Siirry pääsisältöön

Orion Pharma lisensoi uuden ihonläpäisevän progestiinin

Orion-yhtymä Oyj Orion Pharma lisensoi yhdysvaltalaiselta Population Council -julkisyhteisöltä Nestoroneâ -hormonin vaihdevuosioireiden hoitoon. Nestorone on synteettinen ihonläpäisevä progestiini eli keltarauhashormoni. Lisenssisopimuksella Orion Pharma saa maailmanlaajuiset yksinoikeudet kehittää, valmistaa, markkinoida, myydä ja lisensoida Nestoronea sisältävää ihonläpäisevää valmistetta laastaria lukuunottamatta vaihdevuosien hormonikorvaushoidon indikaatioihin. Nestorone on uusi molekyyli eikä se ole markkinoilla Yhdysvalloissa, Euroopassa tai Japanissa. Nestorone on merkittävä lisä Orion Pharman hormonikorvaushoitojen tuoteperheeseen. Orion jatkaa Nestoronen tuotekehitystä faasi II:ssa estrogeeniä ja progestiiniä sisältäväksi geelivalmisteeksi rekisteröitäväksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Orion Pharma on tutkinut Nestoronea useamman vuoden ja on varmistunut sen toimivuudesta tarkoitetussa indikaatiossa. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että toisin kuin monet muut progestiinit, Nestorone läpäisee ihon tehokkaasti, sen hormonaalinen vaikutus on hyvä ja se on myös hyvin siedetty.

Markkinoilla ei ole estrogeenin ja progestiinin kombinaatiota geelivalmisteena. Tablettivalmisteet ovat vallitseva hormonikorvauksen hoitomuoto useimmilla markkinoilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana transdermaalinen estrogeeni ja myöhemmin myös progestiini ovat kasvattaneet suosiotaan.

Nestorone on rekisteröity yhdiste. Valmisteen peruspatentti on rauennut, mutta Population Council on patentoinut ihonläpäisevät, Nestoronea sisältävät koostumukset. Nämä patentit antavat kattavan suojan vuoteen 2014 Yhdysvalloissa ja vuoteen 2011 Euroopassa.

Tasaisesti kasvavat markkinat

Ikääntyvät naiset valitsevat yhä useammin hormonikorvaushoidon helpottamaan usein epämiellyttäviä vaihdevuosioireita. Hoidon oleellinen aineosa on estrogeenihormoni. Naisille, joilta ei kohtua ole poistettu, suositellaan syklistä tai jatkuvaa progestiinihoitoa yhdistettäväksi estrogeenihoitoon ehkäisemään kohdun limakalvon liikakasvua ja vähentämään riskiä sairastua kohtusyöpään, mitkä riskit on liitetty pelkkään estrogeenin käyttöön ilman progestiinia.

Maailmassa noin 25 miljoonaa naista vuosittain ohittaa vaihdevuosi-iän, ja vuoteen 2030 mennessä koko maailman väestöstä vaihdevuosiin ehtineiden ja sitä iäkkäämpien naisten määrän on arvioitu nousevan 1,2 miljardiin, tällöin vuositasolla 47 miljoonaa uutta potilasta. IMS World Review'n mukaan hormonikorvaushoidon valmistemyynti tukkuhinnoin oli 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria koko maailmassa. Estrogeeni-progestiini -yhdistelmähoidon osuus myynnistä oli 1 miljardia Yhdysvaltain dollaria.


Hormonikorvaushoito on yksi Orion Pharman keskeisistä terapia-alueista

Hormonikorvaushoidon (HRT) tuotteet ovat merkittävä osa Orion Pharman lääkevalmistemyynnistä. Niiden myynti on kasvanut jatkuvasti ja oli 25 miljoonaa euroa vuoden 1999 lääkevalmisteiden nettomyynnistä. Orionin HRT-tuoteportfolio perustuu Orion Pharman omaan lääketutkimukseen ja kehitykseen ja se koostuu tällä hetkellä viidestä erilaisesta tuotteesta: Divina, Divitren, Divigel, Indivina ja Diviseq, joista kaksi viimemainittua saivat ensimmäiset kansalliset myyntiluvat vuoden 1999 lopussa ja myyntilupahakemusten käsittely jatkuu EU:ssa tunnustamis- menettelynä. Jokainen tuote sisältää progestiinia paitsi Divigel, joka on ihon kautta annosteltava estrogeenigeelivalmiste. Divinan, Divitrenin ja Indivinan käyttöaiheita ovat myös osteoporoosin eli luukadon ehkäisy.

Orion Pharma
Orion-konserni on Suomen johtava terveydenhuoltoalan tuotteisiin erikoistunut yhtiö. Orion Pharma muodostaa Orion-konsernin ytimen lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen suuntautuneena liiketoimintayksikkönä. Orion Pharman liikevaihto 2,6 miljardia markkaa on lähes puolet Orion-konsernin liikevaihdosta ja yksikön liikevoitto oli lähes kolme neljännestä konsernin tuloksesta vuonna 1999. Suomessa Orion Pharma on johtavassa asemassa lääkemarkkinoilla 19 prosentin markkinaosuudellaan. Orion Pharma markkinoi tuotteitaan yhdeksän eurooppaalaisen tytäryhtiönsä kautta sekä yhteistyössä maailman johtavien lääkeyhtiöiden kanssa. Omiin innovaatioihin perustuvat alkuperälääkkeet muodostavat yhä suuremman osan Orion Pharman koko lääkemyynnistä. Sen valitut terapia-alueet ovat hormonikorvaushoito, keskushermostosairaudet, sydämen vajaatoiminta ja verisuonitaudit sekä hengitystiesairaudet. Enemmän Orionista Internet-osoitteessa www.orion.fi.

Population Council
Yhdysvaltalainen Population Council on kansainvälinen, ei-kaupallinen järjestö, joka toiminnassaan keskittyy terveydenhuoltoon, perhesuunnitteluun ja sosiaalipoliittisiin ohjelmiin maailmanlaajuisesti. Se harjoittaa biolääketieteellistä ja kansanterveyden tutkimusta sekä edistää tutkimustyötä kehitysmaissa. Sen biolääketieteellinen tutkimuskeskus, Center for Biomedical Research, kehittää ja testaa innovatiivisia tuotteita mm. miesten ja naisten hedelmättömyys- ongelmiin.