja antaa:
Heikki Vapaatalo, Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 525 4995.
 
 
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion-Farmos Tutkimussäätiö