Siirry pääsisältöön

Orion Pharman Fermionin uusi tehdas käyttöön

Orion-yhtymä Oyj Orion Pharmaan kuuluvan Fermionin lääkeainetehtailla Hangossa on valmistunut laajennus. Se lisää Hangon tehtaan tuotantokapasiteettia noin 40 prosentilla. Laajennuksen tavoitteena on turvata Orion Pharman alkuperälääkkeiden tuotannon riittävyys. Tehtaan vihki tänään käyttöön pääministeri Paavo Lipponen. Tuotanto alkaa kesäkuussa.

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita. Fermionin tuotannosta kasvava osuus menee nykyisin Orion Pharman omaan käyttöön sen kehittämiin alkuperälääkkeisiin jalostettaviksi edelleen lääkevalmisteiksi. Nyt käyttöön otettava uusi tehdas turvaa erityisesti Orion Pharman omien alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden tuotantokapasiteetin. Fermion valmistaa Orion Pharman omaan molekyylikeksintöön perustuvan mm. Parkinson-lääkkeen (Comtess®/Comtan®) vaikuttavaa ainetta, entakaponia. Fermionilla on yhteensä kolme lääkekemianteollisuuden huipputekniikkaa edustavaa tuotantolaitosta Suomessa: Hangossa, Oulussa ja lisäksi pilot-tehdas Espoossa. Tehtaiden reaktorikapasiteetti on yhteensä 320m3. Hangon tuotantotehtaat ovat suurin yksikkö.

Kaikkien tehtaiden toiminnot ovat Suomen, EU:n ja USA:n lääkevalvontaviran-omaisten hyväksymiä. Fermionin prosessitekniikka ja järjestelmät täyttävät alan tiukimmat tekniset vaatimukset. Viranomaisten lisäksi myös asiakkaat valvovat ja tarkastavat laitoksia säännöllisesti.

Tehtaan laajennukselle asetettiin kaksi selkeää tavoitetta. Lopputotteiden tuotannon GMP-tasoa (Good Manufacturing Practice) eli valmistuksen laatutasoa nostettiin merkittävästi ja samalla tuotantokapasiteettia lisätään 40 prosentilla. Tehtaan laajennuksen investointikustannus oli noin 108 milj. mk. Fermionin Hangon tehdas valmistui aikataulussaan. Edellisen kerran tuotantoa laajennettiin nelisen vuotta sitten. Uuden tehdasrakennuksen kokonaispinta-ala on 5400 m2. Lopputuotteille tulee uudenaikaiset tuotantotilat, joissa kukin lääkeaine on omassa suljetussa osastossaan. Tehdas täyttää tulevaisuuden vaatimukset lääkeainevalmistuksessa entistäkin paremmin. Tuotantotilojen lisäksi alueelle on rakennettu uusi laboratorio ja myös kunnossapito- ja toimistorakennuksia sekä varastoja on laajennettu. Nykyisellään Hangossa Fermionin palveluksessa on 146 henkilöä.


Fermion lyhyesti
Orion-yhtymä Oyj Fermion on Orion Pharmaan kuuluva lääkeaineyksikkö. Fermion kehittää, valmistaa ja myy lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä Orion Pharman omaan käyttöön että ulkopuolisille. Fermionin tuoteohjelmaan kuuluvista noin 25 lääkeaineesta suurin tuote vuonna 2000 oli parkinsonismiin käytettävä oman alkuperälääkkeen vaikuttava aine entakaponi. Muita suuria valmisteita olivat atsatiopriini hylkimisreaktioiden lääkitykseen ja buspironi ahdistuksen hoitoon. Tärkeimmät ulkomaiset markkina-alueet ovat USA ja EU. Fermion valmistaa kaikkien Orion Pharman itse kehittämien ja maailmanlaajuisesti markkinoitavien lääkevalmisteiden vaikuttavat aineet. Fermionin palveluksessa on yhteensä noin 330 henkilöä ja sen liikevaihto oli 65,3 milj. euroa vuonna 2000.

Fermion on perustettu vuonna 1970 Espoossa, tuolloin omistajinaan Orion ja Kemira. Toiminta alkoi vuotta myöhemmin Fermionin Espoon lääkeainetehtaalla. Hankoon valmistui penisilliinitehdas vuonna 1973 ja kemiallinen tehdas 1974. Penisilliinituotannosta luovuttiin ja keskityttiin kemiallisen tehtaan toimintaan. Orion osti Fermionin kokonaisuudessaan vuonna 1981. Kemiallisen tehtaan toiminta on laajentunut vuodesta 1982 jatkuvasti ja kapasiteetti on moninkertaistunut.


Yhteyshenkilöt/Orion Pharma Fermion:
Yksikön johtaja Christer Mangs, puh. 02 272 7203
Tuotanto- ja tuotekehitysjohtaja Jorma Mamia, puh. 010 428 3242
Tehtaan päällikkö Martti Mikkola, puh. 010 428 3246

LIITEMATERIAALI Tiivistelmä tehtaan laajennuksesta

Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma
PL 65, 02101 ESPOO, puh. 010 4291
www.orionpharma.com


SUUNNITTELIJA JA URAKOITSIJATIEDOT

Suunnittelijat:

Prosessisuunnittelu: Fermion
Laitossuunnittelu: Teollisuusprojektit Oy
Arkkitehti: Forma-Futura Oy
Geotekninen suunnittelu: Ins.tso Pohjatekniikka Oy
Rakennesuunnittelu: Oy Juva Engineering Ltd
LVI-suunnittelu: Air-Ix Talotekniikka Oy
Sähkötekninen suunnittelu: JP-Suunnittelu Oy

Käyttäjät ovat osallistuneet aktiivisesti suunnittelutyöhön.

Urakkamuotona on jaettu urakka sekä erillisurakat. Pääurakoitsijana on Hartela Oy. Alistettuina sivu-urakoitsijoina toimivat:

Lämpö- ja vesiputket: Hangon LVI-Huolto Oy
Ilmastointi: Hangon Pelti ja Teräs Oy
Sähkötekniset työt: Hangon Sähkö Oy
Prosessiputkistot, laiteasennukset: Hokotek Oy
Sprinklerijärjestelmät: YIT Safetytec Oy

Erillisurakoina ja töinä mm.

Perustustyöt: Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky
Automaatiojärjestelmä: Honeywell Oy
Prosessilaitehankinnat: FermionORION PHARMAN FERMIONIN LÄÄKEAINETEHTAAN VIHKIÄISET
Valtiovallan tervehdys, pääministeri Paavo Lipponen
Hanko 21.5.2001 klo 14

Hyvät vihkiäisvieraat,

Terveysalan suuntaviivat määräytyvät sosiaali- ja terveyspolitiikan suurten haasteiden mukaan. Vaikka kehitys on ollut hurjaa, jatkuvia suuria haasteita tarjoaa kansainvälinen yhdentymiskehitys, väestön ikääntyminen, eliniän kasvu, työllisyys ja työelämän muutokset ja elintason kasvu. Kuolleisuus esimerkiksi kroonisiin kansantauteihin on pienentynyt, mutta kuitenkin vasta pieni osa lääkehoitoa kaipaavista kohteista on ratkaistu. Yrityksille ja tutkimukselle tämä tarkoittaa jatkuvia ponnisteluja ja suuria mahdollisuuksia.

Kansainvälisesti keskustellaan terveydenhuollon tutkimustoiminnan yhteisistä pelisäännöistä, vastuista, normeista ja menetelmistä. Ratkaisuilla on yhteydet myös kauppa-, sisämarkkina-, maatalous- ja muihin tutkimuspolitiikkoihin.

Yritys- ja innovaatiotoiminnan monimutkaistuminen ja muutosvauhti sekä kilpailun tuomat korkeat laatuvaatimukset ja vaadittavan tieteellisen taidon taso tekevät mielenkiintoiseksi yhteistyön julkisen ja yksityisen toiminnan välillä.

* * *

Lääketutkimuksen tehostaminen ja tutkimusta tekevän lääketeollisuuden toimintaedellytysten lujittaminen ovat valtiovallan kannalta merkittäviä uuden teollisen kehittämisen painopistealueita Suomessa. Viime vuosina valtio on ohjannut kasvavasti tukea lääketutkimukseen mm. TEKESin ja SITRAn kautta. Myös Suomen Akatemia tukee lääkekeksintöjen tekemiseen tähtäävää tutkimusta. TEKESin ja SITRAn myöntämästä rahoituksesta pääosa kohdentuu perustamisvaiheessa oleville yrityksille. TEKES-tukea ovat saaneet myös toimintansa jo vakiinnuttaneet yritykset, Orion Pharma mukaan lukien, lähinnä tuotekehityslainojen muodossa.

Valtion tutkimukselle ohjaaman taloudellisen tuen tarkoituksena on osaltaan kehittää osaamista ja varmistaa, että jatkossakin Suomessa tehdään tuloksekasta lääketutkimusta. Onnistuessaan lääkekehitysprojekti voi johtaa suomalaisen lääkeinnovaation syntyyn ja uuden lääkkeen tuotantoon.

Orionin lääketeollisuusyksikkö Orion Pharmassa on viimeisten 15 vuoden aikana tehty useita lääkemolekyylikeksintöjä, jotka ovat johtaneet potilaiden hoidossa käytettäviin uusiin tuotteisiin. Mikä merkittävintä, tällaisten lääkekeksintöjen markkina-alue ei ole vain Suomi, vaan ne on tarkoitettu globaalia käyttöä varten. Näin kehittämispanostuksen hyöty kertautuu myös kasvavina vientituloina.

Valtiovallan taholla panemme mielihyvällä merkille, että Orion Pharma haluaa pitää omien lääkekeksintöjensä koko ydinprosessin Suomessa ja alansa johtavana ja lajissaan ainoana kotimaisena toimijana ylläpitää lääketeollista toimintaa ja osaamista täällä.

* * *

Suomi tarjoaa hyvän toimintaympäristön ja kasvualustan lääketeollisuudelle. Pitkäaikaiset panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä korkeatasoiseen koulutukseen näkyvät terveysalalla. Terveydenhuoltomme taso on korkea ja lääketutkimuksen kannalta keskeiset tieteenalat ovat huippulaatua kansainvälisestikin vertaillen.

Lääketeollisuus on muotoutunut keskeiseksi osaksi hyvinvointiklusteria. Yhteistyö hallinnon, opetuksen ja tutkimuksen sekä yritystoiminnanvälillä on toimintakunnossa ja luottamuksellista. Yhteistyö toimii molempiin suuntiin. Lääkeyritykset saavat keskeisiä taitajia yliopistoista, mutta samalla lääketeollisuus antaa tärkeää potkua luonnontieteiden kehittymismahdollisuuksille koulutus- ja tutkimussektoreilla.

Perimätietoon ja apteekkaritaitoihin perustuvasta lääketieteestä on tultu pitkälle huippuosaamiseen ja teknologiseen tietämykseen perustuvaan moderniin lääketieteeseen ja -teollisuuteen. Myös Orion on monien vaiheiden jälkeen kasvanut koko itsenäisen Suomen ajan merkittäväksi terveydenalan toimijaksi. Orionin systemaattinen tutkimustoiminta ja keskeiset arvot asiakkaiden, henkilöstön, organisaation kehittymisen ja omistajien etujen ajamisesta vievät kehitystä eteenpäin. Pitkäjänteinen toimintamalli omiin innovaatioihin tähtäävästä lääketutkimuksesta konkretisoituu taas tänään uuden modernin lääketuotantolaitoksen vihkimisenä.

Tällaisen vaativan teollisuuslaitoksen rakennusprojekti on myös suomalaisen rakennustekniikan osaamisen huippusuoritus. Yli kaksi vuotta kestänyt hanke on ollut vaativa, ja siinä on täytynyt ottaa huomioon tavattoman suuri määrä tämän teollisuusalan erityistarpeita ja alaa koskevia erityismääräyksiä. Onnittelenkin orionilaisten lisäksi myös rakentajia nyt saavutetusta merkkipaalusta.

Kaiken kaikkiaan voin ilomielin onnitella valtiovallan puolesta Orionia ja Orion Pharmaa tästä merkkipaalusta. Yritys on löytänyt erityisosaamisalueensa ja saavuttanut niillä hyvän kansainvälisen osaamisen ja kilpailukyvyn. Orion toimii myös suomalaisittain oikealla tavalla: sen alkuperälääkkeiden kehityksen ydin on Suomessa, jonka vuoksi osaamisen kehittämisen ja työllistämisen positiiviset vaikutukset näkyvät täällä.

Minulla on nyt ilo käynnistää Orionin Fermionin uuden tehtaan tuotanto. Toivotan teille menestystä työssänne ja laajentuneelle toiminnalle Hankoon.


Tiivistelmä tehtaan laajennuksesta on ladattavissa alla olevasta linkistä.