Siirry pääsisältöön

Orion keskittää syöpälääke toremifeenin kaikki oikeudet USA:ssa GTx, Inc:lle

Antiestrogeeneihin kuuluva toremifeeni on Orionin ensimmäisiä omia alkuperälääkekeksintöjä. Se on vaikuttavana aineena FARESTON® -nimisessä lääkkeessä, joka on markkinoilla laajalti eri puolilla maailmaa pitkälle edenneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoitona.
 
Yhdysvalloissa Farestonin markkinointioikeudet ovat olleet Shire Pharmaceuticals -yhtiöllä, jolta ne siirtyvät nyt GTx:lle. Myynniltään suurin markkina-alue on jo pitkään ollut Japani, missä tuotetta markkinoi äskettäin uudistetun sopimuksen mukaisesti edelleen Nippon Kayaku.
 
GTx:llä on jo vuodesta 2000 ollut toremifeenia koskevat oikeudet eräitä miesten hormonaalisia sairauksia koskeviin käyttöaiheisiin. Toremifeeni on vaikuttavana aineena ACAPODENE(TM)-nimisessä lääkeaihiossa, jolla GTx tekee parhaillaan kahta kolmannen vaiheen kliinistä tutkimusohjelmaa. Toinen niistä kohdistuu eturauhassyövän ennaltaehkäisyyn ja toinen osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon eturauhassyöpää jo sairastavilla potilailla. Nyt laajennetulla lisenssisopimuksella Orion keskittää GTx:lle kaikki toremifeenia koskevat oikeudet Yhdysvalloissa. 
 
Toremifeenin oikeuksien uudelleenjärjestelyistä ja varastojen siirrosta koituu Orion Oyj:lle noin 0,6 milj. euron suuruinen tuotto, joka tuloutuu vuoden 2005 alussa. GTx maksaa Orionille myös rojalteja Farestonista saamistaan myyntituotoista.    
 
GTx:n toimitusjohtaja tohtori Mitchell Steiner uskoo, että GTx:llä on entistä paremmat mahdollisuudet maksimoida toremifeeniin perustuvien lääkeaihioiden kaupallinen potentiaali yhtiön saatua nyt toremifeeniin kaikki oikeudet Yhdysvalloissa ja laajat oikeudet muissakin maissa.
 
Myös Orionille on etua toremifeenia koskevien yhteistyökumppanuuksien keskittämisestä Yhdysvalloissa yhdelle, tuotteeseen vahvasti sitoutuneelle partnerille. - Arvostamme ja ihailemme tapaa ja vauhtia, jolla GTx on vienyt eteenpäin toremifeeniä tutkimusohjelmissaan, kertoo Orion Pharman varatoimitusjohtaja Timo Lappalainen.  - Olen hyvin luottavainen siihen, että laajennettu yhteistyö on myös tuotteen elinkaaren hallinnan kannalta mitä myönteisin ratkaisu. 
 
Yhteyshenkilö:
Timo Lappalainen, varatoimitusjohtaja, Orion Pharma,
puh. 010 429 3692, GSM 050-500 8755
 
Orion Pharma
Orion Pharma on pörssiyhtiö Orioniin (OMX: ORNAS, ORNBS) kuuluva tutkimusorientoitunut lääkevalmistaja. Se painottaa toiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen kehittämistä globaaleille markkinoille.
 
Lääketutkimuksessaan Orion Pharma keskittyy kolmeen ydinterapia-alueeseen: keskushermostosairauksiin, sydänsairauksiin ja tehohoitoon sekä hormonihoitoihin.
 
Rintasyöpälääke Fareston (toremifeeni) oli Orionin ensimmäinen globaaleille markkinoille ihmiskäyttöön hyväksytty alkuperälääke.  Sittemmin Orion Pharma on kunnostautunut erityisesti Parkinsonin taudin sekä sydämen vajaatoiminnan lääkkeiden kehittäjänä. Orionin omien alkuperälääkkeiden portfoliossa päätuotteita ovat Parkinsonin taudin lääkkeet Stalevo sekä Comtess/Comtan (entakaponi), jotka ovat markkinoilla laajalti eri puolilla maailmaa.
 
Enemmän Orionista kotisivulla http://www.orion.fi