Siirry pääsisältöön

Orion Pharman vuonna 2002 myöntämät apurahat

Espoo,  18.12.2002- Orion Pharman apurahat myönnetään vuosittain nuorille tutkijoille tieteelliseen tutkimustyöhön lääketieteen ja siihen liittyvien luonnontieteiden, eläinlääke­tieteen, kemian, fysiikan ja ravintofysiologian aloilta. Ensisijaisesti apuraha myönnetään henkilö­kohtaiseen ja päätoimiseen virkavapautta edellyttävään tutkimustyöhön. Apurahat on myöntänyt Orion-yhtymän tutkimussäätiö ja Farmoksen tutkimus- ja tiedesäätiö. Myönnettyjen apurahojen yhteismäärä on 309 500 euroa.
 
 
ORION-YHTYMÄN TUTKIMUSSÄÄTIÖ on myöntänyt seuraavat apurahat, yhteensä 197 500 €.
 
LL, Aaltonen Riikka, Ennenaikainen synnytys - infektioetiologian selvittäminen ja infektiodiagnostiikan tehostaminen polymeraasiketjureaktion (PCR) avulla, 3000 €.
FK, Airla Nina, Mm-LDL:n ja os-LDL:n vaikutus proteiinien sekä tulehdukseen liittyvien geenien ilmenemiseen ateroskleroosissa, 4000 €.
LT, Anttila Tarja, Keuhkoklamydiainfektion yhteys keuhkosyöpään, 3000 €.
FM, Asikkala Janne, Mikroaaltotekniikan soveltaminen perisyklisiin reaktioihin, 3000 €.
LL, Aukee Pauliina, Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöille - osatyö väitöskirjasta Naisten ponnistusinkontinenssin konservatiivinen hoito, 3000 €.
LK, Brück Anna, Kognitiiviset toiminnot Parkinsonin taudissa: -positroniemissiotomografia (PET-) ja MRI-tutkimus, 5000 €.
MSc, Fan Yuemei, Candidate genes for lipoprotein metabolism as risk factor for atherosclerosis, 5000 €.
LL, Haapaniemi Elena, Hyytymisjärjestelmän toimintahäiriöiden selvittely nuorilla aivoinfarktipotilailla, 4000 €.
LT, Hakanen Antti, Salmonellojen ja kampylobakteerien mikrobilääkeresistenssin epidemiologia,  resistenssimekanismit ja kliininen merkitys, 4000 €.
Neurologian erikoislääkäri, Harno Hanna, Migreenin ja episodisen ataksia tyyppi 2:n kliininen, geneettinen ja neuro-otologinen tutkimus, 2000 €.
LL, Hinkula Marianne, Monisynnyttäjän syöpävaara, 4000 €.
LK, Hirvonen Jussi, Dopamiinireseptoritoiminta skitsofrenian suhteen diskordanteilla kaksosilla, 3000 €.
LL, Hohenthal Ulla, Aikuispotilaiden keuhkokuumetutkimus, 3000 €.
LL, Jartti Laura, Kaulasuonen seinämäpaksuuteen ja endoteelifunktioon vaikuttavat tekijät keski-ikäisillä kaksosmiehillä, 3000 €.
Erikoislääkäri, Jokela Ritva, Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy eri lääkeyhdistelmillä ja antotavoilla, 3000 €.
LL, Juntti Hanna, Respiratory Syncytial virus-infektion yhteys astmaan ja atooppiseen allergiaan, 4000 €.
LK, Järvisalo Mikko, Valtimokovettumataudin esiasteet lapsilla ja nuorilla, 2500 € (maksetaan Maritza ja Reino Salonen säätiöstä).
LL, Kaasinen Eero, Chemo-immonutherapy in treatment of superficial bladder carcinoma. An experimental and clinical study, 2500 €.
FM, Kalijärvi Mari, Varhaisten ateroskleroosivaurioiden ja vaahtosolujen syntyyn yhteydessä olevien geenien ilmentymisen tutkiminen, 5000 €.
LL, Kallio Katariina, Lasten passiivinen altistuminen tupakalle ja tupakoinnin ehkäisy STRIP-projektissa, 4000 €.
Erikoislääkäri, Kalme Tarja, SHBG ja IGFBP-1 metabolisen oireyhtymän ja siihen liittyvän kardiovaskulaarisen riskin osoittajana, 3000 €.
LK, Karvonen Jarkko, Varhaisen ateroskleroosin geneettisiä ja immunologisia riskitekijöitä, 3500 €.
Lääkäri, Kemppainen Jukka, Luurankolihaksien aineenvaihdunta ja verenvirtaus liikunnan aikana terveillä miehillä ja sydämen vajaatoiminta-potilailla, 3000 €.
FM, Kilpi Maaria, Leväkukintojen vaikutus kirjolohen immunologiaan, 5000 €.
LL, Kivisaari Reetta, Amfetamiinin ja opiaattien käytön yhteys aivojen rakenteen ja toiminnan muutokseen, 4000 €.
Neurologian erikoislääkäri, Kärppä Mikko, Lihaksen ja perifeerisen hermon muutokset MELAS-mutaation kantajalla, 4000 €.
Luonnontiet Kand, Laasanen Mikko, Artroskooppisen ultraääni-indentaatiomenetelmän ja -laitteen kehittäminen alkavan nivelrustovaurion diagnosoimiseksi, 5000 €.
LL, Löfgren Eeva, Epilepsialääkkeiden vaikutukset reproduktiivisiin hormoneihin ja fertiliteettiin, 4000 €.
LK, Manninen Laura, Alkoholin käytön ja runsaan kertajuomisen yhteys masennus- ja ahdistusoireisiin, 4000 €.
Proviisori, Mäntylä Antti, Uusien aihiolääkerakenteiden kehittäminen leishmaniaasi-infektion hoitoon, 5000 €.
FM, Niemi Päivi, Staphylococcus aureuksen fnbA- ja hla-geenien ilmentyminen in vivo infektiossa ennen lääkehoitoa ja lääkehoidon aikana verrattuna in vitro kasvatettuihin bakteereihin, 3000 €.
LL, Nupponen Irmeli, CD11b/CD18/CD18 pikkukeskosen sairaalasyntyisen sepsiksen diagnostiikassa, 3000 €.
MSc, Oduwole Olayiwola, 17b-hydroksisteroididehydrogenaasien merkitys rintasyövässä ja suoliston syövissä, 5000 €.
LK, Piltonen Terhi, Miessukuhormonien eritys ja säätely naisella, 3000 €.
LL, Pätäri Anu, Nefriinivirtsaisuus diabeettisessa munuaistaudissa, 5000 €.
LL, Rantakokko-Jalava Kaisu, PCR:n käyttö bakteeri- ja sieni-infektioiden diagnostiikassa, 2000 €.
LL, Riekki Riitta, Rintasyövän sädehoidon vaikutus sädefibroosin kehittymiseen, 3500 €.
FM, Rontu Riikka, Indusoituvan typpioksidisyntaasin (iNOS) geenin säätelyalueen polymorfismin vaikutus varhaisiin ateroskleroottisiin muutoksiin, 5000 €.
THM, Ropponen Annina, Työ- ja vapaa-ajan kuormituksen, lapsuuden olosuhteiden ja perimän merkitys selän toimintakyvyn kannalta: 35-70 -vuotiailla mieskaksosilla tehty tutkimus, 5000 €.
LL, Sihvola Elina, Nuorten depressio suomalaisessa kaksosaineistossa, 2500 €.
LL, Sipola Petri, Autonomisen hermoston merkitys vasemman kammion hypertrofian kehittymisessä hypertrofisessa kardiomyopatiassa, 5000 €.
LK, Sirola Joonas, Luun menetyksen riski- ja suojatekijät vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, 5000 €.
LL, Soinne Lauri, Korkeampien aivotoimintojen muutokset sydän- ja verisuonikirurgisten leikkausten, erityisesti sepelvaltimoiden ohitusleikkausten ja karotisendartektomian,  jälkeen, 5000 €.
LL, Suvilehto Jari, Poskiontelotulehdusten ja nenäpolypoosin immunologiset taustatekijät,
3000 €.
LL, Takala Timo, Ennenaikaisesti syntyneen lapsen rauta-varastojen riittävyyden ja mahdollisen raudanpuuteanemian arvioiminen, 5000 €.
LK, Toivonen Jenni, Sepelvaltimotaudin ja unenaikaisten hengityshäiriöiden varhaismuutokset keski-ikäisillä naisilla (Nainen46-projekti), 3500 €.
FM, Tolonen Ari, Ruusujuuren (Rhodiola Rosea) sekundäärimetabolittien eristys, identifiointi ja nestekromatografia/ massaspektrometrinen analysointi, 4000 €.
DI, Valkama Sami, Funktionaaliset nanohuokoiset materiaalit, 3000 €.
LL, Viljanen Mirva, Probiottisen valmisteen käyttö lehmän-maitoallergisten lasten hoidossa 1999-2004, 5000 €.
LT, Virkki Maria, P-fimbrioiden merkitys lasten akuutissa ja toistuvassa virtsatieinfektiossa, 4000 €.
LL, Virkkula Paula, Tutkimuksia obstruktiivisten unihäiriöiden diagnostiikasta ja nenän tukkoisuuden merkityksestä näissä unihäiriöissä, 4000 €.
LL, Wiksten Jan-Patrik, Vatsasyövän ennusteen arviointi, 3500 €.
 
 
FARMOKSEN TUTKIMUS- JA TIEDESÄÄTIÖ on myöntänyt seuraavat apurahat, yhteensä 112.000 €:
 
LL, Asumalahti Kati, Psoriasiksen alttiusgeenit: HCR proteiinin biologinen merkitys psoriasiksen synnyssä ja uusien alttiusgeenien identifiointi, 2500 €.
LL, Blomqvist Miia, Rotavirusinfektioiden vaikutus tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen,
2500 €.
LL, Erkkilä Krista, Ohjelmoituneen solukuoleman (apoptoosin) säätely pojan/miehen itusoluissa, 2500 €.
FM, Erkkilä Leena, Krooninen keuhkoklamydiainfektio ja sydän- ja verisuonitautiyhteys hiirimallissa, 2500 €.
LT, Hannula Katariina, Kasvua säätelevät perintötekijät kromosomi 7:ssä, 2500 €.
LL, Harvala Heli, Coxsackievirusten taudinaiheuttamiskyky, 2500 €.
LL, Heinonen Paula, Ihmisen alfa-2B-adrenergisen reseptorin I/D geenipoikkeama ja sen merkityksen selvittäminen, 2500 €.
ELL, Hirvelä-Koski Varpu, Kalapatogeenit Aeromonas salmonicida ja Renibacterium salmoninarum: diagnostiikka ja molekyyliepidemiologia, 2000 €.
FM, Hirvinen Minna, Uusien biokemiallisten menetelmien kehittäminen sydänhormonien määritykseen, 2500 €.
LL, Hirvonen-Santti Sirpa, Small Nuclear RING finger proteiinin (SNURF/RNF4) biologinen merkitys siittiötuotannossa ja kivessyöpien synnyssä, 2000 €.
LT, FM, Huhtakangas Johanna, D-vitamiinireseptoritutkimus, 2500 €.
LL, Hytönen Jukka, A-ryhmän streptokokin glykoproteiineja sitovan adheesin kloonaus ja reseptorispesifisyys, 2000 €.
FM, Hyytiäinen Marko, Latentin TGF-betan sitojaproteiinin LTBP-2:n rakentuminen soluväliaineeseen ja vaikutukset soluadheesioon ja migraatioon, 2500 €.
FM,  Iljin Kristiina, Tie1-reseptorin tehtävän selvitys imusuonissa sekä hiiren primariendoteelisolulinjojen tuotto, 2000 €.
FM, Impola Ulla, Uudet metalloproteaasit soluvaelluksen säätelijöinä haavan paranemisessa sekä ihon ja suun epiteliaalisissa syövissä, 2000 €.
FM, Jaakola Veli-Pekka, A2B-Adrenergisen reseptorin kolmannen solunsisäisen domeenin farmakologinen merkitys, rakenne-evoluutio ja kiderakenne, 2500 €.
LT, Järvinen Teppo, Kokeellinen osteoporoosi- ja eturistisiteen fiksaatiotutkimusprojekti,
2500 €
FT, Jääskeläinen Tiina, Ihmisen lisäkilpirauhashormonigeenin säätely D-vitamiinilla, 2500 €.
FM, Kauppi Maria, Sec1-sukuisen Munc18b-proteiinin toiminta haiman acinaarisolujen eritys-tapahtumissa: Kuvantaminen elävissä soluissa, 2500 €.
FM, Kauraniemi Päivikki, Rintasyövän geenimonistuma-alueiden karakterisointi mikrosirutekniikoiden avulla, 2000 €.
LL, Kerkelä Risto, Proteiinikinaasit sydämen vajaatoiminnassa aktivoituvien geenien säätelijänä, 2500 €.
LK, Kiuru Maija, Periytyvän leiomyomatoosin ja munuaissyövän molekyylitausta, 2000 €.
FM, Koponen Jonna, Säädeltävän geeninsiirtovektorin kehittäminen sydän- ja verisuonitautien geeniterapiaan, 2500 €.
FM, Kotaja Noora, PIAS proteiinien toiminta steroidihormonireseptoreiden välittämässä geenien ilmentymisessä, 2000 €.
LL, Kujala Minna, Uusien anionitransportterien tunnistaminen ja molekyylifysiologia, 2500 €.
LL, Kujala Sauli, Uudet ortopediset nikkeli-titaani (NiTi)-muistimetalli-implantit, 2500 €.
FM, Kuja-Panula Juha, AMIGO: Uusi neuronaalinen adheesioproteiini,  joka osallistuu hermoston kehitykseen, 2500 €.
FM, Kärpänen Terhi, Imusuonispesifisen kasvutekijän VEGF-C:n ja tämän reseptorin VEGFR-3:n merkitys syövän leviämisessä, 2000 €.
LK, Luoto Nina-Maria, Somatostatinianalogit endoteelivaurion jälkeisen intimahyperplasian ehkäisyssä, 2500 €.
ELL, Meller Anna, Eläinkokeita vähemmän ja paremmin - hyvinvoinnin uudet mittarit hyödyttävät eläimiä ja tutkijoita, 2000 €.
FM, LK, Nikki Marko, Solusignalointiproteiini FAP52:n merkitys solun toiminnassa, 2500 €.
LL, Nykänen Antti, Verisuonikasvutekijät ja kantasolut sydänsiirteen arterioskleroosissa,
2500 €
LL, Pesu Marko, IL-4/Stat6 välitteisen geeniaktivaation mekanismit, 2000 €.
LK,  LuK, Rauma Tanja, Geeniterapia: Adenovirusvektorin reseptoribiologian perustutkimus sekä soveltaminen geenihoidollisiin tarkoituksiin, 2500 €.
LK, Ryhänen Samppa, Liposomaalisen geeninsiirron biofysikaalinen ja biokemiallinen karakterisointi ja transfektiotehon optimointi, 2500 €.
LL, Sahlman Janne, Tyypin II kollageenin mutaatioiden merkitys tukirangan sairauksien kehityksessä, 2500 €.
FM, Sallinen Riitta, Fluoresenssi in situ hybridisaation (FISH) hyödyntäminen tyypin 2 myotonisen dystrofian (DM2) diagnostiikassa, 2500 €.
LL, Sihvola Roope, Sytokiinien ja kasvutekijöiden merkitys sydänsiirteen arterioskleroosissa, 2500 €.
FT, Sipola Marika, HDL:n edulliset vaikutukset iskemia-repefuusiovaurioon, 2500 €.
Erikoislääkäri, Suhonen Juha, Neutrofiilisten valkosolujen ja dendriittisolujen rooli Lymen borrelioosissa, 2500 €.
Proviisori, Tarvainen Tommy, Muuntuvien ja biohajoavien polymeerien farmaseuttiset sovellukset, 2000 €.
ELL, Tuppurainen Eeva, Lumpy skin -taudin aiheuttajaviruksen määritys verestä ja ihomuutoksista kokeellisesti infektoiduilla sonneilla käyttäen erilaisia tutkimusmenetelmiä,
2000 €.
LL, Uhlenius Nina, Angiotensiini II ja typpioksidi kokeellisessa nefriitissä, 2500 €.
FM, Uutela Marko, PDGF proteiiniperheen uusi jäsen,  PDGF-D, 2500 €.
FM, Vahteristo Pia, Molekyyligeneettiset muutokset periytyvässä rintasyövässä, 2000 €.
LL, Valtola Reija, Bcl-2 proteiinin toiminta DNA-vaurioisessa solussa, 2500 €.
LL, Visapää Ilona, GRACILE-oireyhtymän molekyyligenetiikka, 2500 €.
LL, Wickström Sara, Angiogeneesin estäjä endostatiinin vaikutus solu-soluväliaine vuorovaikutukseen sekä perisellulaariseen proteolyysiin ihmisen endoteelisoluissa, 1500 €.
 
 
 
Lisätietoja: www.orion.fi
Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
Viestintä
Tuula Laitinen, viestintäpäällikkö puh. 010-429 2136