Siirry pääsisältöön

Farmos-50 vuotta suomalaista teknokemian osaamista

Farmos on toiminut suomalaisen puhtauden puolesta jo 50 vuoden ajan. Oma tuotekehitys ja tuotanto ovat alusta asti olleet Farmoksen toiminnan ydinasioita. Nykypäivän Farmos on johtava suomalainen, suurkuluttajille suunnattujen puhdistus-, desinfiointi- ja teollisuuskemikaalien valmistaja. Farmos kuuluu osana suomalaiseen teknokemian alan yritykseen Orion-yhtymä Oyj Noiroon.
 
Farmos mukana uutuuksin Elko-messuilla 14. - 16.5.03
 
Farmoksen tuotevalikoima panimoteollisuudelle kattaa nyt koko prosessin. Uusi panimosarja täydentää valikoiman ja tarjoaa kotimaiset aineet pullonpesuun ja ratavoiteluun. Uudet tuotteet soveltuvat kaikkien kierrätysjärjestelmään kuuluvien pullojen materiaaleille.
 
Puhtauden hallinta teollisuudessa ei rajoitu ainoastaan prosessipesuihin. Farmoksen laatimat hygieniaohjelmat elintarviketeollisuudelle ottavat huomioon kaikki puhtauteen liittyvät tarpeet työvaatteista kiertopesupesujärjestelmiin (= CIP, cleaning in place). Oikein toteutettu hygienia on elintarvikkeiden turvallisuuden perusta.
 
Farmos on järjestänyt jo kymmeniä hygieniaosaamisvalmennuksia ympäri Suomea. Valmennuksia varten laadittu Elintarviketeollisuuden hygieniaohjelma on nähtävillä messuosastolla. Ohjelma sisältää hygieniaoppaan, lakioppaan, koulutuskalvosarjan sekä asiakaskohtaiset hygieniaohjeet. Osastolla on lisäksi testattavana Farmoksen uudet sähköiset sovellukset, mm. Productool, joka tekee tuotevalintasuosituksen määrittämällä asiakkaiden puhdistustarpeet.
 
Lehdistötilaisuus 15.5.03
 
Farmos järjestää lehdistötilaisuuden Elko-messujen yhteydessä Messukeskuksen talvipuutarhassa 15.5. kello 16.30. Lehdistötilaisuuden jälkeen juhlistamme 50-juhlavuotta cocktail-tilaisuuden merkeissä.
 
Farmoksen messuosasto on 4 d 29.
 
 
Tervetuloa!
 
 
Farmoksen historiaa
Alunperin yritys perustettiin Lääke Oy:n nimellä 1947. Teknokemian tuotteet tulivat yrityksen ohjelmaan laajemmin 1953, jolloin Salon Saippua Oy:n entisissä tiloissa Salossa alettiin valmistaa pesu- ja desinfiointiaineita sekä saippuaa. Tuolloin syntyivät myös Farmoksen ensimmäiset suurkuluttajatuotteet.
 
Ensimmäiset testaukset synteettisistä Torocil -pesuaineista kirjattiin vuonna 1950 Jokioisten tutkimuslaitoksessa. Torocil, sittemmin Toro, oli jauhemainen astianpesuaine, jolla pestiin maidontuotannossa käytettyjä astioita maatiloilla. Toron pääraaka-ainetta, metasilikaattia, alettiin valmistaa itse Salossa vuonna 1956. Korkea kotimaisuusaste on edelleen Farmoksen tuotteille tyypillistä.
 
Ensimmäiset Farmoksen nestemäiset pesuaineet olivat meijereille tarkoitetut Loro ja Nora, jotka tulivat markkinoille 1950-luvun puolivälissä. Farmos-nimi otettiin käyttöön vuonna 1958, kun yhtiön lääke- ja teknokemian liiketoiminnat erotettiin toisistaan. Koska yrityksen omistajiin kuului maatalousalan järjestöjä, oli luonnollista, että Farmoksen ensimmäisiä suurkuluttaja-asiakkaita olivat meijerit ja teurastamot. Seuraavaksi mukaan tulivat pesulat.
 
Pesuaineiden markkinointi koulutuksen ja kokonaispalvelun avulla aloitettiin 1960-luvun alussa. 1960-luvulle tultaessa perustettiin oma osasto markkinoimaan suurkuluttajatuotteita. Farmos kehitti aktiivisesti puhtausalaa järjestämällä siivousalan kursseja ja laatimalla erilaisia oppaita siivous- ja suurkeittiöhenkilökunnalle. Nestemäisiä pesuaineita alettiin valmistaa laajemmassa mittakaavassa vasta uuden liuostehtaan valmistuttua vuonna 1972.
 
Kokonaisvaltainen palvelu on sittemmin laajentunut myös muihin asiakasryhmiin. Ensimmäiset tekniset konsultit aloittivat työnsä vuonna 1984. He palvelivat elintarviketeollisuutta ja suurkeittiöitä. 1990-luvun uutuus olivat raskaan teollisuuden tarpeisiin kehitetyt teollisuuskemikaalit ja kunnossapitotuotteet sekä niihin liittyvät palvelukonseptit. Farmos tuli osaksi Orion-yhtymä Oyj Noiroa vuoden 1988 fuusion kautta. Nykyisen ilmeensä Farmos sai 1990 -luvun lopussa.
 
Lisätietoja:
 
Farmos
Orion-yhtymä Oyj Noiro
Tengströminkatu 6
20360 Turku
0204 877 110
 
 
Markkinointijohtaja
Juha Saarinen
040 513 9473
 
Kehitysjohtaja
Jari Suominen
0400 526 809