Siirry pääsisältöön

Orion Pharmalla Turussa kahdet harjakaiset

Tänään vietetään Turussa tutkimuskeskuksen sekä lääketehtaan valmistustilojen laajennusten harjakaisia.
Tutkimuskeskuksen uusi kolmikerroksinen laajennus palvelee varhaista lääketutkimus- ja kehitystyötä. Rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2003. Laajennuksen 2700 neliön kokonaisalasta yli puolet on erikoislaboratoriotiloja. Tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2004 ja yli 1000 neliötä varataan tulevaisuuden tutkimustarpeisiin.
 
Laajennusten arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut rakennusmestari Reijo Suomi,  Arkkitehtitoimisto Sigge Oy, yhdessä Orion Pharman kiinteistöpalvelun kanssa. Pääurakoitsija on YIT-Yhtymä Oyj. Rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.
 
Keskittämällä toimintaa riittävän suuriin yksiköihin saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Laajennus tulee vastaavassa käytössä olevien tilojen suoraan yhteyteen ja muiden Turun tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen läheisyyteen. Kesällä 2002 Turussa valmistuneessa tutkimuskeskuksen laajennuksessa (yli 6 600 m2) uutta tilaa saivat muun muassa farmakologit ja uusia lääke-ehdokkaita etsivät ja syntetisoivat kemistit sekä farmaseuttinen tuotekehitys ja kliininen kehitys. Laajennusosan vieressä sijaitsevan farmaseuttisen tuotekehityksen yli 2000 neliön tilojen täydellinen saneeraus valmistui huhtikuussa 2003. 
 
- Tämä uusi laajennushanke parantaa merkittävästi valmiuksiamme viedä uusia lääketutkimusprojekteja seuraavaan vaiheeseen sekä luo hyvät valmiudet reagoida myös tulevaisuuden haasteisiin, sanoo johtaja Antti Haapalinna non-kliinisestä tutkimuksesta ja kehityksestä.
 
Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Esa Heinonen näkee asianmukaisten lisätilojen saamisen erittäin merkityksellisenä Orion Pharman alkuperälääkkeiden keksimiseksi ja kehittämiseksi. Niihin on määrätietoisesti investoitu.
 
- Meillä on ammattitaitoista henkilöstöä ja onnistumisen perusedellytys on hyvien ja oikeanlaisten valmiuksien luominen. Strategiamme mukaan tutkimus- ja tuotekehitystyössä haluamme varmistaa erityisesti varhaisvaiheen lääkekeksintö- ja kehitystoimintaedellytykset, joita Turkuun tehtävät investoinnit tukevat. Kun lääkekandidaatin on osoitettu olevan tehokas ja turvallinen ensimmäisissä potilaskokeissa, on myös paremmat mahdollisuudet löytää kansainvälinen yhteistyökumppani jakamaan jatkokehityksen riskiä sekä tutkimuksen ja markkinoinnin kuluja, sanoo Esa Heinonen.
 
Orion Pharman toimitusjohtaja Risto Miettunen toteaa investointien olevan Orion Pharman strategian mukaisia hankkeita.
 
- Haluamme kasvaa merkittäväksi eurooppalaiseksi lääkeyhtiöksi, jonka tuotteisto muodostuu pääosin omista innovatiivisista alkuperälääkkeistä valikoidun erityistuotteiston tukemana.
 
120 miljoonaa tablettia
Orion päätti heinäkuussa 2003 siirtää hormonikorvaushoitojen tablettivalmistuksen Tanskasta Turkuun. Tätä varten laajennetut valmistustilat, 1175 neliötä, on saatu harjakorkeuteen ja ne valmistuvat käyttöön 25.9.2003. Tuotantotilat sisältävät valmistus-, tabletointi- ja pakkaustilat aputiloineen. Ensimmäiset laitteet on tuotu Tanskan tehtaalta ja loput laitteet siirretään vuoden loppuun mennessä, jolloin tuotanto Tanskan tehtaalla päättyy. Laajennetun osaston valmistusvolyymi on noin 120 miljoonaa tablettia vuodessa.
 
Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
Vuonna 2002 Orion Pharma panosti tutkimukseen ja tuotekehitykseen 104,5 Me, joka on 22 prosenttia liikevaihdosta (lv 483,0 Me). Orion Pharma on tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelevän 700 henkilönsä voimin alkuperälääkekehityksen edelläkävijä Suomessa.
 
Orion Pharmalla on Turussa pitkältä ajalta osaamista ja näyttöä lääketutkimuksesta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Turun lisäksi Orion Pharmalla on T&TK-keskuksia Espoossa, Kuopiossa ja Nottinghamissa Englannissa sekä Yhdysvalloissa kliinisiä tutkimuksia koordinoiva T&TK-ryhmä. Vuoden 2004 tutkimuspanos on arviolta 80 Me.
 
Orion-konsernin ytimenä Orion Pharma kasvattaa konsernia neljällä liiketoiminnallaan: Ihmislääkkeet (Ydinterapia-alueet: keskushermosto, sydän- ja verisuonitaudit ja hormonaaliset terapiat), Erityistuotteet, Eläinlääkkeet ja Fermion. Kaupallistamisessa keskitytään ydintuotteisiin (entakaponi, levosimendaani, eläinrauhoitteet ja hormonihoidot).
 
Orion-konserni
Orion on terveydenhuoltoalan tuotteisiin erikoistunut konserni, jonka ydin on Orion Pharma. Vuonna 1917 perustettu yhtiömme on kasvanut alallaan Suomen johtavaksi yritykseksi haasteellisten vaiheiden kautta. Yhtiön kansainvälistyminen käynnistyi kolmisenkymmentä vuotta sitten, ja nyt omia tytäryhtiöitä on jo 15 maassa. Lääkkeet ovat yhtiön toiminnan ydin. Reilut kaksikymmentä vuotta sitten Orion alkoi panostaa määrätietoisesti omiin lääkekeksintöihin tähtäävään tutkimukseen. Tämä on tuottanut jo seitsemän omaa alkuperälääkettä kansainvälisille markkinoille.
 
Orion-konsernin vuoden 2003 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 1 168,8 Me ja henkilöstön määrä oli 5 891 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Helsingin pörssissä noteerattu Orion-yhtymä Oyj.
 
Lisätietoja: www.orion.fi
 
Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
Orion Viestintä
 
Yhteyshenkilöt Orion Pharmassa:
Risto Miettunen, toimitusjohtaja, puh. 010 429 4299
Antti Haapalinna, johtaja, puh. 010 429 7670
Esa Heinonen, johtaja, 010 429 4302
 
Orion Viestintä
Heikki Vuonamo, viestintäjohtaja puh. 010 429 4967
Tuula Laitinen, viestintäpäällikkö puh. 010 429 2136