Siirry pääsisältöön

Orionin ja Farmoksen tutkimussäätiöt jakavat yhteensä 358 000 euron apurahat lääketieteen ja luonnontieteen tutkimuksiin

Orion-yhtymän Tutkimussäätiö on jakanut apurahoja jo vuodesta 1957 alkaen, jolloin säätiö perustettiin. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, kemian, fysiikan, farmasian ja ravintofysiologian tieteellistä tutkimustyötä.
 
Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiö on perustettu vuonna 1973 edistämään ja tukemaan lääketieteen, eläinlääketieteen, kotieläintieteen ja lääketieteeseen liittyvien luonnontieteiden sekä farmasian, kemian ja fysiikan tieteenalojen, erityisesti lääketieteeseen liittyvien kemiallisten, biokemiallisten ja fysikaalisten prosessien tutkimustyötä.
 
Orion Oyj on lahjoittanut jakokelpoisesta vuosituloksestaan lääketieteelliseen tutkimukseen säännöllisesti vuosittain noin 100 000 euron suuruisen osuuden, josta puolet on kohdistettu näille kahdelle säätiölle.  
 
Orion-yhtymän Tutkimussäätiö jakoi poikkeuksellisesti tänä vuonna kolme suurta apurahaa: 
 
Lääketieteen tohtori Kaarin Mäkikallio-Anttilalle myönnetty 10 000 euron tutkimusapuraha kohdistuu tutkimukseen, jossa selvitetään Doppler-ultraäänen ja biokemiallisten merkkiaineiden välistä korrelaatiota sikiön sydämen vajaatoiminnassa ja synnynnäisissä sydänvioissa. Mäkikallio-Anttila tekee tutkimustaan Oulun yliopistosairaalassa naistentautien klinikassa. Tutkimuksen ohjaajina ovat professorit Jami C. Levine ja Wayne Tworetzky, Children's Hospital Boston, Harvard Medical School.  
 
Lääketieteen lisensiaatti (väitellyt) Terhi Piltoselle myönnettiin 10 000 euron apuraha väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimustyöhön, joka kohdistuu androgeenien eli miessukuhormonien eritykseen ja säätelyyn naisilla. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää miessukuhormonien kokonaisvaikutusta eri ikäisillä terveillä sekä munasarjojen monirakkulatautia sairastavilla naisilla erilaisten lääkehoitojen aikana. Piltonen tekee tutkimustaan Oulun yliopistollisen sairaalan synnytys- ja naistentautien klinikassa dosentti Juha Tapanaisen tutkimusryhmässä. 
  
Lääketieteen lisensiaatti Petri Sipolalle myönnettiin 8 000 euron apuraha tutkimukseen, joka koskee sydämen supistuvuuden, sympaattisen hermotuksen ja sydänlihaksen arpeutumisen välisiä suhteita eräissä sydänlihaksen sairauksissa. Sipola tekee tutkimustyötään Kuopion yliopistosairaalassa kliinisen radiologian osastolla dosentti Johanna Kuusiston ohjauksessa.
 
Liitteenä: Luettelo Orion-yhtymän Tutkimussäätiön ja Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiön jakamista apurahoista
 
Yhteyshenkilö:
Professori (emeritus)  Heikki Vapaatalo, Orion-yhtymän Tutkimussäätiön puheenjohtaja, puh. 09-1912 5046 (Biomedicum, Farmakologia) tai gsm 040-525 7995
 
Tiedotteen julkaisija:
Orion Oyj, Konserniviestintä
 
Orion-yhtymän Tutkimussäätiön apurahat vuodelta 2004 jaettiin seuraaville tutkijoille:
 
LL Aljamal Ranaa, Helsinki, "Soluproliferaation ja mikrovaskulaaristen tekijöiden osuus suonikalvomelanooman metastasoinnissa", 5.000 €
LL Barengo Noël, Kuopio, "liikunta, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja kuolleisuus", 3.000 €
LL Erkinaro Tiina, Oulu, "Synnyttäjän vasopressorihoidon sikiövaikutukset. Koe-eläinmalli lampaalla", 4.000 €
LL Eskelinen Antti, Helsinki, "Nuorten potilaiden tekonivelleikkaukset", 3.000 €
LL Eskelinen Elina, Helsinki, "Alaraaja-amputaatiot ja niiden ehkäiseminen verisuoniin kohdistuvin toimenpitein", 3.000 €
LK Granfors Marika, Helsinki, "Titsanidiinin farmokokinetiikka ja farmokodynamiikka in vivo ja in vitro, kliinisesti tärkeät CYP 450 -välitteiset interaktiot", 4.000 €
LL Hakanen Maarit, Turku, "Lasten lihavuus: kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät sekä yhteys metaboliseen oireyhtymään", 3.600 €
LK Heikkilä Olli, Oulu, "Elintapatekijöiden, fyysisen suorituskyvyn, työperäisten ja perinnöllisten tekijöiden vaikutus selän välilevytautiin", 3.000 €
HLL Helenius Miia, Helsinki, "Leukanivelmuutokset reumataudeissa", 4.000 €
Erikoisl. Hovi Petteri, Helsinki, "Pikkukeskosten terveys aikuisiässä", 3.600 €
LL Huotari Kaisa, Helsinki, "Leikkausalueen infektiot ortopediassa", 4.000 €
FM Hurtta Minna, Jyväskylä, "Vähäisen amorfisuuden määrittäminen sokereilla ja sokerialkoholeilla", 3.000 €
LL Hyttinen Laura, Joensuu, "Iäkkäiden FH-Pohjois-Karjala-potilaiden erityispiirteet: riskitekijät, aivojen radiologiset löydökset ja kognitiiviset toiminnat", 4.000 €
LK Hörkkö Tuomo, Oulu, "Proliferaatio, apoptoosi ja kasvuun vaikuttavat tekijät paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenokarsinoomassa", 3.500 €
LL Immonen Arto, Kuopio, "Invasiivisten tutkimusten merkitys ohimolohkoepilepsian tutkimuksessa ja epilepsiakirurgisessa selvittelyssä", 5.000 €
LL Juonala Markus, Turku, "Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja niiden yhteydet varhaisiin verisuonimuutoksiin", 5.000 €
FM Kalliokoski Riikka, Turku, "Fabryn taudin aiheuttamat sydän- ja verisuonimuutokset ja entsyymikorvaushoidon vaikutus niihin", 3.000 €
LK Karihtala Peeter, Oulu, "Oksidatiivinen stressi ja antioksidatiiviset entsyymit rintasyövässä", 3.000 €
LT Kemppainen Nina, Turku, "Positroniemissiotomografia (PET)-kuvantamisen merkitys Alzheimerin taudin varhaisessa diagnostiikassa ja erotusdiagnostiikassa", 4.000 €
Erikoisl. Koivisto Anne, Kuopio, "Alzheimerin taudin riskitekijöiden etsintä: merkitys Alzheimerin taudin synnyssä ja progressiossa", 4.000 €
LL Korhonen Sani, Helsinki, "Revenneen vatsa-aortan aneurysmapotilaan ennustetekijät, selviytyminen, laatupainotetut elinvuodet ja elämänlaatu", 4.000 €
LK Koskinen Johanna, Oulu, "Suomalainen skitsofreniatutkimus sekä alkoholinkäyttö ja sen seuraukset skitsofreniapotilailla", 3.000 €
LL Kupila Laura, Turku, "Geenimonistusmenetelmät aikuisten keskushermostoinfektioiden diagnostiikassa", 4.500 €
LL Kuusisto Hanna-Maija, Tampere, "Immuunijärjestelmää säätelevien geenien ja virusinfektioiden merkitys MS-taudissa: tutkimus valtakunnallisella kaksoskohortilla" 4.500 €
LK Lauronen Erika, Oulu, "Skitsofrenian taudinkulku ja ennuste ja niihin liittyvät tekijät Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa", 2.500 €
FM von Lode Piia, Turku, "Uudenaikaisten kvantitatiivisten ja nopeiden immunomääritysten kehittäminen vieritestauskäyttöön", 3.000 €
Erikoisl. Louhi-Pirkanniemi Katri, Paimio, "Toistuvat antibioottikuurit varhaislapsuudessa", 3.000 €
LL Långsjö Jaakko, Turku, "Ketamiinin vaikutukset aivojen verenkiertoon ja aineenvaihduntaan", 5.000 €
LL Löfgren Eeva, Oulu, "Epilepsialääkkeiden vaikutukset reproduktiivisten hormonien toimintaan ja fertiliteettiin", 3.000 €
FM Manninen Pekka, Helsinki, "Magneettisten resonanssispektroskopioiden spektriparametrien teoria ja laskennallinen määrittäminen", 3.000 €
LL Mantere Outi, Helsinki, "Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kliininen kuva", 3.000 €
FtM Mursu Jaakko, Kuopio, "Ravinnon flavonoidien ja muiden fenolisten yhdisteiden merkitys sydän- ja verisuonisairauksissa", 3.000 €
LT Mäkikallio-Anttila, Oulu, "Sikiön sydämen toiminta ja synnynnäinen sydänvika: Doppler-ultraäänen ja biokemiallisten merkkiaineiden korrelaatio", 10.000 €
LL Mäkinen Tuukka, Seinäjoki, "Eturauhassyövän väestöpohjainen seulontakoe PSA-menetelmällä", 3.000 €
LL Nairismägi Jaak, Kuopio, "Epileptogeneesin magneettikuvantaminen", 4.000 €
Fil. toht. Nieminen Miika, Oulu, "Normaalin ja vaurioituneen nivelruston kvantitatiivinen magneettikuvaus ihmisaineistoissa", 5.000 €
LL Pelli Hanna, Tampere, "Milloin alkoholihaimatulehdus uusii?", 4.000 €
TtM Piirainen Tarja, Turku, "Raskauden aikainen ravitsemus ja sen yhteys sekä äidin että lapsen terveyteen", 3.000 €
LL Piltonen Terhi, Oulu, "Miessukuhormonien eritys ja säätely naisella", 10.000 €
LL Pohjavuori Emma,  Helsinki, "Allergiseen immuunivasteeseen vaikuttavat tekijät ja probioottien merkitys allergian ennaltaehkäisyssä ja hoidossa", 3.600 €
LL, FM Pöykkö Seppo, Oulu, "Greliini, greliinipolymorfiat, IGF-I ja IGFBP-1 metabolisessa oireyhtymässä", 3.000 €
M.Sc Raffaelli Barbara, Helsinki, "Lignaanien asymmetrinen synteesi", 3.000 €
M.Sc Rasinperä Heli, Helsinki, "Laktoosin imeytymishäiriön molekyyligenetiikka", 3.500 €
FM Remes Hanna, Kuopio, "Ketonien uudet aihiolääkerakenteet", 4.000 €
Erikoisl. Riska Annika, Helsinki, "Munanjohdinsyöpä: epidemiologiset riski- sekä ennustetekijät", 3.000 €
LL Salmi Elina, Turku, "Nukutusaineiden vaikutusmekanismit ihmisen aivoissa", 4.000 €
LL Salminen Minna, Helsinki, "Lactobacillus bacteremia, kliininen kuva ja turvallisuusaspektit eri potilasryhmissä", 4.000 €
FM Sarpola Arja, Oulu, "Alumiinin ja raudan jakautuminen luonnonvesissä ja vedenkäsittelyprosesseissa", 5.000 €
LL Sipola Petri, Kuopio, "Sydämen systolinen toiminta, sympaattinen hermotus ja sydänlihasfibroosi hypertrofisessa kardiomyopatiassa", 8.000 €
LL Säily Matti, Helsinki, "Kationiset lipidit geenisiirrossa", 5.000 €
LL Tiainen Marjaana, Helsinki, "Lievä terapeuttinen hypotermia aivojen elvytyksessä sairaalan ulkopuolella sattuneen kammiovärinän jälkeen", 5.000 €
Elintarviket. maist. Tuokkola Jetta, Helsinki, "Sikiöajan ja varhaislapsuuden ravitsemus ja ruoka-allergioiden kehittyminen", 3.000 €
LL Tuomaala Seppo, Helsinki, "Sidekalvomelanooman kliininen kuva ja ennuste Suomessa 1967-2000: väestöpohjainen tutkimus", 5.000 €
FL, LK Turunen Päivi, Kuopio, "Laskimosiirteen ahtauman ja restenoosin geeniterapia", 4.500 €
LL Utriainen Pauliina, Kuopio, "Ennenaikainen adrenarke: mekanismit, metaboliset vaikutukset ja ennuste", 3.600 €
FM Viljanen Eeva, Turku, "Valon avulla polymeroituvat dendrimeerit", 4.000 €
LL Villa Pia, Hyvinkää, "Pre-eklampsian ja sikiön kasvuhidastuman ennakointi ja ehkäisy sekä yhteys sydän- ja verisuonitauteihin riskiraskauksissa", 3.600 €
LL Virtanen Kaisa, Helsinki, "Solisluun murtumien ja akromioklavikulaarisen luksaation leikkaushoidon vaikuttavuus ja pitkäaikaistulokset", 3.000 €
LL Väisänen-Tommiska Mervi, Helsinki, "Kohdunkaulakanavan typpioksidi, uusi synnytyksen ajoituksen merkkiaine", 4.000 €
 
Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiö jakoi apurahat seuraaville tutkijoille:

LL Alhopuro Pia
, Helsinki, "Periytyvän paksusuolisyövän molekyyligeneettinen tausta", 2.500 €
LL Annunen-Rasila Johanna, Oulu, "Solun tumaperäiset vasteet mitokondriotaudeissa", 2.500 €
Lääkäri Enattah Nabil Sabri, Helsinki, "Laktoositoleranssin molekyyligenetiikka", 2.500 €
FM Hollmén Maija, Turku, "ErbB-reseptorit mahdollisina lääkekehityskohteina syövässä", 2.500 €
LK Hollmén Maria, Helsinki, "Keuhkonsiirron jälkeiseen krooniseen hyljintäreaktioon johtavien mekanismien tunnistaminen ja estäminen kokeellisessa rotan ja hiiren trakeansiirtomallissa", 2.500 €
FM Häkli Marika, Helsinki, "Koaktivaattoriproteiini SNURF:n toimintamekanismien selvittäminen transkription ja solukasvun säätelyssä", 2.500 €
FM Iivonen Susan, Kuopio, "Alzheimerin taudin riskigeenien kartoitus myöhäisen alkamisiän Alzheimer-potilailla", 2.500 €
LT Irjala Heikki, Turku, "HAMLET pään ja kaulan alueen syöpien uutena hoitomuotona", 2.500 €
FM Junttila Teemu, Turku, "ErbB4-isomuotojen syöpäbiologinen merkitys", 2.500 €
LL Kaakinen Timo, Oulu, "Fruktoosi-1,6-difosfaatti aivojen suojauksessa sydän- ja aorttakirurgian yhteydessä", 2.500 €
FM Kakkola Laura, Helsinki, "Ihmisen pienet virukset: parvovirus B19 ja circovirus TTV", 2.500 €
LT Kanerva Anna, Helsinki, "Munasarjasyövän geeniterapia lisääntymiskykyisillä adenoviruksilla", 2.500 €
FM Kaunisto Mari, Helsinki, "Migreenille altistavien geneettisten tekijöiden kartoittaminen", 2.500 €
LK Keränen Mikko, Helsinki, "Hypoxia Inducible Factor-1 sydänsiirteen arterioskleroosissa", 2.500 €
LL Kiviranta Riku, Turku, "Luun uudismuodostusta säätelevät tekijät katepsiini K -poistogeenisillä hiirillä", 2.500 €
FM Krebs Rainer, Helsinki, "Verisuonikasvutekijät VEGF ja VEGF-C:n merkitys kokeellisen keuhkosiirrännäisen kroonisessa hyljinnässä", 2.500 €
LL Kujala-Myllynen Minna, Helsinki, "Uusien anionikuljettajien tunnistaminen ja molekyylifysiologia", 2.500 €
LK Kurkela Satu, Helsinki, "Pogostantauti - endeeminen Sindbis-virusinfektio Suomessa", 2.500 €
LL, FT Kurl Sangita, Kuopio, "Estrogeenireseptorien esiintyminen ja merkitys ihmisen lisämunuaisessa",
2.500 €
LK Kuusniemi Arvi-Matti, Helsinki, "Synnynnäisen nefroosin patogeneesi", 2.500 €
FT Latonen Leena, Helsinki, "Ultraviolettisäteilyn aktivoimat uudet geenit sekä niiden toiminta ja merkitys ihosolujen puolustusmekanismeissa", 2.500 €
FM Laurén Hanna, Turku, "GABA A-reseptorin alayksiköiden ekspressio ja farmakologinen profiili epileptisessä kehittyvässä aivossa", 2.500 €
FM Leivonen Suvi-Katri, Turku, "Smad-viestinvälittäjät sidekudoksen muodostuksen säätelyssä", 2.500 €
FM, KTL Lensu Sanna, Kuopio, "Ruokahalun säätelymekanismien neurobiologinen tutkimus: dioksiinialtistuksen aiheuttaman anoreksian mekanismien selvittäminen", 2.500 €
LK Leskelä Hannu-Ville, Oulu, "Ihmisen luuytimen tukikudoskantasolut ja niiden tehtävä erilaisissa luusairauksissa", 2.500 €
Lääkäri Ma Guofeng, Helsinki, "Kulumajäämä ja luunsyöjäsolut tekolonkan aseptisessa irtoamisessa", 2.500 €
Proviisori Magga Johanna, Kuopio, "G-proteiinivälitteinen kalsiumviestitys hermosolujen toiminnan säätelyssä", 2.500 €
Lääket. yo Markkanen Johanna, "Verisuonen endoteelikasvutekijä B:n vaikutus verisuonten kasvuun alaraajan- ja sydänlihaksessa", 2.500 €
DI Monto Simo, Helsinki, "Ihmisaivojen sähköisten ja magneettisten mittausten ajalliset ja avaruudelliset ominaisuudet ihmisaivojen toiminnallisen tilan tutkimuksissa", 2.500 €
FM Narkilahti Susanna, Kuopio, "Epilepsian kehittymisen estäminen; erikoishuomion kohteena kaspaasiproteiinien toiminta ja toiminnan estäminen", 2.500 €
LT Paavonen Karri, Helsinki, "VEGF-kasvutekijät verisuonten ja imusuonten kasvussa syövässä", 2.500 €
LL Pakarainen Tomi, Turku, "Luteinisoivan hormonin vaikutusten selvittäminen sukurauhasten kehittymisessä, toiminnassa ja sukusolujen kypsymisessä", 2.500 €
Proviisori Pakkanen Jukka, Helsinki, "Kroonisen nikotiinialtistuksen vaikutus neuronaalisiin asetyylikoliinin nikotiinireseptoreihin", 2.500 €
LT Peltola Katja, Helsinki, "Mitokondrion perimän ylläpitomekanismit - transgeenisen Twinkle-hiirimallin ilmiasu", 2.500 €
FM Pirttilä Terhi, Kuopio, "Epileptogeneesin molekyylimekanismit - Cystatin C -proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset normaalissa ja epileptogeenisessä aivokudoksessa", 2.500 €
Lääkäri Pitkänen Leena, Kuopio, "Verkkokalvon ei-viraalisen lääkehoidon kehittäminen", 2.500 €
Lääkäri Qu Chjeng-Juan, Kuopio, "Aminosokereiden vaikutus rustosolujen aineenvaihduntaan", 2.500 €
FT Salminen-Mankonen Heli, Turku, "Siirtogeeniset hiiret nivelrikon mallina", 2.500 €
EL Seppänen Jaana, Helsinki, "Eläinten paratuberkuloosi- ja Mycobacterium avium -tartunnat Suomessa", 3.000 €
ELL Simonen-Jokinen Terhi, Helsinki, "MMP-9 ja MMP-2 hengitystietulehduksessa hevosella ja vasikalla", 3.000 €
ETM Sivula Maria, Helsinki, "COX-2:n prognostinen merkitys ihmisen rinta- ja ruokatorven syövässä", 2.500 €
LL Tenhunen Olli, Oulu, "Signaalinvälitysmekanismit sydämen vasemman kammion kuormituksessa ja vajaatoiminnassa", 2.500 €
FM Tojkander Sari, Helsinki, "Kasvunrajoiteproteiini p53:n aktivoituminen solun stressitilanteessa", 2.500 €
LL Vainio Saara, Helsinki, "Solun kolesterolin ja insuliinin signaloinnin väliset yhteydet", 2.500 €
FM Veistinen Elli, Turku, "Aiolos-säätelytekijä B-solukehityksessä ja B-solusyövissä", 2.500 €
LL Västrik Reija, Cambridge UK, "Miten anti-apoptoottinen proteiini Bcl-2 ohjaa DNA-vaurioisen syöpäsolun välttämään ohjatun solukuoleman", 2.500 €
Hum.kand. Wilson Iain, Kuopio, "Paikkainformaation käsittely vanhoilla huonomuistisilla rotilla", 2.500 €
FM Ylisaukko-oja Sanna, Helsinki, "Sitruunahappokierron entsyymien geenivirheet syövän taustalla", 2.500 €