Siirry pääsisältöön

Kyselytutkimus lääkevaihdosta terveyskeskuslääkäreille - Välitön saatavuus tärkeää

Kysely lähetettiin kesäkuussa 2006 Suomen Yleislääkäriyhdistys ry:n 1506 jäsenelle, ja vastausprosentiksi muodostui 28. Lääkäreiltä kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat lääkkeen valintaan.
 
Välitön saatavuus tärkeää
Lääkkeen välitöntä saatavuutta apteekeista pitää tärkeänä 81 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä. Käytännössä lääkäreillä ei tosin ole aina keinoja selvittää, mitä lääkkeitä apteekeissa on saatavilla.  Lääkevaihto on apteekkien varastonhallinnalle haasteellista. Jostain lääkkeestä, esimerkiksi setiritsiinistä voi olla 14 rinnakkaisvalmistetta. Hintaputket vaihtuvat kolmen kuukauden välein ja nimikkeiden määrä on kasvanut rajusti. Apteekit pyrkivät pitämään varastossa 2-3 rinnakkaisvalmistetta, mielellään vakiintuneilta toimijoilta, jotta toimitusvarmuus säilyy.
 
Lääkäreiden omat kokemukset ratkaisevat  
Jos lääkkeen hinta ei ole lääkärille ennestään tuttu, reseptiä kirjoitettaessa 65 prosenttia ottaa hinnan selville. Hinnallakin on merkitystä, mutta hinnan tarkistukseen menee vastaajien mukaan vastaanotolla aikaa. Aikaa säästyy, jos luottaa putkihinnoitteluun.  Lääkärin omat kokemukset vaikuttavat myös, ja lääkärin itse tuntemaa lääkettä kirjoittaa potilaalle mielellään.
 
Sekaannukset suurin ongelma
Reilu puolet  (53 %)  lääkäreistä kokee lääkkeen vaihtumisen apteekeissa aiheuttavan ongelmia tai lisätyötä. Suurimmat koetut ongelmat ovat sekaannukset reseptin uusimisessa (47 %), lääkityksen virheellinen toteutuminen (41 %) ja päällekkäislääkitys (37 %). Myös ajanhukka koettiin ongelmaksi (35 %). Päällekkäislääkityksessä mainittiin esimerkki: Potilas söi päällekkäin kolmea lääkettä, joissa oli sama vaikuttava aine. Eri lääkärit olivat uusineet reseptejä eri aikoina. Potilas joutui sairaalaan ylilääkityksen vuoksi. Tällaiset tapaukset eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä.
Ongelma on myös se, että potilas ei itse tunne syömiään lääkkeitä. Uusia lääkkeitä tulee paljon ja lääkäriltä menee ylimääräistä aikaa lääkekirjon tarkistuksiin. Kyselyn mukaan lääkärit kokevat, että päällekkäiskäytön riski kasvaa, kun tuotetta vaihdetaan usein. Potilas voi mennä sekaisin, hän ei välttämättä ymmärrä, että kyseessä on sama tuote, kun paketti ja nimikin on erilainen. Huhtikuun 2006 alusta lähtien apteekit ovat voineet antaa potilaalle alun perin määrättyä lääkettä ilman reseptin uusimista. Käytäntö on apteekkien mukaan hyvä ja joustava. Apteekissa arvioidaan, että noin 10 prosenttia potilaista haluaa palata alkuperäiseen lääkkeeseen. Joskus käy niin, että vaihdettu lääke ei sovi jostain syystä. Avattuja pakkauksia palautetaan apteekkeihin, joista ei kuitenkaan voida rahoja palauttaa.
 
Lääkevaihdon tavoitteet on saavutettu
Viranomaiset ovat asettaneet tavoitteeksi, että lääkekustannusten nousu Suomessa rajoittuisi viiteen prosenttiin vuodessa. Seitsemän prosenttia lääkäreistä vastasi, että yli puolet potilaista haluaa vaikuttaa lääkkeen valintaan, kolmannes lääkäreistä vastasi, että 20-50 prosenttia potilaista haluaa vaikuttaa lääkkeen valintaan. Hoidon aloitustilanteessa ei yleensä tule keskustelua lääkevaihtoehdoista. Kansanomaisissa, esimerkiksi verenpainelääkkeissä kysytään useammin vaihtoehtoja, kalliissa erikoisempiin sairauksiin tarkoitetuissa lääkkeissä ei niinkään. Potilaalla on silloin ajatuksissa jokin muu kuin raha.
 
Lisätietoja tutkimuksesta Itä-Suomen Lääketiedepäivillä:
LL Johanna Asklöf, puh. 050 966 4672, Orion Oyj Orion Pharma
johanna.asklof@orionpharma.com
 
 
Orion Oyj Viestintä
Viestintäpäällikö Tuula Laitinen puh. 050 966 2136
tuula.laitinen@orion.fi
 
Julkaisija:
Orion Oyj Viestintä
PL 65, 02101 Espoo