Siirry pääsisältöön

Tukea tieteelle

Lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja näitä tukevien tieteenalojen tutkimus saa vuosittain noin miljoona euroa tukea Orionin Tutkimussäätiöltä.
30.9.2022 Teksti / Pirkko Koivu
Orionin_Tutkimussäätiö_tukea_tieteelle.jpg

Uransa alussa olevat tutkijat voivat hakea Orionin Tutkimussäätiöltä sekä suurempia että pienempiä apurahoja: 3000–5000 euron suuruiset apurahat on suunnattu tutkijoille, jotka eivät ole vielä tehneet väitöskirjaa. Suuremmat, enintään 50 000 euron apurahat puolestaan on tarkoitettu väitelleille tutkimustyön jatkamiseen. Tällöin eduksi katsotaan ulkomaiselle Post doc -kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc-kauden pidentäminen tai sellaiselta palaaminen tai oman tutkimusryhmän perustaminen.

Kaksi palkintoapurahaa

Vuonna 2022 Orionin Tutkimussäätiön hallitus on päättänyt myöntää myös kaksi 100 000 euron suuruista palkintoapurahaa. Vastaavia on aikaisemmin myönnetty vuosina 2012 ja 2017.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Antti Rannikko sanoo, että näiden kahden apurahan tarkoituksena on palkita uransa keskivaiheilla olevia tutkijoita paitsi ansiokkaasta tutkimustyöstä myös siitä, että he ovat julkisuudessa puhuneet tutkimusrahoituksen puolesta ja näin ajaneet kaikkien tutkijoiden asiaa.

”Halusimme esille myönteistä viestiä tutkimusrahoituksen alueelta.”

Hyvä näköala tutkimusmaailmaan

Antti Rannikko on aloittanut Orionin Tutkimussäätiön hallituksen jäsenenä vuonna 2019 ja puheenjohtajana 2021. Hän toimii urologian osastonylilääkärinä HUS:ssa ja Helsingin yliopiston urologian professorina.

”Orionin Tutkimussäätiö tukee tutkimusta varsin laajalla rintamalla, mikä avaa ikkunat tarkastella myös oman tutkimuskentän ulkopuolelle.”

Antti Rannikon mielestä on ollut mielenkiintoista havaita, miten monipuolista tutkimusta lääketieteessä ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla tehdään.

”Lupaavimpia ovat hankkeet, joissa tutkitaan innovatiivista, merkittävää asiaa ja joissa hakijalla on aidot edellytykset toteuttaa aihe. Hyvä hakemus herättää mielenkiinnon.”

Rannikko kaipaa lisää erityisesti kliinistä tutkimusta, jolla tarkoitetaan potilailla tehtyä tutkimusta.

Erilaiset trendit näkyvät tutkimusten aiheissa. Rannikko kertoo, että nykyisin esimerkiksi kehittyneeseen matematiikkaan, tekoälyyn ja rekistereihin kohdistuu paljon kiinnostusta, ja tekoälyltä odotetaan paljon. Toinen esimerkki on geeniteknologiaan ja perimään liittyvä, syöpäsolujen ja sairauksien yhteyksien tutkimus, jota on tehty pitkään ja hoitojakin alkaa löytyä.

”Näitäkin pitäisi seuraavaksi tutkia kliinisissä tutkimuksissa laadukkaasti”, Rannikko toivoo.

Hallituksessa laaja asiantuntemus

Apurahojen hakuaikaa on elokuu ja syyskuun alku. Syksyiset viikot apurahahakemusten saapumisen jälkeen ovat Orionin Tutkimussäätiön hallituksen jäsenten työvaihetta.

”Käyn ensin hakemukset kursorisesti läpi ja katson, mihin teemaan ne liittyvät. Sen jälkeen jaan ne hallituksen jäsenille arvioitaviksi”, Rannikko sanoo.

Apurahahakemukset arvioi ja niiden jaosta päättää 11-jäseninen hallitus, joka koostuu lääketieteen ja sille läheisten tieteenalojen asiantuntijoista.

Hallitus toimii Orionista riippumattomasti: jäsenistä kaksi on Orionin nimittämiä ja muut jäsenet ovat eri yliopistojen lääketieteellisten koulutusyksiköiden, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomalaisten Kemistien Seuran, Suomen farmaseuttisen yhdistyksen ja Suomen Eläinlääkäriliiton nimittämiä.

Orionin perustama Orionin Tutkimussäätiö tukee riippumatonta tutkimusta, kertoo säätiön asiamies Anu Imppola.

”Apurahojen myöntäminen ei ole sidoksissa Orionin intresseihin tai tutkimussuuntauksiin”, hän korostaa.

Jaettava rahamäärä kasvanut

Apurahoina myönnettävä summa on viime vuosina ollut noin miljoona euroa vuodessa. Anu Imppola kertoo, että säätiön sijoitusten tuotto on viime vuosina ollut hyvä, ja sijoitustuottojen lisäksi apurahoihin käytetään lahjoitusvaroja. Orion lahjoittaa säätiölle vuosittain.

Apurahahakemusten määrä on vuosi vuodelta pienentynyt, mutta jaettava rahamäärä päinvastoin kasvanut. Antti Rannikko ja Anu Imppola kannustavatkin tutkijoita hakemaan rahoitusta.

Kansainvälinen säätiöpäivä 1.10. nostaa esille säätiöiden yleishyödyllistä toimintaa.

Orionin Tutkimussäätiön apurahojen hakuaika on vuosittain 1.8.–10.9. Vuoden 2023 apurahojen saajista päätetään 27. lokakuuta 2022.