Siirry pääsisältöön

Orion Pharman Turun tutkimuskeskus laajenee jälleen

-Espoo 8.4.2003-
Orion Pharma jatkaa merkittävää panostustaan omaan alkuperälääke-tutkimukseen ja -tuotekehitykseen investoimalla tutkimuskeskusten lisätiloihin Turussa ja hankkimalla lisätiloja Espoosta. Tutkimuksen ja tuotekehityksen viime ja tämän vuoden rakennusinvestoinnit Turussa nousevat yhteensä noin 15 miljoonaan euroon.
 
Tänään 8.4.03 allekirjoitetaan Turun uuden tutkimuskeskuksen laajennushankkeen urakka-sopimukset. Uudet tilat rakennetaan palvelemaan varhaista lääkekehitystyötä. Laajennuksen 2700 m2:n kokonaisalasta yli puolet on erikoislaboratoriotiloja, jotka otetaan käyttöön vuoden 2004 tammikuussa. Laajennuksen arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut arkkitehti Reijo Suomi, Arkkitehtitoimisto Sigge Oy, Turku ja pääurakoitsija on YIT-yhtymä Oyj.
 
Orion Pharman Turun tutkimuskeskuksen farmaseuttisen tuotekehityksen tilojen täydellinen saneeraus on myös valmistunut ja otettu käyttöön. Rakennus saneerattiin täysin sekä sisätiloiltaan että ulkoa vastaamaan tulevaisuuden tuotekehityksen tuomiin haasteisiin. Saneerauksen kohteena oli yli 2000 m2:n tilat. Saneerauksen suunnittelija on arkkitehti Reijo Suomi ja pääurakoitsija onYIT-yhtymä Oyj. Tutkimushenkilöstö asettui uusittuihin työtiloihin maalis-huhtikuun vaihteessa. Saneerauksen kokonaiskustannus oli noin 2,4 miljoonaa euroa. Tilat sijaitsevat kesällä 2002 valmistuneen laajennusosan vieressä (yli 6 600 m2).
 
Lisätiloja Espoon Keilaniemestä
 
Laajennusinvestointien lisäksi Orion Pharma vuokraa yli 600 m2 erikoislaboratoriotiloja Espoon Keilaniemestä korvaamaan Viikin työtilat. Keilaniemi sijaitsee sopivan lähellä Orion Pharman Espoon T&TK- keskusta. Keilaniemen vuokratilat sijaitsevat Hartela Oy:n rakentamassa Life Science Center -alueen uusimmassa rakennuksessa, joka valmistuu marraskuussa 2003.
 
Keilaniemen tiloihin muuttaa uusien lääkkeiden keksimistä tukeva osasto, joka on erikoistunut molekyylibiologiaan sekä genomiikan ja proteomiikan hyödyntämiseen lääketutkimuksessa.
 
-Keskittämällä toimintaa riittävän suuriin yksiköihin saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Viime kesänä Turussa valmistuneessa laajennuksessa uutta tilaa saivat mm. farmakologit ja uusia lääke-ehdokkaita etsivät ja syntetisoivat kemistit. Nyt alkava uusi laajennushanke parantaa merkittävästi valmiuksiamme viedä näitä aihioita seuraavaan vaiheeseen. Keilaniemeen sijoittuva osasto tukee lääkkeiden keksimis- ja kehittämistoimintaa, jota meillä on sekä Espoossa että Turussa. Modernilla teknologialla varmistamme, että meillä on uusia lääketutkimuskohteita myös tulevilla vuosikymmenillä, sanoo johtaja Antti Haapalinna, vastuualueenaan uusien lääkeaineiden keksiminen ja farmakologia.
 
Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Esa Heinonen vuorostaan näkee asianmukaisten lisätilojen saamisen erittäin merkityksellisenä Orion Pharman alkuperälääkkeiden keksimiseksi ja kehittämiseksi. - Kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden ylläpitämisen perusedellytys on hyvien valmiuksien luominen innostuneelle ja motivoituneelle henkilöstölle. Valmiutemme tehokkaiden ja turvallisten uusien lääkeaineiden kehittämiseksi paranevat entisestään merkittävästi, sanoo Esa Heinonen.
Orion Pharman toimitusjohtaja Risto Miettunen toteaa investointien olevan Orion Pharman strategiaan perustuvia jatkuvan kehityksen mukaisia hankkeita, jotka osoittavat yrityksen todellista sitoutumista tavoitteisiinsa.
 
Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
Vuonna 2002 Orion Pharma panosti tutkimukseen ja tuotekehitykseen 22 prosenttia liikevaihdostaan (483,0 Me) ja yli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Orion Pharma on tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelevän yli 900 henkilönsä voimin alkuperälääkekehityksen edelläkävijä Suomessa. Orion Pharmalla on Turussa pitkältä ajalta osaamista ja näyttöä lääketutkimuksesta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Turun lisäksi Orion Pharmalla on T&TK-keskuksia Espoossa, Kuopiossa ja Nottinghamissa Englannissa sekä Yhdysvalloissa kliinisiä tutkimuksia koordinoiva T&TK-ryhmä.
 
Orion-konserni
Orion on terveydenhuoltoalan tuotteisiin erikoistunut konserni, jonka ydin on Orion Pharma. Vuonna 1917 perustettu yhtiömme on kasvanut alallaan Suomen johtavaksi yritykseksi haasteellisten vaiheiden kautta. Yhtiön kansainvälistyminen käynnistyi kolmisenkymmentä vuotta sitten, ja nyt omia tytäryhtiöitä on jo 15 maassa. Lääkkeet ovat toimintamme ydin. Reilut kaksikymmentä vuotta sitten Orion alkoi panostaa määrätietoisesti omiin lääkekeksintöihin tähtäävään tutkimukseen. Tämä on tuottanut jo seitsemän omaa alkuperälääkettä kansainvälisille markkinoille. Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 1 628,6 Me ja henkilöstön määrä oli 5 621 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Helsingin pörssissä noteerattu Orion-yhtymä Oyj.
 
Lisätietoja: www.orion.fi
 
Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
Orion Viestintä
 
Yhteyshenkilöt Orion Pharmassa:
Risto Miettunen, toimitusjohtaja, puh. 010 429 4299 Antti Haapalinna, johtaja, puh. 010 429 7670 Esa Heinonen, johtaja, puh. 010 429 4302
 
Orion Viestintä
Heikki Vuonamo, viestintäjohtaja, puh. 010 429 4967 Tuula Laitinen, viestintäpäällikkö, puh. 010 429 2136