Siirry pääsisältöön

Lääkkeiden saatavuus huolestuttaa – Voivatko lääkkeet loppua Suomessa?

Suomessa lääkkeiden toimitusvarmuus on apteekeista potilaalle noin 99 prosenttia, mikä on maailmanlaajuisessa mittakaavassa erinomainen lukema. Vaikka kansamme on pieni ja maamme sijainti logistisesti haastava, Suomi ei ole kärsinyt merkittävistä lääkepuutteista globaalien kriisienkään aikana. Lääkkeiden toimitusketjut ovat kuitenkin hyvin haavoittuvia ja saatavuushäiriöt ovat viime vuosina lisääntyneet.
10.5.2023 Teksti / Anni Turpeinen 
Orion-lääkkeiden-huoltovarmuus-3000x2000.jpg

Mitkä asiat vaikuttavat lääkkeiden toimitusvarmuuteen Suomessa? 

Monet Suomessa käytettävät lääkkeet valmistetaan ulkomailla ja ne kulkeutuvat meille pitkien ja globaalien tuotanto- ja toimitusketjujen kautta. 

  • Ennen kuin lääkepakkaus on apteekissa potilaan saatavilla, lääkkeen ensimmäiset raaka-aineet on voitu valmistaa lähes vuotta aikaisemmin.
  • Ketjussa on useita eri vaiheita, mutta yhtä vaihetta ei välttämättä suorita globaalisti kovin monta vaihtoehtoista toimijaa. Pitkä ja harvoille toimijoille keskittynyt toimitusketju on aina riski. 
  • Toisaalta Suomen huoltovarmuusorganisaatio ja kotimainen lääkeomavaraisuus tuovat varmuutta lääkkeiden saatavuuteen. 

Mistä lääkkeiden saatavuushäiriöt johtuvat?

Lääkkeiden valmistaminen on monivaiheista ja säänneltyä. Ketju alkaa lääkemolekyylissä tarvittavien kemikaalien valmistuksesta ja päättyy pakkausmateriaaleihin ja logistiikkaan tehtaalta apteekkiin, jossa potilas saa sen neuvonnan jälkeen käyttöönsä. Lääkkeiden raaka-aineet hankitaan vain viranomaisten hyväksymiltä ja lääkeyritysten auditoimilta vastuullisilta toimijoilta, mikä varmistaa tuotteen laadun, mutta samalla supistaa vaihtoehtoisten toimittajien määrän pieneksi. Se tuo haavoittuvuutta toimitusketjuun. 
 
Hintapaineet saavat raaka-ainetoimijat keskittämään valmistusta isoihin volyymeihin. Kun vaihtoehtoisia toimittajia ei ole, raaka-ainetta ei välttämättä riitä kaikille etenkään silloin, jos kysyntä räjähtää tai tehtaassa tapahtuu jotakin, mikä estää sen normaalin toiminnan. Suomi taistelee silloin mm. USA:n ja Euroopan suurten maiden kanssa samoista niukoista raaka-aineista, jolloin on selvää, ettei ostovolyymimme ole valttikorttimme. Tämä koskee erityisesti edullisia viitehintaisia geneerisiä valmisteita.

Miten lääkelogistiikan toimivuus ja lääkkeiden saatavuus turvataan?

Suomi ei kärsinyt pandemiankaan aikana juurikaan lääkepuutteista, sillä huoltovarmuusvarastot paikkasivat häiriöitä. Myös kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö ovat vahvuuksiamme ja auttavat lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa. Kotimaassa lääketeollisuus, viranomaiset, sairaanhoitopiirit ja apteekit saadaan tarvittaessa nopeasti saman pöydän ääreen keskustelemaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. 

  • Yhteistyön lisäksi toimintaympäristön ennustettavuus on tärkeää. 
  • Jotta suomalaiset lääkeyritykset voivat tehdä investointeja ja tukea kotimaista työllisyyttä, äkillisiä poliittisia päätöksiä esimerkiksi lääkkeiden korvattavuuteen tai hinnoittelujärjestelmään pitää välttää. 
  • Edullisten geneeristen viitehintaisten lääkkeiden hintoja ei saisi painaa enää enempää alas, sillä pienenä pohjoiseurooppalaisena maana me emme voi kilpailla lääkkeissä, raaka-aineissa tai tarvittavissa palveluissa volyymilla, vaan meidän on oltava markkinana houkutteleva ja kilpailukykyinen. 

Lieventääkö lakivelvoite lääkkeiden huoltovarmuudesta saatavuushäiriöitä?

Suomessa lakivelvoite turvaa lääkkeiden saatavuutta ja lääkelogistiikkaa. Huoltovarmuusvarastot puskuroivat toimitusvarmuuden katkoksia, mutta kysynnän räjähtäessä tai pitkien toimitusviiveiden edessä varastot hupenevat eikä laki tunnista kaikkia kriisispesifejä lääkkeitä tai lääketarvikkeita. Silti varautumisen rakenteet ovat olemassa ja huoltovarmuusorganisaatio on globaalina erikoisuutena ehdottomasti Suomen vahvuus. Myös yritykset varautuvat toimituskatkoksiin.

Näin Orionilla varaudutaan lääkkeiden toimituskatkoksiin:

  • Erikseen määritetyn potilaskriittisten lääkkeiden listan avulla katkoksiin varaudutaan koko ketjun pituudelta.
  • Se tarkoittaa, että sekä Orionilla että toimitusketjun raaka-ainetoimittajilla on tarvittavat varastot lääkkeiden valmistukseen häiriöistä huolimatta ja/tai Orionilla on varastoja välituotteesta ja/tai lopputuotteesta. 

Voivatko lääkkeet loppua Suomesta kokonaan - kuinka omavarainen Suomi on?

Suomessa on kyvykkyys lähes kaikkien lääkemuotojen valmistamiseen. Orionin tehtaissa voidaan valmistaa esimerkiksi tabletteja, kapseleita, injektioita, inhalaattoreita ja lääkevoiteita. Lisäksi Suomessa valmistetaan myös lääkkeiden vaikuttavia aineita, joten ketjussa päästään askel myös taaksepäin. Silti valmistusketjussa tarvitaan materiaaleja, raaka-aineita ja tarvikkeita myös ulkomailta. Täydellistä omavaraisuutta lääkkeiden osalta emme siten pysty saavuttamaan.  
 
 
Asiantuntija: Janne Maksimainen, Head Of Region Finland & Baltics
Lähteenä myös Tabun murtajat -podcastjakso 5: Voivatko lääkkeet loppua kesken?